Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rozliczenie strat z lat ubiegłych w PIT. Obniż dochód za 2021 rok i lata ubiegłe

Iwona Maczalska 22.03.2021 12:34 (aktualizacja: )

Podatnik, który poniósł stratę w roku podatkowym, ma możliwość odliczenia jej w zeznaniu podatkowym i tym samym obniżenia swojego dochodu. Odliczeniu w PIT podlegają również straty poniesione w wyniku COVID-19. Sprawdź, jak prawidłowo odliczyć stratę podatkową w swoim rozliczeniu PIT.

» Obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu epidemii COVID-19 w 2020

W 2022 roku podatnik ma prawo do rozliczenia w PIT straty uzyskanej w roku podatkowym. Zanim jednak przystąpimy od jej odliczania warto mieć na uwadze zmiany przepisów, jakie miały miejsce w 2019 roku.

Strata podatkowa za 2020 rok i lata ubiegłe

Rozliczanie straty podatkowej - co się zmieniło?

W 2019 roku nastąpiła zmiana przepisów regulujących zasady rozliczania strat podatkowych. W świetle zmian przedsiębiorca, o ile pozwoli mu na to jego dochód uzyskany w kolejnych latach ma możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do kwoty 5 mln zł. Dopiero nadwyżka tej kwoty może być rozliczania według starych zasad, a więc z uwzględnieniem 50 proc. wysokości straty w jednym roku. Więcej na temat zmian naleźć można w artykule ,, Strata podatkowa - zmiany 2019/2020”.

Rozliczanie straty podatkowej w PIT za 2021 rok

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów stratę podatkową można rozliczyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest obniżenie uzyskanego dochodu w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Kwota obniżenia w którymkolwiek ze wspomnianych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Drugim sposobem jest jednorazowe obniżenie uzyskanego dochodu, w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych - o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł. Nieodliczona kwota podlega wówczas rozliczeniu w pozostałych latach przypadających na pięcioletni okres. W tym przypadku kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat również nie może przekroczyć 50% wysokości uzyskanej straty.

Odliczenie straty poniesionej w 2021 roku z powodu COVID-19

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ponieśli stratę, będą mogą obniżyć o nią dochód uzyskany w 2021 r. Jak podkreśla Krajowa Informacja Skarbowa w swoim biuletynie informacyjnym – aby skorzystać z odliczenia należy spełnić dwa warunki.

„Podatnik może dokonać odliczenia straty:

  1. Jeżeli w roku podatkowym wystąpił dochód do opodatkowania z tego samego źródła przychodu, z którego w roku (latach) ubiegłym została poniesiona strata. Brak dochodu do opodatkowania w określonym roku podatkowym oznacza brak możliwości rozliczenia straty podatkowej w tej jednostce czasowej. W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód z tego samego źródła przychodów, strata podatkowa może nie być w ogóle rozliczona;
  2. w dowolnej proporcji ustalonej przez siebie, maksymalnie w ciągu 5 lat, w kwocie nie większej niż 50% kwoty poniesionej straty w jednym roku 4podatkowym. Oznacza to, że w przypadku uzyskiwania przez podatnika dostatecznie wysokich dochodów z tego samego źródła przychodów, z którego poniesiona była strata – pełne rozliczenie poniesionej straty może nastąpić w ciągu dwóch lat podatkowych.

W danym okresie rozliczeniowym może być rozliczona część straty z kilku poprzednich lat. Wysokość odliczenia – maksymalnie 50% kwoty poniesionej straty – należy ustalić odrębnie dla każdej ze strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych.”

Więcej na ten temat znajdziesz w broszurze KIS ,, Odliczenie straty z lat ubiegłych”.

KIS radzi, jak odliczyć stratę podatkową w PIT

Krajowa Informacja Skarbowa wychodząc naprzeciw podatnikom przygotowała obszerne wyjaśnienia wraz z przykładami pokazujące, w jaki sposób odliczyć stratę podatkową (w tym również uzyskaną z powodu COVID-19) w swoim rozliczeniu PIT. Instrukcję odliczania straty w zeznaniu podatkowym znaleźć można w biuletynie informacyjnym KAS, dostępnym tutaj.

/na podstawie kis.gov.pl

Rozliczenie roczneOdliczenia w PIT