Nie dostałem PIT-11

Redakcja PIT.pl

Zdarza się, że podatnik nie otrzyma z końcem lutego druku o pobranych przez płatnika (np. pracodawcę) zaliczkach na podatek. Pojawia się wówczas pytanie, czy powinien rozliczyć podatek, złożyć deklarację podatkową, a jeśli nawet powinien to zrobić, to na podstawie jakich danych powinien tego dokonać.  Niestety, obowiązuje wówczas zasada, że za wykazanie przychodu i to w prawidłowej wysokości odpowiada bowiem przede wszystkim podatnik.

Nie dostałem PIT

Źródło: shutterstock

PIT-11 powinien być przekazany pracownikowi do końca lutego. Oznacza to, że faktycznie może on trafić do pracownika w terminie późniejszym ze względu np. na przesłanie go pocztą. Jeśli nie otrzymano informacji od płatnika, warto skontaktować się z nim i ustalić, czy terminowo wystawił i wysłał PIT-11. Ten sam termin dotyczy PIT-8C.

Jeżeli jednak płatnik nie wystawi informacji, podatnik samodzielnie powinien dokonać obliczeń i wypełnić roczne zeznanie podatkowe.

Uwaga !

Brak PIT-11 lub PIT-8C nie zwalnia podatnika z obowiązku wykazania przychodów z danego źródła.

Jeżeli podatnik nie jest w stanie ustalić dokładnej kwoty przychodów, powinien on wprowadzić do rocznego rozliczenia wartości w kwocie zbliżonej do prawidłowej oraz zawiadomić Urząd Skarbowy o tym, że nie otrzymał PIT-11. Jest to forma donosu, w którym urząd uzyskuje informację o niedopełnieniu obowiązku przez płatnika, co stanowi podstawę do podjęcia działań kontrolnych w stosunku do płatnika.

Uwaga !

Płatnik, podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatnika, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Inny płatnik, który nie składa wymaganej informacji zagrożony jest grzywną do 120 stawek dziennych (stawka dzienna jest ustalana indywidualnie przez sąd; nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystu krotności).

Optymalizacja podatkowa

Jednocześnie ze złożeniem podatnik powinien podjąć wszelkie możliwe kroki w celu jak najszybszego ustalenia prawidłowej wartości zobowiązania podatkowego. Za zobowiązanie roczne podatnik odpowiada całym swoim majątkiem, niezależnie od płatnika (czyli np. niezależnie od tego czy pracodawca przesłał PIT-11 lub czy wypełnił go prawidłowo).

Jeżeli nie masz PIT-11 lub PIT-8C, to nie znaczy, że urząd skarbowy nie otrzymał informacji o twoim zatrudnieniu. Możliwe jest bowiem, że:

  • płatnik w trakcie roku opłacał zaliczki na podatek, a teraz nie wystawił PIT-11
  • płatnik wysłał PIT-4R, w którym wskazał cię jako pracownika
  • płatnik wysłał do Urzędu Skarbowego PIT-11, a zapomniał go wysłać pracownikowi
  • płatnik wysłał PIT-11, a z przyczyn niezależnych od niego informacja nie dotarła do podatnika

Nie dostałem PIT-11, nie składam deklaracji rocznej

Jeśli nie złożymy rocznego rozliczenia podatku tylko z tego powodu, że nie dotarł do nas PIT-11, możemy liczyć się z odpowiedzialnością nie tylko za niezapłacenie podatku, ale również za niezłożenie deklaracji podatkowej.

Dodatkową konsekwencją może okazać się np. brak możliwości rozliczenia przychodów wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko (wniosek o wspólne rozliczenie złożyć można jedynie do upływu terminu złożenia deklaracji rocznej).

PIT-11PIT-37Rozliczenie roczne