ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2017

PIT-28 ryczałt ewidencjonowany

Druk PIT-28 obejmuje przychody podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.

PIT-28 złożyć należy do 31 stycznia 2018 r.


Podatnik składa PIT-28 za 2017 r., pod warunkiem dopełnienia obowiązków zgłoszeniowych. Ma zatem obowiązek złożyć PIT-28, gdy:

 • zawiadomił do 20 stycznia 2017 r. organ skarbowy o rozliczaniu ryczałtem przychodów z tytułu działalności gospodarczej; w przypadku podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym zawiadomienie powinno być złożone w dniu rozpoczęcia działalności nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu – poprzez CEiDG-1,
 • zawiadomił do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze; w przypadku pierwszego przychodu w grudniu, oświadczenie należy złożyć do końca roku.

Jeżeli w latach wcześniejszych podatnik korzystał z ryczałtu i nie zrezygnował z tej formy opodatkowania – oświadczenie (zawiadomienie) nie jest wymagane.

Oblicz dokładnie Twój PIT-28 od razu w Programie e-pity 2017

PIT-28 i załączniki

 

Deklaracja Pobierz Opis deklaracji
PIT-28 (20) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (17) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
PIT-28/B (14) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT/O (22) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
PIT/M (7) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/B (15) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

 

PIT-28 dotyczy:

 • prowadzących indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo,
 • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtowo,
 • osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Deklarację PIT-28 składa się wcześniej niż pozostałe PITy roczne do 31 stycznia 2018 r.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego podatnik uzyskał takie rodzaje przychodów, które wyłączają prawo do ryczałtu, składa PIT-36, oraz dodatkowo PIT-28 - za okres, w którym prawidłowo prowadził działalność na ryczałcie. Wyjątkiem jest, gdy nie miał w ogóle prawa do prowadzenia tej działalności na ryczałcie za ten rok - wtedy to za cały rok traci prawo do rozliczania ryczałtowego.

Jeżeli w trakcie roku podatnik przekroczył przychody z działalności w kwocie 150.000 euro – za dany rok składa PIT-28, a za rok następny nie może rozliczyć się na zasadach ryczałtu.

Na PIT-28 nie można rozliczyć się łącznie z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wybierając ryczałt ewidencjonowany nie można się rozliczać wspólnie również z przychodów opodatkowanych poza ryczałtem, np. podatkiem 18% według skali podatkowej. Ryczałt eliminuje taką możliwość rozliczeń. Wyjątkiem jest, gdy ryczałtem opodatkowane są przychody z najmu i dzierżawy prywatnej lub umów podobnych. Wówczas uzyskiwanie takich przychodów nie wyłącza prawa do opodatkowania innych przychodów łącznie z małżonką lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Ryczałtowcy na PIT-28 nie rozliczą kosztów uzyskania przychodów. Rekompensuje to niższa stawka podatku oraz odliczenia:

Możliwe jest także oddanie 1 % podatku wykazanego na PIT-28 na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Ryczałtowcy nie odliczają ulgi prorodzinnej. Pozostałe obowiązujące obecnie ulgi mogą odliczać od wykazanej kwoty. Mają też możliwość odliczać od przychodów stratę, wykazaną przed przejściem na ryczałt.

Podatnik opodatkowany różnymi stawkami ryczałtu, dokonujący odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Stawkę ryczałtu określa się na zasadzie: rodzaj działalności – odpowiednia stawka. Możliwe jest stosowanie kilku stawek ryczałtu na raz. Gdy podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, a jeśli stawka normalnie byłaby wyższa - wynosi on 20% albo 17%.

W przypadku rezygnacji z opodatkowania ryczałtem – pisemne oświadczenie o rezygnacji złożyć trzeba do 20 stycznia danego roku (jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy). Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną lub najem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Od 15 grudnia 2017 r. obowiązuje nowy wzór formularza PIT-28, który stosuje się do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Wypełnienie deklaracji rozpoczyna się od podania numeru identyfikacji podatkowej dla danego podatnika. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej podają numer PESEL, a przedsiębiorcy najczęściej numer NIP.

 

PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28: Cześć A i B / Opracowanie własne PIT.pl 

 

Dane identyfikujące podatnika w PIT-28

W części A należy wskazać urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (w przypadku osoby fizycznej), do którego będzie przesłana deklaracja PIT-28 (wyślij PIT-28 w programie PIT). Natomiast w części B należy podać dane identyfikacyjne oraz aktualny adres zamieszkania podatnika, łącznie z podaniem gminy, powiatu, województwa i kraju.

Przychody podatnika objęte ryczałtem

W części C zeznania podatkowego należy wpisać przychody objęte ryczałtem. Osoby fizyczne wynajmujący prywatnie mieszkanie, czy wydzierżawiający zarobkowo lokal, wpisują roczną kwotę przychodu w pole nr 34. Te dochody są opodatkowane 8,5 procentową stawką ryczałtu.

W najprostszym przypadku podatnicy nie rozliczają żadnych kosztów ani nie odliczają od tego przychodu składek ZUS, więc omijają części:

 • D. odliczenia od przychodów
 • E. obliczenie kwot przysługujących odliczeń od przychodów
 • F. podstawa opodatkowania
 • H. odliczenia od ryczałtu

 

 

PIT-28: Cześć K / Opracowanie własne PIT.pl 

 

Dopiero w części G i I należy obliczyć według odpowiedniej stawki procentowej ryczałtu wysokość należnego podatku oraz podać sumę wpłaconych zaliczek. Dzięki temu w części K zostanie obliczona kwota nadpłaty lub niedopłaty podatku.

Najprościej PIT-28 wypełnić korzystając z intuicyjnego programu do rozliczeń PIT, w którym nie tylko szybko i bezbłędnie wyliczymy należny podatek, ale wyślemy deklaracje online do urzędu skarbowego.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 11-10-2016
 • data modyfikacji: 09-01-2018
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Ba1987532 (18-02-2018 14:49:53)
Temat: Rozliczenie ryczałt
Witam miałam działalność na ryczałtu obecnie zawieszona dochody z działalności 1500zl moje pytanie czy mogę odliczyć ulgę na dziecko w rozliczeniu?...pokaż całą treść
Witam miałam działalność na ryczałtu obecnie zawieszona dochody z działalności 1500zl moje pytanie czy mogę odliczyć ulgę na dziecko w rozliczeniu? zwiń
Autor: Monika (30-01-2018 10:00:33)
Temat: Pit 28 za najem w Polsce gdy mieszkam za granica
Zlecilam przygotowanie PITu do biura rachunkowego. Wynajmuje komus mieszkanie w Polsce. W Pit nalezy wpisac staly adres zamieszkania. Pani z biura poinformowala mnie ze nie moge podac...pokaż całą treść
Zlecilam przygotowanie PITu do biura rachunkowego. Wynajmuje komus mieszkanie w Polsce. W Pit nalezy wpisac staly adres zamieszkania. Pani z biura poinformowala mnie ze nie moge podac adresu zagranicznego bo tak sie nie da. Jak podam adres mieszkania ktore wynajmuje to bedzie to nie prawda bo tam nie mieszkam i co teraz?zwiń
Autor: Janek (29-01-2018 20:57:37)
Temat: Odliczenie podatku
Czy moge odliczyc zus z ,2017roku od podatku jeżeli fakture wystawilem 22 grudnia 2017 roku a podatek zapłace w styczniu 2018
Autor: Janek (29-01-2018 20:36:51)
Temat: Odliczenie podatku
Czy moge odliczyc zus z ,2017roku od podatku jeżeli fakture wystawilem 22 grudnia 2017 roku a podatek zapłace w styczniu 2018
Autor: Janek (29-01-2018 20:22:06)
Temat: Odliczenie podatku
Czy moge odliczyc zus z ,2017roku od podatku jeżeli fakture wystawilem 22 grudnia 2017 roku a podatek zapłace w styczniu 2018
Autor: kate (12-01-2018 11:32:10)
Temat: do Damdam
Jeśli dział gosp opodatkowana ryczałtem, to tak - teraz PIT-28 tylko z dochodów z DG. A potem do końca kwietnia drugi PIT-37 z dochodów od pracodawcy na...pokaż całą treść
Jeśli dział gosp opodatkowana ryczałtem, to tak - teraz PIT-28 tylko z dochodów z DG. A potem do końca kwietnia drugi PIT-37 z dochodów od pracodawcy na podstawie pit-11zwiń
Autor: Damdam (11-01-2018 12:02:40)
Temat: Pit 28
A co w przypadku gdy otworzyłem działalność gospodarczą w lipcu a wcześniej pracowałem na umowę o pracę, mam teraz wysłać e deklaracje do 31 stycznia z pitu...pokaż całą treść
A co w przypadku gdy otworzyłem działalność gospodarczą w lipcu a wcześniej pracowałem na umowę o pracę, mam teraz wysłać e deklaracje do 31 stycznia z pitu 28 a później jak dostanę pit od byłego pracodawcy to znów mam wysłać kolejna e deklaracje? zwiń
Autor: Agnieszka (05-01-2018 11:16:55)
Temat: niezapłacone skądki
Czy w wypadku niezapłacenia składek ZUS nie ujmujemy ich w zeznaniu? (Wpisujemy tylko to co zostało rzeczywiście zapłacone, nie to co zostało zdeklarowane?)
Autor: Paula @JacekO (03-01-2018 23:18:31)
Temat: PIT-28 za 2017
Czesc Jacek, wydaje mi sie, ze tak, no chyba ze sa jakies wyjatki. Kwota w K to kwota podatku, ktora odprowadzasz co miesiac albo co kwartal, czyli...pokaż całą treść
Czesc Jacek, wydaje mi sie, ze tak, no chyba ze sa jakies wyjatki. Kwota w K to kwota podatku, ktora odprowadzasz co miesiac albo co kwartal, czyli podatek x liczba miesiacy. Kwota w L to suma podatkow zaplaconych w miesiach od stycznia do listopada plus w grudniu. Ostatecznie kwoty powinny byc jednakowe, tylko ze w L sa rozbite na 2 czesci. zwiń
Autor: Paula (03-01-2018 23:11:31)
Temat: PIT-28 za 2017
Udalo Wam sie wyslac e-Deklaracje za 2017? Korzystam z aplikacji i na samym koncu wyskakuje mi komunikat ze wysylka bedzie mozliwa gdy min finansow opublikuje schematy XML...pokaż całą treść
Udalo Wam sie wyslac e-Deklaracje za 2017? Korzystam z aplikacji i na samym koncu wyskakuje mi komunikat ze wysylka bedzie mozliwa gdy min finansow opublikuje schematy XML dla tej deklaracji. Nie wiem, czy to nie jakis blad skoro trzeba sie rozliczyc do konca tego miesiaca... zwiń
Autor: JacekO (01-01-2018 14:41:17)
Temat: PIT - 28
czy kwota wykazana w części K do zapłaty jest tą samą co kwota w części L2 kwota ryczałtu za grudzień
Autor: wiesia (03-12-2017 14:40:20)
Temat: pit 28
w ryczałcie jest przychód,nie ma dochodu dochód podajesz w oświadczeni np o 500 plus w 2018 ma się zmienić i państwo ustan owi jakiś dochód z ryczałtu...pokaż całą treść
w ryczałcie jest przychód,nie ma dochodu dochód podajesz w oświadczeni np o 500 plus w 2018 ma się zmienić i państwo ustan owi jakiś dochód z ryczałtu bo było tak,że ktoś miał przychód 200000 tysięcy złotych,a w oświadczeniu podawał,że ma dochodu 200 złotych i to było zgodne z prawemzwiń
Autor: dor 111 (29-04-2017 11:51:14)
Temat: pit 28i 28A
Proszę o poradę bo trochę panikuje jak w styczniu składałam pit 28 i pit 28A to też składam teraz pit 36.Z góry dziękuję za inf.
Autor: AGA (13-03-2017 11:17:02)
Temat: PIT-28
Na PIT-28 mam przychód 18 889.00,składki na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą 1 605.57 to ile wynosi mój dochód,który po podzieleniu przez 12 da mi dochód miesięczny
Autor: M2x4 (24-01-2017 11:36:10)
Temat: PIT-28A
"PIT-28A - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze" Czyli ten zalacznik dostarczam...pokaż całą treść
"PIT-28A - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze" Czyli ten zalacznik dostarczam jesli wynajmuje mieszkanie/local X jako osoba prywanta (nie prowadze dzialalnosci itp), tak? Co z wplata za Grudzien 2016? Juz jej dokonalem I wychodzi mi niedoplata. Wystarczy jak w US przyniose dowod wplaty?zwiń
Autor: Zibi111 (22-01-2017 09:19:54)
Temat: Odliczenie naprawy samochodu firmowego
Witam, w zeszłym roku miałem duży wydatek na naprawę auta i czy mogę to uwzględnić w rozliczeniu podatkowym za zeszły rok..? Jestem ryczałcie ewidencjonowanym 5,5 . ...pokaż całą treść
Witam, w zeszłym roku miałem duży wydatek na naprawę auta i czy mogę to uwzględnić w rozliczeniu podatkowym za zeszły rok..? Jestem ryczałcie ewidencjonowanym 5,5 . Z góry dziękuję za odpowiedź. zwiń
Autor: kris (14-01-2017 23:41:37)
Temat: oświadczenie
lepiej złożyć... mieszkamy w Polsce ;-)
Autor: Aga (13-01-2017 16:09:14)
Temat: odp do Deklaracja
"Jeżeli w latach wcześniejszych podatnik korzystał z ryczałtu i nie zrezygnował z tej formy opodatkowania – oświadczenie (zawiadomienie) nie jest wymagane."
Autor: Monika (13-01-2017 10:24:08)
Temat: Dochody z najmu
Czy jeśli od kilku lat rozliczam w formie ryczałtu dochody z najmu za mieszkanie, którego współwłaścicielem jest mój mąż to musi on co roku deklarować, że dochód...pokaż całą treść
Czy jeśli od kilku lat rozliczam w formie ryczałtu dochody z najmu za mieszkanie, którego współwłaścicielem jest mój mąż to musi on co roku deklarować, że dochód z najmu jest moim dochodem odrębnym? W ubiegłych latach składaliśmy takie deklaracje wspólnie, ale podobno cos się w tym temacie zmieniło. zwiń
Autor: Dan (10-01-2017 20:02:53)
Temat: Deklaracja
Takie samo pytanie jak Mirek - czy jak już deklarowałem w zeszłym roku czy muszę ponownie złożyć deklaracje?...pokaż całą treść
Takie samo pytanie jak Mirek - czy jak już deklarowałem w zeszłym roku czy muszę ponownie złożyć deklaracje? zwiń
Autor: mirek (08-01-2017 21:51:48)
Temat: deklaracja
Czy muszę w 2017r składać ponownie deklaracje do 20.01 o sposobie rozliczania najmu jeśli zrobiłem to w ubiegłym roku? Czy przypadkiem przepisy sie nie zmieniły?...pokaż całą treść
Czy muszę w 2017r składać ponownie deklaracje do 20.01 o sposobie rozliczania najmu jeśli zrobiłem to w ubiegłym roku? Czy przypadkiem przepisy sie nie zmieniły? zwiń
Autor: admin (02-01-2017 14:43:51)
Temat: druki pit-28 gotowe do pobrania
na tej stronie znajduje się tabelka z drukami pit-28 i załącznikami gotowymi do pobrania
Autor: Adam (02-01-2017 13:36:18)
Temat: e-deklaracje pit 28
Jak w połowie Stycznia to faktycznie cudownie zaplanowane. Czas mamy do końca stycznia więc chciałem to zrobić jak najszybciej żeby nie zapomnieć. A tak to muszę czekać...pokaż całą treść
Jak w połowie Stycznia to faktycznie cudownie zaplanowane. Czas mamy do końca stycznia więc chciałem to zrobić jak najszybciej żeby nie zapomnieć. A tak to muszę czekać na formularz..zwiń
Autor: Mona (01-01-2017 10:04:13)
Temat: druki
Druki pojawiają się około połowy stycznia
Autor: Jan (31-12-2016 10:38:52)
Temat: Pytanie
Czy sa juz druki Pit 28 i 28a za 2016 ??? odp. email : juczyz@t-online.de
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz