PIT-40 PIT za pracownika - złożenie zeznania - PITy roczne 2016

Złożenie zeznania

PIT-40 za pracownika już nie obowiązuje

Uwaga! W rozliczeniach za 2017 r. nie ma już możliwości występowania z wnioskiem o rozliczenie przez pracodawcę (PIT-12) oraz uzyskania takiego rozliczenia (PIT-40). Zastępować tę możliwość ma przygotowana dla pracownika deklaracja podatkowa na podstawie wniosku PIT-WZ składanego do Ministerstwa Finansów.

Wniosek PIT-12 nie powinien być przez pracodawcę brany pod uwagę - pracodawca nie musi również ustosunkowywać się do przekazanego mu wniosku.