Portal podatkowy e-Podatki

Redakcja PIT.pl

W 2024 roku po raz kolejny podatnicy mogą skorzystać usługi Twój e-PIT.  W ramach profilu podatkowego możliwe jest pobranie wstępnie wypełnionej m.in. deklaracji podatkowej PIT-37, sporządzonej za podatnika na podstawie danych przesłanych przez jego płatników (m.in. zakłady pracy). Warto przy tym pamiętać, że od 1 lutego 2021 roku usługa ta została przeniesiona do serwisu e-Urząd Skarbowy. Więcej na ten temat w poradniku ,,Twój e-PIT 2023/2024".

Portal e-podatki

Źródło: shutterstock

Portal Podatkowy e-Urząd Skarbowy, na którym możliwe jest pobieranie PIT-PFR umożliwia dostęp zarówno do materiałów edukacyjnych i informacyjnych w części ogólnodostępnej, co nie wymaga zalogowania się, jak i dostęp do swoich indywidualnych danych w systemie podatkowym, które będzie można przeglądać dopiero po zalogowaniu się na swoje konto.

Do założenia profilu niezbędne będą następujące dane:

  • Pierwsze imię
  • Nazwisko
  • Identyfikator podatkowy
  • Adres e-mail

Jakie informacje znajdą się na koncie podatnika?

W bloku profilowanym podatnik znajdzie m.in. informacje dotyczące swoich rozliczeń i płatności, czy też danych o udzielonej pomocy publicznej. Podatnik ma podgląd swoich danych ewidencyjnych, adresowych, rachunków bankowych, obowiązków podatkowych, złożonych dokumentów.

Czy do danych znajdujących się na koncie podatnika będą miały wgląd inne osoby?

Podatnik może upoważnić osoby fizyczne do wglądu w jego dane podatkowe w e-Urząd Skarbowy. Nadanie upoważnienia do wglądu w konto podatnika dla osoby trzeciej oraz zarządzanie tymi upoważnieniami będzie możliwe z poziomu po zalogowaniu w portalu podatkowym.

Czy podatnik może otrzymywać korespondencję za pośrednictwem Portalu Podatkowego?

Portal Podatkowy daje możliwość prowadzenia korespondencji z Administracją Podatkową drogą elektroniczną.

Urząd skarbowy może zwrócić się do podatnika o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego we wszystkich załatwianych sprawach podatkowych np. decyzji, wezwań, postanowień o wszczęciu postępowania, upomnień, tytułów wykonawczych, zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Wystąpienie urzędu o wyrażenie zgody może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej i zostać przesłane stronie na jej adres elektroniczny lub na Portal Podatkowy. Portal Podatkowy umożliwia również wnoszenie podań (żądań, wyjaśnień, odwołań, zażaleń, ponagleń, wniosków) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rozliczenie rocznePodatek PITPIT-37PIT-36Twój e-PIT