Status 411

Redakcja PIT.pl

Komunikat „błąd 411 – Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim Identyfikatorem podatkowym” - wskazuje na dublowanie czynności przeprowadzanych przez podatnika.

Powyższe oznacza, że wcześniej podatnik dokonał już tej samej czynności, czyli deklaracja trafiła już do organu skarbowego. Powyższa sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

  • podwójnego kliknięcia „wyślij deklarację” – czyli podwojenia tej samej czynności za pomocą systemu wysyłki online,
  • złożenie deklaracji drogą standardową, np. w okienku podawczym, po której to czynności podatnik próbuje wysłać deklarację online ponownie,
  • gdy podatnik próbując złożyć korektę deklaracji – zamiast oznaczyć w druku złożenia deklaracji „korekta” zapomni o tym i ponownie będzie próbował złożyć deklarację, zamiast ją korygować.

Status 411 a wysyłka PIT

Źródło: shutterstock

Status 411 oznacza, że podatnik powinien się zastanowić, kiedy i dlaczego już raz złożył druk pit oraz czy złożył je prawidłowo, tzn. czy poprzednio podał już dane prawidłowe. Jeśli deklarację złożył poprzednio podając dane właściwe, ponowne wysyłanie druku nie jest już niezbędne. Jeżeli natomiast konieczne było ponowne wysłanie formularza pit, należy oznaczyć go jako korekta wcześniej złożonej deklaracji. Po takim oznaczeniu – status 411 nie powinien się już pojawiać.

Deklaracja zostanie wysłana prawidłowo, jeżeli zostanie jej nadany status 200. Po uzyskaniu UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) oraz uzyskaniu statusu 200 podatnik prawidłowo wykona czynność doręczenia deklaracji elektronicznej organowi skarbowemu.

Pamiętaj !

Terminem złożenia jest uzyskanie UPO, w przypadku, gdy wyślesz deklarację online w ostatnich godzinach, a UPO uzyskasz po terminie, powinieneś wystąpić z czynnym żalem, by nie ponieść konsekwencji karnych skarbowych.

Rozliczenie rocznePIT-36PIT-37