Status 412

Redakcja PIT.pl

Komunikat „status 412” (niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie) dotyczy przypadku, gdy dane identyfikacyjne z bloku danych autoryzujących do podpisywania dokumentu nie są zgodne z danymi zawartymi w bloku danych identyfikacyjnych w zeznaniu.

Status 412 przy wysyłce PIT

Źródło: shutterstock

Błąd 412 oznacza negatywną weryfikację deklaracji, a w konsekwencji druk z takim oznaczeniem nie jest przyjęty przez organ podatkowy i podatnik nie wypełnił swojego obowiązku – nie złożył deklaracji.

Status 412 - weryfikacja negatywna - może dotyczyć nieprawidłowego przenoszenia danych identyfikujących oraz informacji zawartych w formularzu. Wynikać może ze źle zaistalowanego programu e-deklaracje Desktop, ewentualnie błędu oprogramowania udostępnianego przez producenta innego niż Ministerstwo Finansów. Błąd ten może wynikać również ze złego wpisania danych podatnika - stąd warto prześledzić dane, jakimi podatnik posłużył się w trakcie wypełniania deklaracji. Błąd dotyczy niezgodności numeru NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia.

Płatnik PITRozliczenie roczne