Złożenie zeznania

Czy, kiedy i jak złożyć PITPIT-11 z błędamiKorekta PITNadpłata podatku i niedopłataNie dostałem PITPIT-12PIT-40 za pracownikaRozlicza ZUS na PIT-40A/11AFiskus wzywaDo którego US wysłać PIT?PIT po terminie

PIT-40A za 2018 r. Co z nim zrobić?

Kiedy organ rentowy wypłaca podatnikom określone rodzaje dochodów (renty, zasiłki, świadczenia), automatycznie pomniejsza je o zaliczki na podatek dochodowy, stając się z tego tytułu płatnikiem podatku dochodowego. Taka funkcja organu rentowego powoduje, iż ma on obowiązek przekazywać roczne obliczenia podatku bądź informacje o dochodach podatnikom i urzędowi skarbowemu, co czyni na formularzu PIT-40A/11A ...

PIT-40A za 2018 r. Co z nim zrobić?