Koszty

Wykup przedmiotu leasingu w księgach rachunkowych

Jednostki w prowadzonej działalności mogą odpłatnie wykorzystywać przedmioty, które są własnością innych podmiotów. Można używać ich m.in. na podstawie umowy leasingu. Po zakończeniu umowy przedmiot leasingu może przejść na własność jednostki. Ewidencja księgowa ...

Wykup przedmiotu leasingu w księgach rachunkowych

Wydatki na samochód w firmie w ujęciu księgowym

Do wydatków związanych z używaniem auta w działalności gospodarczej można zaliczyć przede wszystkim amortyzację, ubezpieczenie, bieżące naprawy i remonty, zakup paliwa czy części zamiennych. Koszty z tego tytułu odnosi się w księgach rachunkowych zasadniczo do kosztów działalności operacyjnej ...

Wydatki na samochód w firmie w ujęciu księgowym