Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Straty podatkowe w PIT za 2021 rok

Redakcja PIT.pl 26.03.2021 09:43 (aktualizacja: )

Składając swoje rozliczenie podatkowe za 2021 rok podatnik może obniżyć wykazany w nim dochód o nierozliczone jeszcze straty podatkowe, które powstały w pięciu poprzednich latach podatkowych. Maksymalna kwota obniżenia dochodu o stratę wynikającą z jednego roku podatkowego nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, przy czym podatnik ma również prawo obniżyć jednorazowo dochód o kwotę nieprzekraczającą 5 mln zł (w takim przypadku nieodliczona kwota straty z danego roku podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, do  50% wysokości tej straty).

 

Należy pamiętać, iż od dochodu z danego źródła możemy odliczyć wyłącznie stratę z tego samego źródła. Przykładowo, od dochodów z działalności gospodarczej nie odliczymy strat z najmu prywatnego lub ze zbycia akcji.

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą i opłacający zaliczki na podatek miał prawo uwzględniać odliczenie ww. strat już w przy kalkulacji dochodu, od którego w 2021 r. na bieżąco płacił zaliczki.

Wyłączenia

Możliwość odliczenia strat nie dotyczy niektórych przypadków strat, np. strat ze zbycia walut wirtualnych, z prywatnego zbycia nieruchomości lub innych rzeczy, spółdzielczych praw własnościowych i prawa użytkowania wieczystego, a także strat ze źródeł przychodów, których dochody podlegają zwolnieniu od podatków.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Straty z lat ubiegłych odliczy natomiast podatnik, który w 2021 przeszedł na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wówczas kwoty strat obniżać będą jego przychody podlegające opodatkowaniu. Możliwości takiej nie mają podatnicy, którzy wybrali kartę podatkową.

Rozliczenie wspólne małżonków

W przypadku, kiedy podatnik rozlicza się z wspólnie z małżonkiem, a w poprzednich latach on lub jego małżonek wykazał straty podatkowe, tego rodzaju straty również mogą być wykorzystane w rozliczeniu wspólnym. Każdy z małżonków odlicza wówczas własne straty, nie może natomiast skorzystać ze strat małżonka.

Regulacje związane z COVID

Przy okazji odliczenia strat z lat ubiegłych warto pamiętać, iż podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i wykazujący, w wyniku epidemii Covid, straty w 2021 roku oraz przychody niższe o 50% w porównaniu do 2020 roku, mogą jednorazowo stratę tą rozliczyć w zeznaniu za 2020 rok do wysokości 5 mln zł. Aby skorzystać z tej możliwości, podatnik powinien dokonać korekty zeznania za 2020 rok.    

Tomasz Rzepa,
Partner w TwentyTwenty

PIT-36Płatnik PITOdliczenia w PITWspólne rozliczenie PITKoronawirus w Polsce