Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2019
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2019

PITy

Piotr Szulczewski

W 2019 r. deklaracje podatkowe składać należy na prawidłowych wersjach deklaracji podatkowych. W stosunku do roku poprzedniego zmienione zostały nie tylko wersje, ale również zakres danych prezentowanych w poszczególnych deklaracjach, załącznikach i informacjach podatkowych.

Złożenie deklaracji na niewłaściwym formularzu lub na formularzu w wersji nieaktualnej może zostać uznane za równoznaczne z niezłożeniem deklaracji w ogóle.

Obowiązującymi deklaracjami podatkowymi w rozliczeniach roku 2018 są:

 1. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT 36/PIT-36S) – wersja 26 na rok 2019,
 2. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT 36L/PIT-36LS) – wersja 15 na rok 2019;
 3. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT 37) – wersja 25 na rok 2019;
 4. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT 38) – wersja 13 na rok 2019;
 5. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT 39) – wersja 8 na rok 2019;
 6. zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28/PIT-28S) – wersja 21;
 7. deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A) – wersja 9
 8. deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A) – wersja 8
 9. informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych (PIT-28/A) – wersja 18,
 10. informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B) – wersja 15

W 2019 r. obowiązują również nowe wzory załączników do deklaracji podatkowych tj. do zeznań PIT-36/PIT-36S, PIT-36L/PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, PIT-28:

 1. informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym (PIT/B) – wersja 16,
 2. informacji o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w roku podatkowym (PIT/BR) – wersja 3,
 3. informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (PIT/D) – wersja 27
 4. informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym (PIT/DS) – wersja 3,
 5. informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M) – wersja 7,
 6. informacji o środkach trwałych oraz przychodach składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy za rok podatkowy (PIT/MIT) – wersja 1,
 7. informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O) – wersja 23,
 8. informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym (PIT/Z) – wersja 7
 9. informacji o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym (PIT/ZG) – wersja 6

Wzory i wersje wskazane powyżej stosuje się do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Korygując zeznania podatkowe z lat poprzednich należy stosować wzory deklaracji obowiązujące w tamtych latach. Obecne wzory nie mogą służyć korygowaniu rozliczeń lat wcześniejszych.

Rozliczenie roczne Podatek PIT