Pobierz e-pity 2020

Koszty

Skarbówka wciąż zapomina, że mniejsze dochody firmy to mniejsze wpływy do budżetu państwa

Przez 7 lat przedsiębiorca toczył spór z organami skarbowymi o pieniądze w ramach rozliczeń podatkowych prowadzonej w 2013 r. działalności. Dlaczego tak długo? Jak stwierdził w wyroku z 4 lutego 2021 r. sąd, uchylając decyzję fiskusa, m.in. dlatego, że zarzucając celowe zaniżanie podstawy opodatkowania, nie słuchał on w ogóle składanych przez przedsiębiorcę wyjaśnień ...

Skarbówka wciąż zapomina, że mniejsze dochody firmy to mniejsze wpływy do budżetu państwa

Rozliczenie niedokończonej inwestycji

W prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy ponoszą szereg różnych kosztów. Są to nie tylko wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy, ale również nakłady dokonywane na realizację zadań inwestycyjnych. W dobie kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków "na przetrwanie" firmy, rozpoczętego zadania inwestycyjnego nie udaje się ...

Rozliczenie niedokończonej inwestycji

MF uruchomiło stronę internetową systemu e-TOLL

Od połowy czerwca zacznie obowiązywać nowy sposób poboru opłat drogowych e-TOLL. Z uwagi na to Ministerstwo Finansów uruchomiło stronę etoll.gov.pl. Portal ma informować o zasadach dotyczących poboru opłat drogowych. Jakie zmiany czekają użytkowników płatnych dróg w Polsce?

MF uruchomiło stronę internetową systemu e-TOLL

Elektroniczne tytuły wykonawcze od 30 kwietnia 2021 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że od 30 kwietnia wierzyciele wyślą elektronicznie tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego. Ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany, które miały obowiązywać od 30 lipca 2020 r. Pandemia jednak przesunęła plany ustawodawcy. Teraz egzekucja będzie szybsza i sprawniejsza.

Elektroniczne tytuły wykonawcze od 30 kwietnia 2021 r.

Inwestycje w obcych środkach trwałych

Nabywanie składników firmowego majątku zaliczanych do środków trwałych niewątpliwie wiąże się z ponoszeniem konkretnych finansowych nakładów. W związku z tym, gdy takie zakupy wymagają korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, wielu przedsiębiorców zamiast kupować, chętnie wybiera możliwość użytkowania ich na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu czy innej ...

Inwestycje w obcych środkach trwałych

Usługi IT a limit 15e CIT

Wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ograniczenia w zaliczeniu do kosztów podatkowych, w przypadku nabycia niektórych usług od podmiotów powiązanych, spowodowało liczne wątpliwości podatników oraz bardzo dużą liczbę wniosków o wydanie interpretacji przepisów ...

Usługi IT a limit 15e CIT