PIT/BR działalność badawczo-rozwojowa

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:26 (aktualizacja: )

Podatnicy, którzy w 2021 roku ponieśli koszty z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej mają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem PIT kosztów uzyskania przychodu poniesionych na tą działalność. Ulga na działalność badawczo-rozwojową po raz pierwszy mogła być rozliczona w rocznym zeznaniu PIT za 2016 rok, składanym w 2017 roku ...

PIT/BR załącznikiem do PIT-36 i PIT-36L za 2021 rok

Koszty poniesione na działalność badawczo – rozwojową tzw. koszty kwalifikowane należy wykazać w nowym formularzu PIT/BR, który jest załącznikiem do deklaracji PIT-36 i PIT-36L. Ulga ta rozliczana jest w zeznaniu PIT-36 w przypadku, gdy podatnik opłaca podatek według skali podatkowej bądź w zeznaniu PIT-36L, gdy podatnik opłaca podatek według stawki 19%.

<< Więcej o kosztach kwalifikowanych

Uwaga! Małżonkowie rozliczający tę ulgę, bez względu na formę rozliczania zeznania podatkowego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) zobowiązani są do złożenia odrębnego załącznika PIT/BR.

Druk zeznania PIT-36, PIT-36L oraz załącznika PIT/BR można pobrać korzystając z poniższej tabeli:

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT/BR (5)Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową
PIT-36 / PIT-36S (29)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2021 r.

PIT-36L / PIT-36LS (18)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika w 2021 r.

 

Rozliczenie roczne