Polski Ład

Czy emeryt / rencista powinien złożyć PIT-2?

Za sprawą Polskiego Ładu dużo mówi się o oświadczeniu PIT-2. Dzięki niemu podatnik przekazuje pracodawcy zgodę na uwzględnienie w swoim wynagrodzeniu kwoty wolnej od podatku. Czy taki sam obowiązek ciąży na emerytach? Czy emeryt powinien złożyć PIT-2 w ZUS bądź u swojego pracodawcy?

Czy emeryt / rencista powinien złożyć PIT-2?

Likwidacja ulgi dla klasy średniej a PIT za 2022 r.

Od stycznia do lipca 2022 r. w systemie podatkowym funkcjonowała ulga dla klasy średniej. Preferencja miała neutralizować negatywne zmiany w zakresie odliczania składki zdrowotnej, która de facto stała się podatkiem zdrowotnym i nową daniną nałożoną na podatników. Po obniżce PIT od 12 % obciążenia podatkowe nie wróciły do stanu z 2021 r. Jak likwidacja ulgi dla klasy średniej wpłynie na rozliczenia podatkowe i komu będzie się opłaciło skorzystać z tej preferencji? Wyjaśniamy.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej a PIT za 2022 r.

Składka zdrowotna przedsiębiorcy po zmianie formy opodatkowania

Od 1 lipca 2022 r. weszły w życie przepisy Polskiego Ładu 2.0, które umożliwiły niektórym przedsiębiorcom dokonanie w trakcie roku zmiany formy opodatkowania. Po takiej zmianie inaczej powinni oni naliczać za siebie składkę zdrowotną, ponieważ zasady ustalania podstawy jej wymiaru są uzależnione od tego, w jakiej formie przedsiębiorca opłaca firmowy podatek ...

Składka zdrowotna przedsiębiorcy po zmianie formy opodatkowania