PIT online 2023 w 2024 roku

Redakcja PIT.pl

Rozliczenie PIT za 2023 rok w 2024 roku przez internet

Deklaracje roczne PIT czyli pit online można wysyłać przez internet wykorzystując do ich podpisania pięć danych weryfikacyjnych (PESEL, NIP, data urodzenia, imię, nazwisko, kwota przychodu). Wysyłka PIT online może odbyć się za pośrednictwem programu do rozliczeń rocznych, e-deklaracji przygotowanych przez Ministerstwo Finansów, a także usługi Twój e-PIT dostępnej na portalu podatkowym.  W tym celu polecamy również korzystający z usługi Twój e-PIT Ministerstwa Finansów - nasz program.

Rozliczenie przez internet bez e-podpisu

 Aby wysłać rozliczenie PIT za pomocą internetu przydatne będą:

  • Identyfikator podatkowy – PESEL/NIP,
  • Data urodzenia,
  • przychód za 2022 rok,
  • przychód za 2023 rok z jednego z PIT-11 lub PIT-8C - celem logowania do usługi Twój e-PIT.

PIT online - jak rozliczyć?

Źródło: shutterstock

Dodatkowy element autoryzacyjny przy logowaniu do Twój e-PIT

Jakie deklaracje PIT rozliczę poprzez PIT online

W 2024 roku będzie możliwe przesłanie przez Internet bez korzystania z e-podpisu poniższych zeznań podatkowych:

Dodatkowo, możliwe jest również składanie przez Internet deklaracji podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zabezpieczenie powyższych 9 dokumentów składanych bez e-podpisu oparte jest na zestawie informacji o podatniku składającym deklarację lub wniosek:

  1. numer NIP,
  2. imię (pierwsze),
  3. nazwisko,
  4. numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),
  5. data urodzenia,
  6. kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok podatkowy (czyli składając PIT za 2023 rok wpisujemy przychód z PIT-a za 2022) albo wartość "0" (zero) w przypadku, gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym jest składany dokument elektroniczny nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

PIT przez internet - pit online - zalety rozliczenia elektronicznego

Przekazanie deklaracji PIT przez Internet daje co najmniej kilka zalet. 

Po pierwsze pit online to szybszy termin zwrotu podatku. W miejsce dotychczasowych 3 miesięcy oczekiwania na zwrot (bo taki jest maksymalny termin oczekiwania na nadpłacony podatek), podatnicy zyskują skrócenie okresu oczekiwania do 45 dni. Może to być również okres krótszy. O ostatecznym terminie, decyduje kolejność rozpatrywanych (kontrolowanych i wstępnie weryfikowanych) rozliczeń podatkowych. 

Po drugie pit przez internet (program pit) pozwala na szybsze przekazanie deklaracji PIT do urzędu skarbowego. W przypadku deklaracji papierowej, urzędnik musi dodatkowo wprowadzić wszystkie dane z deklaracji do systemu - w efekcie złożona deklaracja przed jej weryfikacją oczekuje na wcześniejsze jej przepisanie do systemów elektronicznych. Innymi słowy ustawiamy w ten sposób nasze rozliczenie w dodatkową kolejkę. 

Po trzecie PIT przez internet to wygoda - można wypełnić obowiązek podatkowy nie wychodząc z domu (program pit)

Po czwarte PIT online można wysłać za pomocą kilku kliknięć weryfikując się informacjami, które i tak są nam znane. 

Po piąte, złożenie elektronicznia to obecnie po prostu zakończenie elektronicznego procesu przygotowywania deklaracji. Większość osób przygotowuje PIT na komputerze, marnotrastwem czasu staje się więc drukowanie, kompletowanie deklaracji i załączników i samodzielne ich podpisywanie. Wysyłając PIT online nie trzeba dbać o proces podpisywania ręcznego i znajdowania wszystkich egzemplarzy druku.

Po szóste, PIT online to bezpieczna metoda na przechowywanie potwierdzenia wysyłki PIT. Posiadając na skrzynce elektronicznej lub w komputerze UPO (urzędowe poświadczenie odbioru) nie trzeba drukować drugiej kopii deklaracjii, której przyjęcie uwierzytelniane jest przez urzędnika w okienku podawczym. Nie trzeba również zaprowadzać dodatkowej teczki i trzymania jej w domu - wszystkie dane znajdą się w komputerze.   

 

Rozliczaj się z małżonkiem przez Internet

PIT online za 2023 rok składany z małżonkiem wystarczy podpisać danymi jednego małżonka. PIT będzie ważny dla obojga małżonków. Rozliczając się wspólnie małżonkowie nie musza udzielać sobie pełnomocnictw do wysyłania deklaracji elektronicznej  (np. listem poleconym oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa na druku UPL-1). Wniosek o opodatkowanie łącznie z małżonkiem wyrażony jest automatycznie, gdy na druku rocznej deklaracji podatkowej zaznaczymy, że chcemy opodatkować się wspólnie. Wniosek taki traktuje się na równi z oświadczeniem o upoważnieniu wysyłającego przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Stąd w roku 2024, zeznanie za 2023 r. można złożyć łącznie, a jako dane uwierzytelniające (czyli jako informacje podpisujące deklarację) – podać informacje dotyczące jednego z małżonków.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak rozliczyć się z podatku przez Internet?

Obecnie każdy z nas posiada indywidualny rachunek podatkowy, na który wpłaca brakujące kwoty podatku.. od 1 stycznia 2020 r. wpłacisz podatki PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie). Swój numer poznasz online dzięki generatorowi mikrorachunku podatkowego na stronach ministerstwa finansów.

2. Jak złożyć PIT online w 2024 roku?

Należy albo poczekać do 15 lutego na uruchomienie rządowej usługi Twój e-PIT albo już wczesniej można skorzystać z darmowego programu e-pity i w sposób intuicyjny wypełnić PIT i wysłać go online. Również na stronie Ministerstwa Finansów znajdziesz interaktywne e-deklaracje podatkowe.

3. Jak rozliczyć PIT przez Internet przez profil zaufany?

Będąc na stronie podatki.gov.pl wybierz podatek PIT, a później Twój e-PIT. Czas na zalogowanie się do e-Urzędu Skarbowego. Masz trzy możliwości: przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną (czyli login.gov.pl)

4. Jakich dokumentów potrzebuję, żeby rozliczyć PIT online?

Przede wszystkim trzeba znać swój numer PESEL oraz kwoty dochodów i sumę zapłaconych zaliczek na podatek za poprzedni rok. Te dane znajdziesz w druku PIT-11, który dostałeś od swojego pracodawcy. A jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to dane dotyczące wysokości przychodów, kosztów i odprowadzonych zaliczek wynikają z prowadzonej księgowości.

5. Do kiedy należy wysłać PIT przez Internet?

Generalnie termin na rozliczenie PIT to koniec kwietnia. W 2024 roku ostateczny termin przekazania deklaracji PIT do urzędu skarbowego minie we wtorek 30 kwietnia.

6. Czy można złożyć korektę PIT przez internet?

Tak. Tak samo, jak składałeś rozliczenie PIT online, tak samo możesz wysłać korektę zeznania PIT.

7. Jak sprawdzić swój PIT online?

Program e-pity do rozliczeń podatku dokonuje wstępnej weryfikacji wypełnianego PIT. Po wysyłce PIT online otrzymasz potwierdzenie UPO. A później złożony PIT można wyszukać po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO

Numer nadawany dla poświadczenia poprawnego przyjęcia deklaracji przez organ podatkowy (numer UPO, numer urzędowego poświadczenia odbioru) stanowi najważniejsze dla podatnika potwierdzenie weryfikacji przesłania druku PIT przez Internet. Potwierdza on poprawność wysyłki druku PIT pod względem formalnym ...

Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO

Status 412

PIT-y 2023: Błąd 412 oznacza negatywną weryfikację deklaracji, a w konsekwencji druk z takim oznaczeniem nie jest przyjęty przez organ podatkowy i podatnik nie wypełnił swojego obowiązku – nie złożył deklaracji ...

Numer referencyjny

PIT-y 2023: Numer referencyjny stanowi informację o wysłaniu druku deklaracji rocznej drogą elektroniczną i wpłynięciu informacji o wysyłce do systemu Ministerstwa Finansów. Numeru referencyjnego nadanego deklaracji podatkowej przesłanej elektronicznie nie można traktować na równi ze złożeniem deklaracji. Numer ten będzie istotny w następnym kroku, przed uzyskaniem numeru potwierdzającego doręczenie deklaracji elektronicznej, czyli numeru UPO ...

Status 411

PIT-y 2023: Składając deklarację podatkową za pomocą Internetu, podatnik może otrzymać komunikat „411 – Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim Identyfikatorem podatkowym” ...

Status 411

Status 414

PIT-y 2023: System nie może uznać deklaracji za podpisaną i wysłaną do organu podatkowego. Podatnik z deklaracją, której system nadał status 414 nie zostaje przekazana, a podatnik nie spełnił swojego obowiązku podatkowego – nie złożył deklaracji podatkowej ...

Status 200

PIT-y 2023: Po wysłaniu deklaracji podatkowej i otrzymaniu numeru referencyjnego deklaracja podatnika zostaje weryfikowana od strony poprawności jej danych ...

Status 200

Status 401

Otrzymanie statusu 401 po wysyłce deklaracji PIT za 2023 rok oznacza, że weryfikacja przesłanego druku przebiegła negatywnie. Jest bowiem niezgodna z wymaganym schematem xsd ...

Portal podatkowy e-Podatki

W 2024 roku po raz kolejny podatnicy mogą skorzystać usługi Twój e-PIT. W ramach profilu podatkowego możliwe jest pobranie wstępnie wypełnionej m.in. deklaracji podatkowej PIT-37, sporządzonej za podatnika na podstawie danych przesłanych przez jego płatników (m.in. zakłady pracy) ...

NIP czy PESEL w PIT

Deklaracje roczne PIT za 2023 rok, składane w roku 2024 w pierwszych pozycjach nakazują wybór numeru podatkowego, którym osoba wypełniająca druk identyfikuje się przed organem podatkowym. Wyboru w pozycji „identyfikator podatnika” dokonać należy pomiędzy numerem NIP i PESEL ...

NIP czy PESEL w PIT