PIT-11 dla pracownika przez Internet - PIT-y roczne 2017 - PIT-11 za 2017 rok

Rozliczenie PIT za 2017 w 2018 przez internet

PIT-11 dla pracownika przez Internet

Pracodawcy wystawiający informacje podatkowe o kwocie uzyskanego przychodu (PIT-11), mają możliwość przesłać je pracownikom tradycyjnie papierowo lub w formie elektronicznej. Muszą też wysyłać je do urzędu skarbowego za pomocą sieci Internet, podpisując je bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-podpisem). Wysyłka PIT-11 do Urzędu Skarbowego w formie papierowej możliwa jest jedynie w przypadku zgłaszających od 1 do 5 podatników. Jeżeli zamiast wysłać w formie elektronicznej płatnik zdecyduje się wysłać druki papierowe - musi tego dokonać do 31 stycznia 2018 r.

Natomiast biura rachunkowe oraz płatnicy zgłaszający sześciu lub więcej ubezpieczonych - wysyłki PIT-11 do Urzędu Skarbowego dokonują w formie elektronicznej. Mają na to czas do 28 lutego 2018 r.  

PIT-11 do końca stycznia lub końca lutego. O terminie decyduje forma przekazania.

Biura rachunkowe PIT-11 składają zawsze elektronicznie. Ostateczny termin na wysyłkę to koniec lutego 2018 r.

Płatnicy zgłaszający 1-5 podatników wysyłki PIT-11 do podatnikamogą dokonać elektronicznie lub papierowo. Sami wybierają właściwą sobie formę. Dokonać mają tego do końca lutego 2018 r.

Płatnicy zgłaszający 1-5 podatników wysyłki PIT-11 do Urzędu Skarbowego mogą dokonać elektronicznie lub papierowo. Jeżeli wybiorą wysyłkę papierową - muszą tego dokonać do 31 stycznia 2018 r. Jeżeli wysyłki dokonają elektronicznie - termin ten to koniec lutego 2018 r.

Płatnicy zgłaszający 6 i więcej podatników wysyłki PIT-11 do podatników mogą dokonać elektronicznie lub papierowo. Sami wybierają właściwą sobie formę. Dokonać mają tego do końca lutego 2018 r.

Płatnicy zgłaszający 6 i więcej podatników wysyłki PIT-11 do Urzędu Skarbowego mogą dokonać wyłącznie elektronicznie. Ostateczny termin na wysyłkę to koniec lutego 2018 r.

PIT-y 2014: przekazanie deklaracji PIT-11 przez płatnika