Indywidualny mikrorachunek podatkowy

Iwona Maczalska

Aktualnie każdy płatnik i podatnik PIT posiada już swój własny mikrorachunek do wpłat podatku PIT, CIT i VAT. Zapłata podatku według wcześniejszych zasad nie jest już możliwa.

<< Karta podatkowa, VAT-14 oraz VAT w imporcie bez mikrorachunku podatkowego

Indywidualny mikrorachunek do wpłat PIT, CIT i VAT

Źródło: shutterstock

Czym jest mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy jest indywidualnym numerem rachunku podatkowego, służącego do przekazywania wpłat:

 1. Podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 2. Podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 3. Podatku od towarów i usług (VAT).

Od 1 stycznia 2020 roku płatnicy i podatnicy podatku PIT, CIT i VAT opłacają swoje podatki do urzędu skarbowego wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego rachunku podatkowego, czyli tzw. mikrorachunku podatkowego. Zapłata podatku na dotychczasowe numery kont bankowych nie jest możliwa po 31 grudnia 2019 roku.

 

Jak zdobyć indywidualny numer mikrorachunku podatkowego?

Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom generator mikrorachunków podatkowych. Generator ten dostępny jest na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Można go również uzyskać w każdym urzędzie skarbowym.

 

generator mikrorachunku

Źródło: Ministerstwo Finansów

 

Chcąc skorzystać z internetowego generatora mikrorachunku podatkowego należy posiadać:

 1. Numer PESEL – podawany w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz niezarejestrowanych jako podatnik VAT,
 2. Numer NIP – podawany w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, będących podatnikami VAT bądź też będących płatnikami podatków, składek ZUS bądź składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Numer indywidualnego rachunku generowany jest podatnikowi automatycznie, co oznacza, że nie wymaga się od podatnika wypełniania i składania dodatkowych wniosków.

 

Uwaga! Ministerstwo Finansów nie wysyła mikrorachunków drogą SMS lub e-mail

Ministerstwo Finansów przestrzega przed generowaniem indywidulanych rachunków podatkowych za pomocą innych stron niż dedykowana do tego strona Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.

Nie należy korzystać również ze stron internetowych wysyłanych do podatników droga SMS lub e-mail. Korzystanie bowiem z innych witryn internetowych może być próbą wyłudzenia.

 

 

Prawidłowa budowa mikrorachunku podatkowego

Żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia wyłudzeń ministerstwo finansów podało wzór prawidłowej budowy mikrorachunku podatkowego. Zgodnie z nim mikrorachunek podatkowy powinien składać się z 26 znaków.

Źródło: Ministerstwo Finansów

 

LK10100071222YXXXXXXXXXXXX
gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
 • Y=2, gdy użyjesz NIP,
 • po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

 

Uwaga! Sprawdź prawidłowość swojego mikrorachunku

Przed dokonaniem przelewu na swój mikrorachunek podatkowy należy każdorazowo sprawdzić, czy zawiera on cyfry 10100071222 (począwszy od pozycji nr 3) oraz prawidłowy PESEL lub NIP.

 

PIT za pracownika - na mikrorachunek pracodawcy czy pracownika?

Wątpliwość budzi kwestia dokonywania zapłaty zaliczek PIT przez pracodawcę – pobieranych bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika. Zdaniem ministerstwa finansów w takim przypadku pracodawca, tak jak dotychczas, będzie wpłacał zbiorczą kwotę zaliczek na PIT za wszystkich swoich pracowników – jako płatnik PIT. Oznacza to, że zaliczki wpłaci na swój mikrorachunek (mikrorachunek pracodawcy), a nie na mikrorachunki swoich pracowników.

Które podatki należy wpłacać na mikrorachunek?

Mikrorachunek służył początkowo do wpłaty VAT, PIT i CIT. Obecnie lista obejmuje także inne należności, m.in. daninę solidarnościową i podatek cukrowy. Numer mikrorachunku można wygenerować on-line za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy. Podstawą jego uzyskania jest ...

Które podatki należy wpłacać na mikrorachunek?