Portal podatkowy e-Podatki

11.10.2016 10:00 (aktualizacja: )

Rozliczenie PIT za 2017 w 2018 przez internet

Portal podatkowy e-Podatki

Ministerstwo Finansów realizuje 3 projekty: e-Deklaracje 2, e-Podatki i e-Rejestracja. Wszystkie stanowią element kompleksowego przedsięwzięcia o nazwie „Program e-Podatki", którego celem jest zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych.

W ramach profilu podatkowego możliwe jest pobranie wstępnie wypełnionej deklaracji podatkowej PIT-37, sporzadzonej za podatnika na podstawie danych przesłanych przez jego płatników (m.in. zakłady pracy).

Portal Podatkowy, na którym będzie możliwe pobieranie PIT-PFR umożliwia dostęp zarówno do materiałów edukacyjnych i informacyjnych w części ogólnodostępnej, co nie wymaga zalogowania się, jak i dostęp do swoich indywidualnych danych w systemie podatkowym, które będzie można przeglądać dopiero po zalogowaniu się na swoje konto.

Do założenia profilu niezbędne będą następujące dane:

  • Pierwsze imię
  • Nazwisko
  • Identyfikator podatkowy
  • Adres e-mail

Jakie informacje znajdą się na koncie podatnika?

W bloku profilowanym podatnik znajdzie m.in. informacje dotyczące swoich rozliczeń i płatności, czy też danych o udzielonej pomocy publicznej. Podatnik będzie miał podgląd swoich danych ewidencyjnych, adresowych, rachunków bankowych, obowiązków podatkowych, złożonych dokumentów.

 

Czy do danych znajdujących się na koncie podatnika będą miały wgląd inne osoby?

Podatnik będzie mógł upoważnić osoby fizyczne do wglądu w jego dane podatkowe w Portalu Podatkowym. Nadanie upoważnienia do wglądu w konto podatnika dla osoby trzeciej oraz zarządzanie tymi upoważnieniami będzie możliwe z poziomu po zalogowaniu w Portalu Podatkowym.

Czy podatnik będzie mógł otrzymywać korespondencję za pośrednictwem Portalu Podatkowego?

Portal Podatkowy daje możliwość prowadzenia korespondencji z Administracją Podatkową drogą elektroniczną.

Urząd skarbowy będzie mógł zwrócić się do podatnika o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich załatwianych sprawach podatkowych np. decyzji, wezwań, postanowień o wszczęciu postępowania, upomnień, tytułów wykonawczych, zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Wystąpienie urzędu o wyrażenie zgody będzie mogło nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zostać przesłane stronie na jej adres elektroniczny lub na Portal Podatkowy. Portal Podatkowy umożliwi również wnoszenie podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń, ponagleń, wniosków) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.