Ulga na dziecko w PIT 2024. Ile dostaniesz zwrotu podatku?

Iwona Maczalska

W 2024 roku podczas rocznych rozliczeń podatku PIT rodzice nadal mogą rozliczać ulgę na dziecko. Ile zwrotu można uzyskać z tytułu odliczenia ulgi na dziecko za 2023 rok? Jak obliczyć wysokość ulgi?

» Ulga prorodzinna w PIT 2024

 

Uwaga!

W 2023 roku wychowywałeś dziecko i chcesz skorzystać z ulgi prorodzinnej w PIT 2024? Nie martw się o zwrot podatku. Pobierz bezpłatny program e-pity, który rozliczy ulgę na dziecko za Ciebie. Unikniesz błędów i uzyskasz szybki zwrot. Program dostępny poniżej:  

Ulga prorodzinna jest jedną z preferencji podatkowych najchętniej stosowanych przez podatników. Pomimo licznych zmian podatkowych Polskiego Ładu w ostatnim roku, zasady rozliczania ulgi nie uległy zmianie. Ile zwrotu można zyskać rozliczając ulgę na dziecko?

 

Ulga na dziecko - limity dochodu nie dla każdego

Rozliczając ulgę prorodzinną należy jednak pamiętać, że z ulgi tej może skorzystać podatnik, który:

1. Wychowywał jedno dziecko, oraz:

 • jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 tys. zł – w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (należy w tym przypadku zsumować dochody podatnika i małżonka),
 • jego dochody nie przekroczyły 112 tys. zł w roku podatkowym – w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • jego dochody nie przekroczyły 56 tys. zł w roku podatkowym - w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część roku).

2. Wychowywał dwoje lub więcej dzieci - wówczas limit dochodów nie występuje.

Więcej na ten temat w artykule ,, Ulga na dziecko w PIT - limity dochodów obowiązujące w rozliczeniu za 2023 rok”.

 

Ulga na dziecko - jaki zwrot podatku z PIT 2024?

Wysokość ulgi na dziecko uzależniona jest w szczególności od liczby dzieci uprawnionych do ulgi. Ulga przysługuje w wysokości:

 1. na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 2. na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 3. na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),
 4. na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł miesięcznie (rocznie 2 700,00 zł).

Jaki zwrot z ulgi prorodzinnej w PIT 2023

Źródło: shutterstock

Jak obliczyć zwrot z ulgi na dziecko?

Zasady obliczania wysokości zwrotu ulgi na dziecko tłumaczy Ministerstwo Finansów. Jak można przeczytać na stronie podatki.gov.pl:

,, Przypuśćmy, że masz troje dzieci. Wtedy ulga wyniesie:

 • 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,
 • 1 112,04 zł na drugie dziecko,
 • 2 000,04 zł na trzecie dziecko,

czyli łącznie przysługuje ulga w wysokości 4 224,12 zł rocznie. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim".

Jak informuje MF ,, Do liczby dzieci uprawnionych wliczane są tylko te dzieci, na które przysługuje ulga.

Przykładowe roczne kwoty odliczeń:

 • jedno dziecko: 1.112,04 zł,
 • dwoje dzieci: 2.224,08 zł (2 x 1.112,04),
 • troje dzieci: 4.224,12 zł (2.224,08 + 2.000,04),
 • czworo dzieci: 6.924,12 zł (2.224,08 + 2.000,04 + 2.700,00)".

Ulga na dziecko w PIT-37 bądź PIT-36

Deklaracją właściwą do rozliczenia ulgi na dziecko jest PIT-37 lub PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/O. To właśnie w załączniku PIT/O podatnik wskazuje numery PESEL swoich dzieci uprawnionych do ulgi.

Ulgę na dziecko najprościej jednak rozliczyć w drodze online. Umożliwia to zarówno rządowa usługa Twój e-PIT, jak i komercyjne programy dostępne na rynku. Zespół PIT.pl rekomenduje program e-pity, który krok po kroku poprowadzi Cię przez proces rozliczania ulgi prorodzinnej oraz bezbłędnie wypełni właściwą dla Ciebie deklarację PIT-36 lub PIT-37.

 

/ na podstawie podatki.gov.pl

 

Ulga na dzieciRozliczenie rocznePIT-36PIT-37Polski Ład