PIT-16A

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:25 (aktualizacja: )

Deklaracja PIT-16A przeznaczona jest dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Możliwość opodatkowania dochodów w tej formie została jednak za sprawą Polskiego Ładu od 2022 roku bardzo ograniczona. 

PIT-16A - karta podatkowa
Źródło: shutterstock.com

Wejście w życie Polskiego Ładu spowodowało, że od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy nie mogą zmienić formy opodatkowania na kartę podatkową. Podatnicy, którzy założą działalność od 2022 roku, również nie mogą zastosować karty podatkowej jako formy opodatkowania. Możliwość opodatkowania w tej formie mają wyłącznie przedsiębiorcy, którzy przed 2022 rokiem (na dzień 31 grudnia 2021) stosowali tą formę opodatkowania i nie dokonali zmiany. Ustawą likwidującą możliwość opodatkowania działalności w formie karty podatkowej jest art. 65 ust. 1 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład - Dz. U. z 2021 r., poz. 2105).

Warto zaznaczyć, że za sprawą przepisów Polskiego Ładu 2.0, jakie weszły w życie 1 lipca przedsiębiorcy na karcie podatkowej również dokonają częściowego odliczenia składki zdrowotnej. Odliczenie to dokonywane jest od podatku, a wysokość tego odliczenia odpowiada kwocie równej 19% zapłaconych składek zdrowotnych.

 

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-16A (12)
nowość
aktywny skoroszyt excellDeklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16Z/PIT-16ZS (14)aktywny skoroszyt excellInformacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności

Dla kogo PIT-16A?

PIT-16A składają podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej, z tytułu rozliczenia składki zdrowotnej odliczanej od podatku. 

Opodatkowanie w formie karty podatkowej opiera się na tzw. decyzji wymiarowej wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego po złożeniu PIT-16. Po otrzymaniu decyzji podatnik opłaca w trakcie roku podatek. Natomiast w deklaracji PIT-16A, składanej po zakończeniu danego roku, podatnik informuje o zapłaconej i odliczanej kwocie składki zdrowotnej, która stanowi 19% składki. Składka ta, by mogła być odliczana, musi być faktycznie zapłacona w roku 2022. Nawet, jeżeli podatnik nie chce i nie odlicza składek zdrowotnych ma obowiązek złożyć PIT-16A.

Rozliczenie na zasadzie karty podatkowej eliminuje możliwość:

Do PIT-16A nie należy dołączać dodatkowych załączników. Jeżeli podatnik rozlicza również inne przychody, składa odpowiednią, dodatkową deklarację podatkową.

Nowy termin składania PIT-16A

Za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu począwszy od rozliczeń PIT w 2023 roku, podatnicy rozliczający PIT-16A zyskają więcej czasu  na wypełnienie druku i jego dostarczenie do US. Ostateczny termin rozliczenia druku będzie mijał 30 kwietnia (2 maja w 2023 roku), a nie z końcem stycznia jak miało to miejsce dotychczas.

PIT-16A - termin zapłaty podatku

Tutaj sytuacja nie uległa zmianie. Podatek nadal płatny jest bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

Karta podatkowaRozliczenie roczne