Polski Ład: Ulga na prototyp

Redakcja PIT.pl

Polski Ład wprowadził ulgi dla firm, które inwestują w swój rozwój – jedną z nich jest ulga na prototypy. Ulga dotyczy produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Pozwoli taniej wytworzyć prototyp, a następnie wdrożyć wynalazek do produkcji.

» Ulga na prototyp - Polski Ład

Firma z tytułu ulgi na prototypy zyska możliwość odliczenia dodatkowych 30 proc. wydatków od podstawy opodatkowania (nie więcej jednak niż 10 proc. dochodu).

Ulga na robotyzację przemysłową

Konstrukcja prototypu jest niezbędna dla wdrożenia towaru do produkcji. Jest jednak jednocześnie bardzo kosztowna. Nie można pozwolić na to, by opracowywane nowe technologie i nowe produkty trafiały do szuflady z powodu wysokich kosztów. Ten proces będzie tańszy właśnie dzięki wsparciu podatkowemu – powiedział wiceminister finansów, Jan Sarnowski.

Ulga na prototyp

Źródło: shutterstock

W ramach Polskiego Ładu został wprowadzony system ulg, które wspierają innowacje. Firmy, które inwestują w rozwój działalności, mogą skorzystać z ulgi na prototypy, ulgi na robotyzację i ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników. Mogą też łącznie stosować ulgi B+R i IP-Box.

Ulga na prototypy – czym jest

Ulga na prototypy to rozwiązanie, które podatkowo wspomoże podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową w przekuciu pomysłu w praktyczne rozwiązanie. Pozwoli taniej wytworzyć prototyp, a następnie wdrożyć wynalazek do produkcji.

System podatkowy powinien wspierać wysiłki przedsiębiorców w tworzeniu prototypów. Dlatego Ministerstwo Finansów zaproponowało rozwiązanie pozwalające podatnikom, którzy w wyniku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej wytworzyli nowy produkt, a następnie komercjalizują innowacyjne konstrukcje prototypowe, na odliczenie 30% poniesionych kosztów na produkcję nowego produktu i wprowadzenia go na rynek. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć jednak w roku podatkowym 10% dochodu osiągniętego z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Ulga na prototypy wspiera podatników, którzy poniosą wydatki na etapie testowania wynalazku, przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę i wprowadzeniem go na rynek. Firma, która zdecyduje się przygotować prototyp, może zaliczyć wydatki poniesione na jego wytworzenie w koszty uzyskania przychodu, a ponadto - z tytułu ulgi na prototypy - zyska możliwość odliczenia dodatkowych 30% wydatków od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że za każdą złotówkę wydaną na opracowanie prototypu i próbną produkcję nowego towaru, dochód firmy zmniejszy się o 1,30 zł.

Które wydatki można odliczyć

Aby ułatwić firmom stosowanie ulgi, przepisy ustawy PIT i CIT zawierają precyzyjną listę wydatków (koszty kwalifikowane), które będą uznawane za służące opracowaniu prototypu (produkcji próbnej)
i wprowadzeniu go na rynek.

Należą do nich m.in. koszty poniesione przez podatnika na rozruch technologiczny produkcji stanowiący efekt prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorcę, na nabycie lub wytworzenie maszyn niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, koszty poniesione na ulepszenie i dostosowanie środków trwałych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu oraz koszty nabycia materiałów i surowców poniesione wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Z kolej do kosztów kwalifikowanych dotyczących wprowadzenia na rynek nowego produktu zalicza się m.in. wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatów, zezwoleń, homologacji dotyczących nowego produktu powstałego w wyniku działalności B+R, które umożliwią podatnikowi sprzedaż tego produktu.

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi na prototypy są uprawnieni do odliczenia poniesionych kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek w zeznaniu za rok podatkowy, w którym te wydatki zostaną poniesione. W przypadku jednak, gdy podatnik poniesie stratę lub uzyska dochód w wysokości niższej od przysługujących mu odliczeń – ma prawo do odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – tych wydatków w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych.

Źródło: MF

Polski ŁadKosztyOdliczenia w PITCIT