Status 414

11.10.2016 10:00 (aktualizacja: )

Błąd „status dokumentu 414 - Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych” powinien spowodować weryfikację wszystkich danych identyfikacyjnych podatnika, czyli danych, którymi podatnik podpisuje deklrację i którymi ja uwierzytelnia.

System nie może uznać deklaracji za podpisaną i wysłaną do organu podatkowego. Podatnik z deklaracją, której system nadał status 414 nie zostaje przekazana, a podatnik nie spełnił swojego obowiązku podatkowego – nie złożył deklaracji podatkowej.

Wysyłka PIT - status 414

Źródło: shutterstock

Błąd w danych podpisujących deklarację dotyczyć może:

  • wpisania numeru NIP w miejsce numeru PESEL i odwrotnie (stosowany jest jedynie jeden numer, w zależności od sytuacji prawnej podatnika, nie można numerami posługiwać się dowolnie, zamiennie), posłużenia się numerem NIP pracodawcy lub innego płatnika podatku (najczęściej przepisania go bezpośrednio z PIT-11 lub PIT-8C lub PIT-8AR),
  • pomyłce w numerze NIP lub PESEL – błędnego wpisania cyfr w takim numerze,
  • posłużeniem się niewłaściwymi danymi co do imienia, nazwiska, daty urodzenia – wpisanie dwóch członów nazwiska zamiast jednego, posłużenie się nazwiskiem panieńskim zamiast przyjętego po ślubie i odwrotnie, posłużenie się danymi, które nie zostały w organie skarbowym zaktualizowane na dzień złożenia deklaracji, zamiana miejscami – wpisanie imienia w miejsce nazwiska, zamiana miejsc co do dnia i miesiąca urodzenia,
  • błędy co do kwot przychodów składanych w deklaracji za rok poprzedni, niewłaściwa kwota lub podanie kwoty niezaokrąglonej, podanie kwoty z niewłaściwej pozycji deklaracji, posłużenie się kwotą z deklaracji składanej dawniej lub w deklaracji innego rodzaju (np. z PIT-39 zamiast z PIT-36).

Deklaracja zostanie wysłana prawidłowo, jeżeli zostanie jej nadany status 200. Po uzyskaniu UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) oraz uzyskaniu statusu 200 podatnik prawidłowo wykona czynność doręczenia deklaracji elektronicznej organowi skarbowemu.