e-Deklaracje 2019

Piotr Szulczewski 02.12.2018 23:47 (aktualizacja: )

Preferowaną forma rozliczeń podatkowych od 2019 r. (deklaracje za 2018 r.) jest forma elektroniczna (edeklaracje). Przygotowanie rozliczenia podatkowego odbywa się w takim przypadku:

 • poprzez sporzadzenie deklaracji w programie Ministerstwa Finansów (e-deklaracje.gov.pl)
 • w dowolnym programie dostępnym na rynku (np. programie pit.pl)
 • poprzez usługę Twój e-pit, czyli przygotowania deklaracji za podatnika

oraz podpisanie deklaracji danymi autoryzującymi lub e-podpisem.

Preferencja polega na przyspieszeniu okresu zwrotu nadpłaconego podatku. W przypadku:

 • e-deklaracji – podatnik czekać będzie najwięcej 45 dni na zwrot nadpłaconego podatku,
 • deklaracji złożonych w formie drukowanej – podatnik czekać będzie do 3 miesięcy na zwrot nadpłaconego podatku.

Uwaga

Termin na zwrot podatku w 2019 r. liczony jest:

 • dla deklaracji złożonych od 1 stycznia do 15 lutego - od 15 lutego 2019 r.
 • dla deklaracji złożonych po 15 lutego - od faktycznego dnia złożenia. 

Edeklaracje 2018/2019

W formie elektronicznej złożyć można te same deklaracje, które składane są w formie drukowanej. Ograniczenia polegają na korzystaniu z usług upraszczających rozliczenie podatkowe. W efekcie:

 • Z usługi „Twój e-PIT” skorzystać mogą wyłącznie podatnicy rozliczający się elektronicznie na PIT-37 lub PIT-38,
 • Z usługi „Twój e-PIT” nie skorzystają podatnicy korzystający z wysyłki drukowanej,
 • Nie można korzystać z usługi PIT-PFR i PIT-WZ; usługi te zostały w rozliczeniu za 2018 zastąpione funkcjonalnością „Twój e-PIT”
 • Elektronicznie (e-deklaracje) z użyciem danych autoryzacyjnych do podpisania, wysłać można:

Elektroniczna wysyłka z e-deklaracji wyłącznie z e-podpisem lub z danymi autoryzującymi

Wysyłka deklaracji opiera się o zestaw danych, które identyfikują podatnika:

 1. identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
 2. imię (pierwsze);
 3. nazwisku;
 4. datę urodzenia;
 5. kwotę przychodu - za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

W przypadku wysyłania deklaracji wysyłanej w cudzym imieniu (pełnomocnictwa) – podpis deklaracji oparty musi być o kwalifikowany podpis elektroniczny.

E-deklaracje płatnika podatków

Z elektronicznej formy wysyłki rozliczeń podatkowych korzystać musi również płatnik. W 2019 r. nie może on posługiwać się informacjami i deklaracjami przesyłanymi do urzędu skarbowego w formie drukowanej. Wyłącznie do osób rozliczanych deklaracje i informacje można nadal wysyłać w wersji drukowanej. Również jednak w tych przypadkach wersja elektroniczna jest preferowaną pod warunkiem, że podatnik (rozliczana osoba, zatrudniony) udzieli płatnikowi zgody na taką formę przekazania mu druku PIT-11 lub PIT-8C.

Za zgodę (akceptację) na otrzymanie informacji PIT-11 drogą elektroniczną uznać należy udostępnienie adresu mailowego pracodawcy właśnie w celu (konkretnie przekazanym pracodawcy – czyli w celu otrzymania informacji podatkowych), czy też brak sprzeciwu - jeśli płatnik zaproponuje przekazywanie informacji PIT-11 drogą elektroniczną, jak również zalogowanie się do aplikacji, gdzie dostępna jest informacja PIT-11 (Interpretacja indywidualna z 11 lutego 2015 r., sygn. IBPBII/1/415-951/14/MK - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach).

W przypadku wysyłki elektronicznej na płatniku może ciążyć udowodnienie doręczenia podatnikowi (pracownikowi lub zleceniobiorcy) informacji PIT-11 w przypadku zaistnienia z tym zakresie wątpliwości. Dlatego też należy przyjąć, że np. raport z logowania się na platformie udostepniającej PIT-11 będzie wystarczającym dowodem doręczenia podatnikowi rzeczonej informacji.

Rozliczenie roczne