PIT online 2023 w 2023 roku

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:45 (aktualizacja: )

Rozliczenie PIT za 2022 w 2023 roku przez internet

Deklaracje roczne PIT czyli pit online można wysyłać przez internet wykorzystując do ich podpisania pięc danych weryfikacyjnych (PESEL, NIP, data urodzenia, imię, nazwisko, kwota przychodu). Wysyłka PIT online może odbyć się za pośrednictwem programu do rozliczeń rocznych, e-deklaracji przygotowanych przez Ministerstwo Finansów a także usługi Twój e-PIT dostępnej na portalu podatkowym.  W tym celu polecamy również korzystający z usługi Twój e-PIT Ministerstwa Finansów - nasz program.

Rozliczenie przez internet bez e-podpisu

 Aby wysłać rozliczenie PIT za pomocą internetu przydatne będą:

  • Identyfikator podatkowy – PESEL/NIP,
  • Data urodzenia,
  • przychód za 2021 rok,
  • przychód za 2022 rok z jednego z PIT-11 lub PIT-8C - celem logowania do usługi Twój e-PIT.

PIT online - jak rozliczyć?

Źródło: shutterstock

Dodatkowy element autoryzacyjny przy logowaniu do Twój e-PIT

Jakie deklaracje PIT rozliczę poprzez PIT online

W 2023 roku będzie możliwe przesłanie przez Internet bez korzystania z e-podpisu poniższych zeznań podatkowych:

Dodatkowo, możliwe jest również składanie przez Internet deklaracji podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zabezpieczenie powyższych 9 dokumentów składanych bez e-podpisu oparte jest na zestawie informacji o podatniku składającym deklarację lub wniosek:

  1. numer NIP,
  2. imię (pierwsze),
  3. nazwisko,
  4. numer PESEL (jeśli podatnik posiada ten numer),
  5. data urodzenia,
  6. kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok podatkowy (czyli składając PIT za 2022 rok wpisujemy przychód z PIT-a za 2021) albo wartość "0" (zero) w przypadku, gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym jest składany dokument elektroniczny nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

PIT przez internet - pit online - zalety rozliczenia elektronicznego

Przekazanie deklaracji PIT przez Internet daje co najmniej kilka zalet. 

Po pierwsze pit online to szybszy termin zwrotu podatku. W miejsce dotychczasowych 3 miesięcy oczekiwania na zwrot (bo taki jest maksymalny termin oczekiwania na nadpłacony podatek), podatnicy zyskują skrócenie okresu oczekiwania do 45 dni. Może to być również okres krótszy. O ostatecznym terminie, decyduje kolejność rozpatrywanych (kontrolowanych i wstępnie weryfikowanych) rozliczeń podatkowych. 

Po drugie pit przez internet (program pit) pozwala na szybsze przekazanie deklaracji PIT do urzędu skarbowego. W przypadku deklaracji papierowej, urzędnik musi dodatkowo wprowadzić wszystkie dane z deklaracji do systemu - w efekcie złożona deklaracja przed jej weryfikacją oczekuje na wcześniejsze jej przepisanie do systemów elektronicznych. Innymi słowy ustawiamy w ten sposób nasze rozliczenie w dodatkową kolejkę. 

Po trzecie PIT przez internet to wygoda - można wypełnić obowiązek podatkowy nie wychodząc z domu (program pit)

Po czwarte PIT online można wysłać za pomocą kilku kliknięć weryfikując się informacjami, które i tak są nam znane. 

Po piąte, złożenie elektronicznie to obecnie po prostu zakończenie elektronicznego procesu przygotowywania deklaracji. Większość osób przygotowuje PIT na komputerze, marnotrastwem czasu staje się więc drukowanie, kompletowanie deklaracji i załączników i samodzielne ich podpisywanie. Wysyłając PIT online nie trzeba dbać o proces podpisywania ręcznego i znajdowania wszystkich egzemplarzy druku.

Po szóste, PIT online to bezpieczna metoda na przechowywanie potwierzenia wysyłki PIT. Posiadając na skrzynce elektronicznej lub w komputerze UPO (urzędowe poświadczenie odbioru) nie trzeba drukować drugiej kopii deklaracjii, której przyjęcie uwierzytelniane jest przez urzędnika w okienku podawczym. Nie trzeba również zaprowadzać dodatkowej teczki i trzymania jej w domu - wszystkie dane znajdą się w komputerze.   

 

Rozliczaj się z małżonkiem przez Internet

PIT online za 2022 rok składany z małżonkiem wystarczy podpisać danymi jednego małżonka. PIT będzie ważny dla obojga małżonków. Rozliczając się wspólnie małżonkowie nie musza udzielać sobie pełnomocnictw do wysyłania deklaracji elektronicznej  (np. listem poleconym oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa na druku UPL-1). Wniosek o opodatkowanie łącznie z małżonkiem wyrażony jest automatycznie, gdy na druku rocznej deklaracji podatkowej zaznaczymy, że chcemy opodatkować się wspólnie. Wniosek taki traktuje się na równi z oświadczeniem o upoważnieniu wysyłającego przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Stąd w roku 2023, zeznanie za 2022 r. można złożyć łącznie, a jako dane uwierzytelniające (czyli jako informacje podpisujące deklarację) – podać informacje dotyczące jednego z małżonków.

Upoważnienie UPL-1

PIT-y 2022: Druk UPL-1 stanowi upoważnienie do wysyłki deklaracji podatkowej w imieniu innej osoby. Stosowany jest z reguły przez biura rachunkowe lub podatkowe w procesie wypełniania i wysyłki deklaracji swoich klientów ...

Status 411

PIT-y 2022: Składając deklarację podatkową za pomocą Internetu, podatnik może otrzymać komunikat „411 – Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim Identyfikatorem podatkowym” ...

Status 411

Numer referencyjny

PIT-y 2022: Numer referencyjny stanowi informację o wysłaniu druku deklaracji rocznej drogą elektroniczną i wpłynięciu informacji o wysyłce do systemu Ministerstwa Finansów. Numeru referencyjnego nadanego deklaracji podatkowej przesłanej elektronicznie nie można traktować na równi ze złożeniem deklaracji. Numer ten będzie istotny w następnym kroku, przed uzyskaniem numeru potwierdzającego doręczenie deklaracji elektronicznej, czyli numeru UPO ...

Status 200

PIT-y 2022: Po wysłaniu deklaracji podatkowej i otrzymaniu numeru referencyjnego deklaracja podatnika zostaje weryfikowana od strony poprawności jego danych ...

Status 200

Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO

PIT-y 2022/2023: Numer nadawany dla poświadczenia poprawnego przyjęcia deklaracji przez organ podatkowy (numer UPO, numer urzędowego poświadczenia odbioru) stanowi najważniejsze dla podatnika potwierdzenie weryfikacji przesłania druku PIT przez Internet. Potwierdza on poprawność wysyłki druku PIT pod względem formalnym ...

Urzędowe Poświadczenie Odbioru UPO

Status 414

PIT-y 2022: System nie może uznać deklaracji za podpisaną i wysłaną do organu podatkowego. Podatnik z deklaracją, której system nadał status 414 nie zostaje przekazana, a podatnik nie spełnił swojego obowiązku podatkowego – nie złożył deklaracji podatkowej ...

Status 401

Otrzymanie statusu 401 po wysyłce deklaracji PIT za 2021 rok oznacza, że weryfikacja przesłanego druku przebiegła negatywnie. Jest bowiem niezgodna z wymaganym schematem xsd ...

Portal podatkowy e-Podatki

W 2023 roku po raz kolejny podatnicy mogą skorzystać z portalu e-Podatki (usługa Twój e-PIT). W ramach profilu podatkowego możliwe jest pobranie wstępnie wypełnionej m.in. deklaracji podatkowej PIT-37, sporzadzonej za podatnika na podstawie danych przesłanych przez jego płatników (m.in. zakłady pracy) ...

NIP czy PESEL w PIT

Deklaracje roczne PIT, w pierwszych pozycjach nakazują wybór numeru podatkowego, którym osoba wypełniająca druk identyfikuje się przed organem podatkowym. Wyboru w pozycji „identyfikator podatnika” dokonać należy pomiędzy numerem NIP i PESEL ...

NIP czy PESEL w PIT