Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Upoważnienie UPL-1

Redakcja PIT.pl 11.10.2016 10:00 (aktualizacja: )

UPL-1 - upoważnienie do wysyłki deklaracji PIT

Druk UPL-1 stanowi upoważnienie do wysyłki deklaracji podatkowej w imieniu innej osoby. Stosowany jest z reguły przez biura rachunkowe lub podatkowe w procesie wypełniania i wysyłki deklaracji swoich klientów.

UPL-1 nie muszą stosować małżonkowie, którzy deklarację PIT wysyłają łącznie. Wyrażenie wniosku o wspólne rozliczenie się małżonków przez jednego z nich traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

UPL-1 nie jest konieczne w przypadku składania załącznika PIT/M za małoletniego. Jeżeli natomiast dochody nie podlegają doliczeniu i deklarację składa małoletni samodzielnie, wówczas rodzic lub opiekun prawny powinien deklarację podpisać za małoletniego. W takim przypadku nie ma obowiązku, by składać UPL-1 z upoważnieniem dla rodzica.

W przypadku przedsiębiorców, spółek UPL-1 wypełniane jest z reguły w związku z powierzeniem składania deklaracji podatkowej księgowemu – z firmy zewnętrznej lub pracownikowi firmy. Jest to niezbędne nie tylko wtedy, gdy elektroniczne rozliczenia ma podpisywać pełnomocnik, ale także ustawowy reprezentant firmy.

Druk UPL-1 może zostać złożony w formie tradycyjnej lub z pomocą ePUAP lub e-podpisu. Ze złożeniem druku UPL-1 nie jest związana żadna opłata skarbowa.

Po złożeniu UPL-1 – deklarację, którą składa się w imieniu innej osoby podpisuje się e-podpisem. Nie można jej weryfikować na podstawie danych z deklaracji za poprzednie lata ani mocodawcy, ani upoważnionego do złożenia druku.

Odwołanie złożonego pełnomocnictwa jest w każdym momencie możliwe. W tym celu należy złożyć druk OPL-1.

Rozliczenie rocznePIT-37PIT-36