Jak poprawnie wypełnić PIT-11 dla pracownika ze zwolnieniem dla młodych do 26. r.ż.?

Redakcja PIT.pl

Płatnicy podatku PIT mają ostatnie dni na sporządzenie informacji PIT-11 dla urzędu skarbowego. Wątpliwości budzi sporządzanie PIT-11 dla pracownika korzystającego z ulgi dla młodych. Podpowiadamy, jak prawidłowo wypełnić PIT-11 z uwzględnieniem zerowego PIT.

PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą w 2022 roku płatnik jest zobowiązany:

  1. sporządzić wyłącznie elektronicznie i wysłać do Urzędu Skarbowego w terminie do 31.01.2022;
  2. sporządzić w dowolnej formie - elektronicznie lub drukowany i podpisany tradycyjnie lub poprzez nadruk z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym – i wysłać do podatnika nie później niż do 28.02.2022.

Informacja o przychodach zwolnionych od podatku

Część G PIT-11zawiera informację o przychodach korzystających ze zwolnienia od podatku. Wykazuje się tu wynagrodzenia osób do 26-go roku życia, które w 2021 roku korzystały ze zwolnienia podatkowego.

Jak poprawnie wypełnić PIT-11 dla pracownika ze zwolnieniem dla młodych do 26. r.ż.?
Źródło: shutterstock.com

Pozycja 86 – to suma pozycji 87 i 88. Kwota w tym polu nie może przekraczać limitu zwolnienia tj. 85 528 zł.

Pozycja 87 – dotyczy przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. W tej pozycji wykazujemy m.in. przychody osiągnięte z tytułu umowy o pracę przez osoby poniżej 26. roku życia korzystające ze zwolnienia z podatku.

Pozycja 88 – dotyczy przychodów z tytułu umów zleceń. Podaje się w nich wynagrodzenia osób młodych korzystających ze zwolnienia z PIT.

Od początku 2020 roku podatnik do 26-go roku życia nie składa oświadczenia o zastosowaniu u niego zwolnienia podatkowego i w efekcie automatycznie należy dla takiej osoby stosować  zwolnienie z podatku - z tytułu umów o pracę i zlecenie. Może natomiast złożyć oświadczenie o niekorzystaniu ze zwolnienia z podatku, jeśli chce, aby płatnik pobierał z jej wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Gdy młody pracownik zarobi więcej niż limit zwolnienia dla osób do 26. r.ż.

W przypadku, gdy podatnik złożył oświadczenie o rezygnacji ze stosowania w trakcie roku 2021, zwolnienia od podatku lub w trakcie roku został przekroczony limit zwolnienia od podatku, tj. 85 528 zł, przychody należy wykazać w części E w wierszu 2 (stosunek pracy) lub w wierszu 6 (umowa zlecenie) wraz z kwotą kosztów uzyskania przychodów i kwotą zaliczek pobranych przez płatnika, natomiast składki społeczne i zdrowotne opłacane za okres wypłat – w pozycjach 70 i 73.

Jeśli w 2021 roku podatnik ukończył 26 lat, to przychody osiągnięte (tzn. wypłacone) do dnia urodzin włącznie, należy wykazać w części G jako przychody zwolnione. Składki społeczne i zdrowotne od tych przychodów powinny być ujęte w pozycjach 71 i 74. Natomiast przychody osiągnięte po ukończeniu 26. roku życia wykazuje się odpowiednio w części E w wierszach 1 lub 5, natomiast składki społeczne i zdrowotne należy wykazać odpowiednio w pozycjach 69 i 72.

autor: Anna Bech, ekspert ds. księgowości w kancelarii Graś i Wspólnicy

Anna Bech, ekspert ds. księgowości w kancelarii Graś i Wspólnicy

Bez PIT dla młodychPIT-11Płatnik PITRozliczenie roczne