Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Odliczanie niewykorzystanej ulgi

Redakcja PIT.pl 11.10.2016 10:00 (aktualizacja: )

Niektórym podatnikom przysługuje prawo do ulg, które istniały w latach wcześniejszych. Prawo takie pozwala, mimo uchylenia przepisów powołujących tę ulgę, na korzystanie z niej obecnie. Prawa do takiej samej ulgi nie ma natomiast podatnik, który dopiero w obecnym roku spełnił warunki dla korzystania z niej, tzn. gdyby spełnił te warunki w latach jej obowiązywania, miałby możliwość obecnie z niej korzystać, ale że spełnił je dopiero po jej uchyleniu, prawa tego nie nabył (tzw. prawa nabyte do ulgi z lat poprzednich).  

Ulga kontynuacja

Źródło: shutterstock

Kontynuacji prawa do ulgi nie należy mylić z uzyskaniem w danym roku prawa do odliczeń ponad wymiar dochodu. W tej drugiej sytuacji często zdarza się, że podatnik który w danym roku nabył prawo do ulgi wykorzystał je w wartości wyższej niż własny dochód lub podatek a w konsekwencji została mu pewna kwota nadwyżki, którą chciałby wykorzystać w latach przyszłych. W takich przypadkach z reguły podatnik nie może kontynuować odliczeń, czyli korzystać z tej nadwyżki w latach kolejnych.

Rozliczenie roczne