Numer referencyjny

Piotr Szulczewski 11.10.2016 10:00 (aktualizacja: )

Numer referencyjny jest nieodzownym elementem złożenia rozcznego rozliczenia PIT za 2019 rok. Stanowi on informację o wysłaniu druku deklaracji rocznej drogą elektroniczną i wpłynięciu informacji o wysyłce do systemu Ministerstwa Finansów. Numeru referencyjnego nadanego deklaracji podatkowej przesłanej elektronicznie nie można traktować na równi ze złożeniem deklaracji. Numer ten będzie istotny w następnym kroku, przed uzyskaniem numeru potwierdzającego doręczenie deklaracji elektronicznej, czyli numeru UPO.

Czym jest numer referencyjny

Numer referencyjny należy traktować podobnie jak np. numer sprawy, czyli jest to przyporządkowanie czynnościom podatnika określonego numeru, pod którym będą gromadzone dane o poszczególnych czynnościach podatnika. Numer ten otrzyma również deklaracja, która została przesłana w sposób nieprawidłowy, która trafia do systemu organów podatkowych.

Po przekazaniu numeru referencyjnego system sam weryfikuje wstępnie przesłany formularz i nadaje mu odpowiedni status, w zależności od tego, jakie będzie dalsze postępowanie z drukiem. Status weryfikacji prawidłowej to status 200. W przypadku innego statusu – podatnik będzie musiał sprawdzić popełnione błędy i ponowić wysyłkę. Deklarację ze statusem innym niż status 200 uznać należy za druk, który nie został przekazany do organu podatkowego.

Brak numeru referencyjnego

Brak nadania numeru referencyjnego oznacza, że deklaracja w ogóle nie trafiła do systemu. Może to wystąpić w przypadku problemów z łączem internetowym lub przeciążeniem systemu, który nie był w stanie przyjąć deklaracji podatnika do weryfikacji.

Numer referencyjny nie stanowi potwierdzenia doręczenia deklaracji. W przypadku, gdy podatnik posiada numer referencyjny, lecz system nie wygenerował jeszcze UPO, nie można uznawać, że deklaracja została doręczona. Datą doręczenia jest termin uzyskania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).