Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT/ZG dochody zagraniczne

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:28 (aktualizacja: )

Rozliczenie zarobków zagranicznych może powodować obowiązek złożenia załącznika PIT/ZG (PIT - zagranica). Przeznaczony jest on dla osób, które rozliczają przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów (mieszkam w Polsce – wynagrodzenie otrzymuje z zagranicy) lub po prostu zarobkują wyjeżdżając do pracy za granicę (jadę do pracy do kraju trzeciego). Obowiązek złożenia PIT/ZG zależy od tego, z jakiego kraju pochodzą zarobki rozliczane przez podatnika w zeznaniu rocznym za 2022 r.

PIT/ZG - zarobki z zagranicy

Źródło: shutterstock

Obcokrajowiec, który zarabia w Polsce, nie musi z tytułu polskich zarobków składać PIT/ZG. Załącznika nie musi też składać podatnik, który przebywając za granicą uzyskuje przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Rzeczypospolitej (np. przebywa w delegacji). Oddelegowany wypełni go w przypadku, gdy wypłat wynagrodzenia dokonuje podmiot zagraniczny.


Załącznik PIT/ZG - do jakiej deklaracji PIT?

PIT/ZG składa się jako załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Druk dołącza się odrębnie do każdego zeznania – wypełniając w załączniku wyłącznie część związaną z danym zeznaniem podatkowym – odpowiednio część – C.2, C.3 albo C.4 oraz część C.1 – czyli podział danych przychodów na źródła: praca (i stosunki podobne), działalność wykonywana osobiście, działalność gospodarcza, najem (i podobne), prawa autorskie lub inne źródła.

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT/ZG (7)Informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku
- druk dostępny niebawem

Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa, z którego uzyskiwało się przychody. Nie oznacza to, że przebywanie w wielu krajach zmusza do wypełniania wielu załączników PIT/ZG, ale że jeśli z tych krajów pochodziły przychody, to należy dla każdego z nich sporządzić niezależny załącznik.

Kwot, do których stosuje się zasadę zwolnienia z progresją nie należy ujmować w załączniku w przypadku, gdy w Polsce nie zarobkowało się dodatkowo.

Jeżeli podatnik uzyskiwał w kraju dodatkowe kwoty podlegające opodatkowaniu na tych samych zasadach co kwoty z zagranicy – a do przychodów z zagranicy należałoby zastosować zasadę zwolnienia z progresją – kwoty te wprowadza się do załącznika PIT/ZG.

Jeżeli podatnik do przychodów z zagranicy ma obowiązek stosować zasadę proporcjonalnego odliczenia – wykaże przychody zagraniczne w załączniku nawet jeżeli w kraju nie uzyskiwał przychodów.

Jeżeli podatnik rozlicza się ze zwolnienia podatkowego - tzw. 30% kwoty diety za każdy dzień przebywania zagranicą w stosunku pracy, wartości tych kwot, zwolnionych z opodatkowania, nie należy wykazywać jako przychodu podatkowego w załączniku PIT/ZG ani w deklaracji rocznej.

W przypadku małżonków, druk składać należy odrębnie, nawet przy łącznym rozliczeniu podatkowym. Do każdej deklaracji podatnika należy złożyć niezależnie odrębny druk PIT/ZG. Zatem tyle, ile deklaracji podatnik złoży z zarobkami zagranicznymi, tyle PIT/ZG należy do nich dołączyć. Jeżeli jednak podatnik składa dwie deklaracje np. PIT-36 i PIT-36L ze względu na krajowe zarobki oraz dodatkowo ze względu na pracę za granicą – PIT/ZG, to złoży tylko jeden załącznik – dołączając go do deklaracji, w której wykazuje zagraniczne przychody (w podanym przykładzie – do PIT-36).

W PIT/ZG nie należy również wykazywać ulgi abolicyjnej. Trafia ona, razem z innymi ulgami podatkowymi do załącznika PIT/O.

Rozliczenie roczne