Koszty

Zaliczanie kosztów leasingu przy użytkowaniu auta poza działalnością

Przedsiębiorcy wykorzystują do prowadzenia działalności gospodarczej samochody osobowe, niejednokrotnie pozyskane do zasobów firmy ze środków zewnętrznych, na mocy umowy leasingu. Ale specyfika posiadania i wykorzystywania auta powoduje, że czasem trudno nie użyć go również do innych celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością. Wówczas powstają ...

Zaliczanie kosztów leasingu przy użytkowaniu auta poza działalnością

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Dążąc do sukcesu, nie można zapominać o ciągłym podnoszeniu kwalifikacji kadry pracowniczej, bowiem wiedza i umiejętności pracowników przekładają się na działalność firmy. Kursy, szkolenia czy studia podyplomowe to duży wydatek. Jednakże pracodawca ...

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Koszty pracownicze stosowane przez płatnika

Pracodawca, jako płatnik pdof, ustalając zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń pracowniczych zasadniczo zobowiązany jest stosować zryczałtowane tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów. Zryczałtowane nie oznacza jednakowe dla wszystkich. O zróżnicowaniu ich wysokości ...

Koszty pracownicze stosowane przez płatnika