Ulga na dziecko w PIT - limity dochodów obowiązujące w rozliczeniu za 2023 rok

Iwona Maczalska

Podatnicy również w 2024 roku będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko. Jak co roku obowiązuje jednak limit dochodów rodziców, uprawniający do skorzystania z ulgi. Jaki limit dochodu obowiązuje w rozliczeniach dokonywanych w 2024 roku?

Ulga prorodzinna jest jedną z najchętniej rozliczanych ulg podatkowych. W 2024 roku nie wszyscy rodzice będą jednak mieli możliwość uwzględnienia jej w swoim rocznym rozliczeniu PIT za 2023 rok. Prawo do zastosowania ulgi na dziecko warunkuje bowiem m.in. wysokość zarobków rodziców uzyskanych w 2023 roku.

 Limity zarobków uprawniające do skorzystania z ulgi prorodzinnej

Źródło: shutterstock

Ulga prorodzinna - jaki limit dochodu w 2024 roku?

Z ulgi na dziecko w 2024 roku należy korzystać na zasadach takich samych, jak w roku poprzednim. Rozliczając ulgę prorodzinną należy jednak pamiętać, że z ulgi tej może skorzystać podatnik, który:

1. Wychowywał jedno dziecko, oraz:

  • jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 tys. zł – w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (należy w tym przypadku zsumować dochody podatnika i małżonka),
  • jego dochody nie przekroczyły 112 tys. zł w roku podatkowym – w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
  • jego dochody nie przekroczyły 56 tys. zł w roku podatkowym - w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część roku).

2. Wychowywał dwoje lub więcej dzieci - wówczas limit dochodów nie występuje.

 

Ulga prorodzinna - ile można zyskać w 2024 roku?

Wysokość ulgi na dziecko uzależniona jest w szczególności od liczby dzieci uprawnionych do ulgi. Ulga przysługuje w wysokości:

  • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
  • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
  • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł miesięcznie (rocznie 2 700,00 zł).

Więcej o tym w artykule ,,Ulga na dziecko w PIT 2023. Ile dostaniesz zwrotu podatku?".

Ulga na dzieciPolski ŁadRozliczenie roczne