Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO

Redakcja PIT.pl 11.10.2016 10:00 (aktualizacja: )

Numer nadawany dla poświadczenia poprawnego przyjęcia deklaracji przez organ podatkowy (numer UPO, numer urzędowego poświadczenia odbioru) stanowi najważniejsze dla podatnika potwierdzenie weryfikacji przesłania druku PIT przez Internet. Potwierdza on poprawność wysyłki druku PIT pod względem formalnym. Otrzymanie numeru UPO jest zatem potwierdzeniem, że druk znalazł się w organie podatkowym w dacie, w której numer ten został przekazany podatnikowi składającemu zeznanie podatkowe.

Pobierz UPO po wysyłce PIT

Źródło: shutterstock

UPO nadawany jest wyłącznie takiemu drukowi, który uzyska status 200, zatem który pozostaje zweryfikowany pozytywnie po nadaniu mu wcześniej numeru referencyjnego. Kolejność jest zatem następująca:

  • sporządzenie deklaracji podatkowej,
  • przesłanie jej - „przycisk wyślij”,
  • nadanie numeru referencyjnego,
  • weryfikacja formalna,
  • nadanie statusu 200 – weryfikacja pozytywna lub innego statusu, który odrzuca pod względem formalnym druk podatkowy (status inny niż 200 powoduje odrzucenie formularza),
  • wygenerowanie UPO.

Data uzyskania UPO stanowi potwierdzenie daty złożenia deklaracji, ale również faktu, że deklaracja dotarła do organu podatkowego, zatem, że faktycznie została złożona. Numer UPO powinno się przechowywać aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego, wynikającego z danej deklaracji (czyli do 5 lat licząc od końca roku 2022 – w związku z deklaracją PIT za 2022 r.).

Istnieje możliwość oczekiwania na UPO – po złożeniu deklaracji do weryfikacji. Okres ten może wystąpić, gdy system urzędowy przyjmuje znaczną ilość formularzy (szczególnie pod koniec terminów rozliczeniowych). Termin na uzyskanie UPO może się wydłużyć do kilku – kilkunastu godzin.

Pamiętaj !

Terminem złożenia jest uzyskanie UPO, w przypadku, gdy wyślesz deklarację online w ostatnich godzinach, a UPO uzyskasz po terminie, powinieneś wystąpić z czynnym żalem, by nie ponieść konsekwencji karnych skarbowych.

Rozliczenie roczneKorekta PIT