Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT/MIT

Piotr Szulczewski 07.01.2019 10:12 (aktualizacja: )

PIT/MIT to informacja o środkach trwałych oraz hipotetycznych przychodach, jakie podatnik z tytułu posiadania takich środków trwałych może uzyskać. Korzystać z załącznika powinni przedsiębiorcy, którzy składają PIT-36 lub PIT-36L. 

 

Załącznik jest podstawą do wskazania w deklaracji podatkowej ostatecznej kwoty podatku do zapłaty z tytułu przychodów z nieruchomości o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł. Podatnicy, którzy nie posiadają tego rodzaju środków trwałych załącznika nie składają. 

DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT/MIT (2)

Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy

W PIT/MIT wskazać należy wyłącznie wartość środków trwałych oraz wartość podstawy opodatkowania. Podatek płatny jest wyłącznie z tytułu wykorzystywania (niekoniecznie uzyskiwania przychodów) następujących środków trwałych:

  1. budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako:
    1.   centrum handlowe,
    2. dom towarowy,
    3. samodzielny sklep i butik,
    4. pozostały handlowo-usługowy,
  2. budynku biurowego sklasyfikowanego w Klasyfikacji jako budynek biurowy

Podatek wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc, podstawę ustala się jako nadwyżkę ponad kwotę 10 mln zł. Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku podatnicy odliczają od zaliczki na podatek - odliczenie dotyczyć może wyłącznie przychodów wskazanych w art. 44 ustawy o PIT (m.in. z działalności gospodarczej, najmu czy dzierżawy). W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał. Zarówno PIT-36, jak i PIT-36L posiada odpowiednie pozycje w których wykazać należy podatek należny i podatek faktycznie opłacany z tytułu posiadania nieruchomości o wartości ponad 10 mln zł. 

 

 

Płatnik PIT