ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

Dochody zagraniczne

Dochody Polaka uzyskane za granicą

Polski rezydent podatkowy rozliczenia rocznego dokonać musi sumując całość uzyskiwanych w danym roku kwot przychodów, zarówno tych uzyskanych w kraju, jak i za granicą (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zdarzają się jednak przypadki, gdy przychodów zagranicznych nie trzeba w Polsce  w ogóle wykazywać.

Polskim rezydentem podatkowym, który całość swoich przychodów rozlicza na terytorium Rzeczypospolitej jest podmiot, który posiada w Rzeczypospolitej miejsce zamieszkania, przez co należy rozumieć, że osoba:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Inaczej jest w przypadku nierezydentów, którzy zarabiając w Polsce obowiązkowi rozliczenia z urzędem skarbowym podlegają wyłącznie z zarobków uzyskiwanych z terytorium Polski, przy czym na podstawie umów międzynarodowych, również ten obowiązek może zostać ograniczony.


Polski rezydent

Polski podatnik – rezydent - osiągać może zatem zarówno dochody położone na terytorium kraju, jak i dochody pochodzące z zagranicy, czy też wypłacane mu przez zagraniczne przedsiębiorstwa – nawet w przypadku wykonywania zleceń na terytorium kraju. Wszystkie przychody rozliczy on w Polsce, w rocznym zeznaniu podatkowym.

Obowiązek wykazania dochodów w Polsce nie jest uzależniony od źródła przychodów. Innymi słowy – niezależnie, czy podatnik wykonuje umowę o pracę, sprzedaję prawa autorskie czy też wynajmuje nieruchomość – przychody według polskiego ustawodawcy powinny być wykazane w Polsce i w Polsce opodatkowane. Co więcej, podatnik jest również zobowiązany rozliczać przychody z tytułu prowadzonej za granicą pozarolniczej działalności gospodarczej.

Uwaga:

Powyższa reguła może podlegać znaczącym modyfikacjom za sprawą umów międzynarodowych zawartych z krajem wykonywania czynności zarobkowych. Umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ma wyższą moc niż ustawa. Stąd każdorazowo należy sięgnąć do umów i sprawdzić, czy nie wskazują one szczególnych zasad opodatkowania danego rodzaju przychodów.

Umowy międzynarodowe mają za zadanie spowodować, by nie wystąpiło dwukrotne – podwójne opodatkowanie tych samych przychodów – w kraju zarobkowania (za granicą) oraz w kraju rezydencji (zamieszkania, rezydencji). Mogą one zakładać, że:

 • jakieś przychody w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w jednym państwie (przychody opodatkowane tylko w państwie zarobkowania lub tylko w państwie rezydencji),
 • opodatkowanie w obu państwach, ale pobór podatku w jednym z Państw, tylko do wartości określonego limitu (np. odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, lecz gdy odbiorca jest ich właścicielem, podatek ustalony w ten sposób nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych odsetek.),
 • opodatkowanie przychodów w obu państwach - rezydencji i zarobkowania, z prawem do zastosowania określonych zasad unikania podwójnego opodatkowania:
  • zwolnienia z progresją,
  • proporcjonalnego odliczenia.


Zasada odliczenia proporcjonalnego

Jeżeli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nakazuje zastosować zasadę odliczenia proporcjonalnego lub też nie stanowi o zastosowaniu jakiejkolwiek metody, ewentualnie jeśli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w ogóle nie była z danym krajem zawarta, polski rezydent podatkowy ma obowiązek:

 • w zeznaniu rocznym wykazać przychody z zagranicy (deklaracja podatkowa PIT – z reguły PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG),
 • odliczyć podatek zapłacony u źródła, w kraju obcym, ale tylko proporcjonalnie nie więcej, niż podatek, który należy zapłacić z tego tytułu w Polsce w zakresie przypadającym na kwotę dochodu z zagranicy (czyli proporcjonalnie do dochodu z zagranicy).

Zatem jeśli podatek za granicą byłby wyższy niż w Polsce - konieczne będzie odliczenie części podatku zagranicznego, nie będzie można odliczyć go w całości


Przykład

Za granicą podatek wynosi 5 tys. zł (według stawki 25%). W Polsce podatek ten wynosi 3 tys. zł (według stawki 18%). Podatnik uzyskiwał w Polsce jeszcze inne przychody i łącznie powinien od nich zapłacić 10 tys. zł podatku. Podatnik nie odliczy całego podatku zapłaconego za granicą, lecz jedynie 3 tys. zł - czyli tę część podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.


Zasada zwolnienia z progresją

Stosowanie tej zasady zwalnia z opodatkowania w Polsce kwoty uzyskane za granicą, ale może wpływać na stopień skali podatkowej stosowanej do wynagrodzeń krajowych.

Uwaga!

Jeżeli podatnik poza przychodami uzyskanymi za granicą nie uzyskiwał w kraju innych przychodów, nie musi on składać w takim przypadku deklaracji podatkowej. Natomiast w przypadku zastosowania zasady proporcjonalnego odliczenia - deklarację trzeba złożyć.

 

Zarobkowanie w Polsce nawet kwoty poniżej 3091 zł (kwota wolna od podatku) zobowiązuje nas do doliczenia przychodów z zagranicy rozliczanych na zasadzie zwolnienia z progresją i wykazania źródła przychodów w rocznej deklaracji podatkowej.

Odliczanie podatku zagranicznego 2017

W zeznaniu za rok 2017 kwoty podatku wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku. Ta sama (odpowiednio) zasada przeliczania dotyczy ewentualnych kosztów uzyskania przychodów, ponoszonych w walutach obcych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 11-10-2016
 • data modyfikacji: 11-10-2017
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Jolanta Czech (19-04-2018 01:07:18)
Temat: Rozliczenie podatkowe w Polsce, praca na Islandii
Czy pracujac na Islandii i mieszkajac wieksza czesc w roku jest obowiazek rozliczenia podatkowego w Polsce? Nie ma przy tym zadnych dochodow w Polsce.
Autor: Helena (18-04-2018 06:28:46)
Temat: Emerytura w Polsce i dochod z US
Jakie druki wypełnić igdzie wpisać dochód ipodatek opłacony w US wktorych rubrykach
Autor: Adrianna (10-04-2018 01:26:22)
Temat: Podatek
Witam... Czy jeżeli pracowałam do sierpnia zeszłego roku w. Polsce i tylko dwa miesiące w DE w niepełnym wymiarze pracy i. Został mi odciągnany podatek to jest...pokaż całą treść
Witam... Czy jeżeli pracowałam do sierpnia zeszłego roku w. Polsce i tylko dwa miesiące w DE w niepełnym wymiarze pracy i. Został mi odciągnany podatek to jest taka opcja że będę musiała w. POLSCE zapłacić również podatek od. Dochodu niemieckiego? zwiń
Autor: Zbigniew (09-04-2018 09:32:04)
Temat: Praca za granicą i dochód z giełdy
Dzień dobry, czy jeśli jako polski rezydent podatkowy dochód otrzymywałem tylko z zagranicy, ale miałem również transakcje kapitałowe (akcje) - to jaki PIT muszę złożyć. PIT-38 czy...pokaż całą treść
Dzień dobry, czy jeśli jako polski rezydent podatkowy dochód otrzymywałem tylko z zagranicy, ale miałem również transakcje kapitałowe (akcje) - to jaki PIT muszę złożyć. PIT-38 czy może 36? Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam. Zbigniewzwiń
Autor: Zbigniew (09-04-2018 09:08:23)
Temat: Praca za granicą i dochód z giełdy
Dzień dobry, czy jeśli jako polski rezydent podatkowy dochód otrzymywałem tylko z zagranicy, ale miałem również transakcje kapitałowe (akcje) - to jaki PIT muszę złożyć. PIT-38 czy...pokaż całą treść
Dzień dobry, czy jeśli jako polski rezydent podatkowy dochód otrzymywałem tylko z zagranicy, ale miałem również transakcje kapitałowe (akcje) - to jaki PIT muszę złożyć. PIT-38 czy może 36? Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam. Zbigniewzwiń
Autor: Zbigniew (09-04-2018 09:02:49)
Temat: Praca za granicą i dochód z giełdy
Dzień dobry, czy jeśli jako polski rezydent podatkowy dochód otrzymywałem tylko z zagranicy, ale miałem również transakcje kapitałowe (akcje) - to jaki PIT muszę złożyć. PIT-38 czy...pokaż całą treść
Dzień dobry, czy jeśli jako polski rezydent podatkowy dochód otrzymywałem tylko z zagranicy, ale miałem również transakcje kapitałowe (akcje) - to jaki PIT muszę złożyć. PIT-38 czy może 36? Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam. Zbigniewzwiń
Autor: Ewa (29-03-2018 15:33:34)
Temat: au apir USA
Dzien dobry, przeszukałam juz wszystkie fora i nadal nie znalazłam odpowiedzi, czy wypełniajac polskie zeznanie podatkowe musze wykazać dochód z bycia au pair w USA? W Polsce byłam...pokaż całą treść
Dzien dobry, przeszukałam juz wszystkie fora i nadal nie znalazłam odpowiedzi, czy wypełniajac polskie zeznanie podatkowe musze wykazać dochód z bycia au pair w USA? W Polsce byłam studentką i pracowałam do maja; od początku czerwca jestem na terenie USA jako au pair i tuta juz sie rozliczyłam za rok 2017. Bardzo prosze o wskazówę, z góry dziekuję !!!!zwiń
Autor: Agata (25-02-2018 17:57:20)
Temat: Norwegia
kurs z dnia 9 października 2017 poniedziałek
Autor: Agata (26-01-2018 16:23:45)
Temat: Norwegia
czy ktoś wie po kursie z którego dnia przeliczyć na złote wynagrodzenie norweskie za miesiąc wrzesień ale otrzymane w pażdzierniku. Czy z ostaniego wrzesnia czy 10 pażdziernika...pokaż całą treść
czy ktoś wie po kursie z którego dnia przeliczyć na złote wynagrodzenie norweskie za miesiąc wrzesień ale otrzymane w pażdzierniku. Czy z ostaniego wrzesnia czy 10 pażdziernika jak jest data na kwitku> PROSZĘ o info..zwiń
Autor: Lady (15-12-2017 12:40:31)
Temat: Proszę o pomoc w poprawieniu dochodów zagranicy bo będzie kara
Pit-36 i ZG 6-1 10-2 319-1 43-13675,85 44-695,30 45-12980,55 47-907 86-13675,85 87-695,30 88-12980,55 89-907 145-1766,58 149-11213,97 173-11213,97 174-4594,72 176-11214 177-1623,79 181-1623,79 182-879,46 191-744,33 192-744 193-907 195-163 196-907 210-163 Wykazano z Niemiec 4594,72 i trzeba z Holandii za okres 11.05.14-01.11.14 z Holandii 10102,00 euro... Pomóżcie plis
Autor: Aneta (10-10-2017 14:42:56)
Temat: Rozliczenie
Witam posiadam pit 36 zg oraz zaswiadczenie o moich przychodach na terenie niemeic co jeszcze potzrebuje aby sie rozliczyc z niemieckiego pitu
Autor: Mat (03-07-2017 21:05:47)
Temat: Pół roku w Polsce pół roku niemcy
Juz teraz za późno na korektę pit w Polsce. Liczę na to ze mnie nie wezwa na wyjaśnienia. Ale rozluczyLem pit w Polsce i pit w...pokaż całą treść
Juz teraz za późno na korektę pit w Polsce. Liczę na to ze mnie nie wezwa na wyjaśnienia. Ale rozluczyLem pit w Polsce i pit w niemczechzwiń
Autor: Przemek (07-06-2017 14:39:09)
Temat: Polska- Anglia
Co w przypadku gdy pracowalem mniej- wiecej pol roku w Polcse i pol roku w angli... rozliczylem sie w polsce za pol roku i druga polowe roku...pokaż całą treść
Co w przypadku gdy pracowalem mniej- wiecej pol roku w Polcse i pol roku w angli... rozliczylem sie w polsce za pol roku i druga polowe roku rozliczylem w UK bez podawania zarobkow z drugiego kraju na obu zeznaniach podatkowych... zwiń
Autor: Marcin (01-05-2017 19:08:58)
Temat: Rozliczenie
Pracowalem w 2016 w Holandii .teraz gdy chcę sie tam rozliczyc wymagaja ode mnie zaswiadczenia że w polsce nie pracowalem i ze moje dochody w pilsce wynoszą...pokaż całą treść
Pracowalem w 2016 w Holandii .teraz gdy chcę sie tam rozliczyc wymagaja ode mnie zaswiadczenia że w polsce nie pracowalem i ze moje dochody w pilsce wynoszą 0.nie mam meldunku ani w polsce ani w holandii.czy mam zlozyc jakies deklaracje w urzedzie skarbowym zeby uzyskac takie zaswiadczenie ? Jesli tak to jakie.problem polega na tym ze gdy bede miec zasw. To otrzymam 500 euro a bez niego musze doplacic 50 euro.Martinezz_2015@o2.plzwiń
Autor: Monik (30-04-2017 15:31:27)
Temat: Podatek Belgia 2016
Która metoda dotyczy Belgii za 2016 r?...pokaż całą treść
Która metoda dotyczy Belgii za 2016 r? zwiń
Autor: Irka (27-04-2017 19:51:46)
Temat: polska i Holandia
jaki Pit mam złożyć jeśli pracowalam w Polsce i w Holandii?
Autor: anka (26-04-2017 22:45:19)
Temat: konieczne roliczenie?
czy jesli jestem zameldowana w holandii od czerwca 2016 i mam dochody tylko w =holandii to musze się rozliczac z polskim urzedem??...pokaż całą treść
czy jesli jestem zameldowana w holandii od czerwca 2016 i mam dochody tylko w =holandii to musze się rozliczac z polskim urzedem??zwiń
Autor: Anka (26-04-2017 10:53:54)
Temat: holandia
mąż pracuje w Holandii od 23. 06.2016r, mam kwotę brutto i podatek faktycznie tam zapłacony przeliczony na zł. Jak to rozliczyć?
Autor: luk (25-04-2017 15:10:50)
Temat: Do Krzycha
Krzychu ty weź se załóż konto walutowe i niech ci przelewaja w walucie bo cie bank na wymianie rucha ze ho ho
Autor: athena (24-04-2017 19:27:05)
Temat: holandia
dochód brutto policzyć na złotówki wg.kursu euro jak wpływają na konto .Jesli cały rok to minus diety 50 euro x30% -minus KUP 1335 iwyliczyc ...pokaż całą treść
dochód brutto policzyć na złotówki wg.kursu euro jak wpływają na konto .Jesli cały rok to minus diety 50 euro x30% -minus KUP 1335 iwyliczyc podatek 3950x8,4/36,5i taką kwotę podatku wpisać w PIT ZG i w PIT 36 poz.podatek zapłacony za granicą.A resztę podatku wpisać w PIT 0 jako ulge abolicyjną podatek będzie zero.zwiń
Autor: krychu (23-04-2017 16:50:12)
Temat: Przeliczenia walut
Wypłatę z zagranicy dostałem na konto polskie ale to konto jest złotówkowe i bank sam przeliczył euro na złotówki. Czyli na koncie pojawiła mi się wpłata w...pokaż całą treść
Wypłatę z zagranicy dostałem na konto polskie ale to konto jest złotówkowe i bank sam przeliczył euro na złotówki. Czyli na koncie pojawiła mi się wpłata w złotych. jak w takim przypadku podejść do obliczenia dochodu z zagranicy. Mam dodać kwoty już po przeliczeniu przez bak czy mam sam przeliczać eur na pln według zasad?zwiń
Autor: A. (21-04-2017 16:03:53)
Temat: do iwony- pomogę
proszę o info na maila - biuro@eventax.pl
Autor: iwona (19-04-2017 20:58:35)
Temat: holandia
Nie potrafię rozliczyć się z dochodu z Holandii, proszę o pomoc. Jak to zrobić. Zarobiłam np 25 tys euro i zapłaciłam 3950 euro podatku. Jak to przedstawić...pokaż całą treść
Nie potrafię rozliczyć się z dochodu z Holandii, proszę o pomoc. Jak to zrobić. Zarobiłam np 25 tys euro i zapłaciłam 3950 euro podatku. Jak to przedstawić w Polsce. Cały rok pracuje tam, w Polsce nie mam dochodu.zwiń
Autor: Jerzy (19-04-2017 16:40:45)
Temat: Jak rozliczyć honorarium za wykład w Korei?
Zostałem zaproszony z wykładem do Korei. Wpłacono mi honorarium za które musiałem kupić sobie bilet lotniczy i opłacić hotel itp. W jaki sposób to rozliczyć? Jak...pokaż całą treść
Zostałem zaproszony z wykładem do Korei. Wpłacono mi honorarium za które musiałem kupić sobie bilet lotniczy i opłacić hotel itp. W jaki sposób to rozliczyć? Jak naliczyć koszty uzysku? zwiń
Autor: Wojciech (14-04-2017 14:22:24)
Temat: Mieszkam i pracuję w Irlandii
Mieszkam i pracuję w Irlandii, tutaj również wynajmuję mieszkanie, jednak zameldowany jestem w Polsce. Czy muszę pomimo tego, że rozliczam się w Irlandii złożyć zeznanie również w...pokaż całą treść
Mieszkam i pracuję w Irlandii, tutaj również wynajmuję mieszkanie, jednak zameldowany jestem w Polsce. Czy muszę pomimo tego, że rozliczam się w Irlandii złożyć zeznanie również w Polsce?zwiń
Autor: Tomek (07-04-2017 14:09:41)
Temat: Dochody z zagranicy
Czy należy wykazać dochód z zagranicy jeśli pracowało się od stycznia do sierpnia 8 m-cy za granicą a pozostałe m-ce w kraju.na informacji każą wykazać ale czy...pokaż całą treść
Czy należy wykazać dochód z zagranicy jeśli pracowało się od stycznia do sierpnia 8 m-cy za granicą a pozostałe m-ce w kraju.na informacji każą wykazać ale czy jest to obowiązek...zwiń
Autor: Ania (29-03-2017 22:05:15)
Temat: metoda zależy od kraju w jakim pracowałaś - poniżej link do strony, która wyjaśnia:)
https://prawopracyblog.wordpress.com/2009/01/03/jak-wypelnic-pit-36-metoda-proporcjonalnego-odliczenia-i-metoda-wylaczenia-z-progresja/
Autor: maksymilian (20-03-2017 15:48:11)
Temat: Praca wakacyjna za granicą i rozliczenie
Witam, Pracowałem w wakacje w Holandii. Oprócz tego cały rok pracowałem w Polsce. Jak wygląda rozliczenie podatku w takim przypadku? Czy mogę najpierw rozliczyć się z polskich dochodów,...pokaż całą treść
Witam, Pracowałem w wakacje w Holandii. Oprócz tego cały rok pracowałem w Polsce. Jak wygląda rozliczenie podatku w takim przypadku? Czy mogę najpierw rozliczyć się z polskich dochodów, np przez program online, a później dosłać Urzędowi rozliczenie z Holandii? Czy trzeba to wysłać wszystko razem? Będę bardzo wdzięczny za pomoc i udzielenie rady :). Pozdrawiamzwiń
Autor: Ksenia (13-03-2017 13:07:52)
Temat: zameldowanie w innym kraju
od roku jestem zameldowana w holadnii i tylko tutaj uzyskuje przychody czy muszę rozliczać się z Polską? w Polsce również mam adres zameldowania
Autor: Wojtek (10-03-2017 00:43:17)
Temat: emerytura z belgii
witam! mam emeryture z belgii a mieszkam w polsce ale nie uzyskuje tu zadnych dochodow.w jakim kraju musze zaplacic podatek.dodam ze w belgi ta kwota wolna jest od...pokaż całą treść
witam! mam emeryture z belgii a mieszkam w polsce ale nie uzyskuje tu zadnych dochodow.w jakim kraju musze zaplacic podatek.dodam ze w belgi ta kwota wolna jest od podatku a w polsce musze zaplacic 2500zl :(zwiń
Autor: Anna (09-03-2017 15:54:40)
Temat: jaka metoda powinnam sie rozliczyć?
Na wakacjach pracowałam na przysłowiowym i dosłownym zmywaku, zarabiałam najniższa krajowa wg angielskich stawek stad nie został mi potrącony podatek, tylko składki na National Insurance. Mam...pokaż całą treść
Na wakacjach pracowałam na przysłowiowym i dosłownym zmywaku, zarabiałam najniższa krajowa wg angielskich stawek stad nie został mi potrącony podatek, tylko składki na National Insurance. Mam dochody z kraju gdyż tu pracuję na etacie, jaką metoda powinnam się rozliczać; odliczenia proporcjonalnego czy zwolnienia z progresją? , będę niezmiernie wdzięczna za odpowiedz bo nawet w US nie chcieli mi opowiedzieć, powiedziano tylko ze jeśli będzie coś nie tak, to się do mnie zwrócą o korektę -porażka.zwiń
Autor: besi (08-03-2017 09:53:14)
Temat: pit z zagranicy a dochody w kraju
Mam do rozliczenia pit z zagranicy(USA) i pit za dochody osiągnięte w kraju. Czy musze je rozliczyć razem na jednym druku? Czy mogę osobno na pit...pokaż całą treść
Mam do rozliczenia pit z zagranicy(USA) i pit za dochody osiągnięte w kraju. Czy musze je rozliczyć razem na jednym druku? Czy mogę osobno na pit 37 dochody z kraju i pit 36 z zagranicy?zwiń
Autor: Przemek (08-03-2017 06:47:42)
Temat: Podatek
Autor: przemek Temat: podatek Witam. Cały rok przepracowałam w Niemczech. Czy musze sie rozliczać w Polsce jeśli nie uzyskałam żadnych przychodów w tym roku? Jesli tak to jakie pity...pokaż całą treść
Autor: przemek Temat: podatek Witam. Cały rok przepracowałam w Niemczech. Czy musze sie rozliczać w Polsce jeśli nie uzyskałam żadnych przychodów w tym roku? Jesli tak to jakie pity złożyć?zwiń
Autor: k4m (07-03-2017 15:24:40)
Temat: KaM
bo państwo polskie jest zuodzieyskie i skądś kachę musi brać ^_^ jezeli nie chce placić podatku w PL musialby sie wymeldować :)...pokaż całą treść
bo państwo polskie jest zuodzieyskie i skądś kachę musi brać ^_^ jezeli nie chce placić podatku w PL musialby sie wymeldować :) zwiń
Autor: Aga (06-03-2017 19:07:31)
Temat: podatek
Witam. Cały rok przepracowałam w Niemczech. Czy musze sie rozliczać w Polsce jeśli nie uzyskałam żadnych przychodów w tym roku? Jesli tak to jakie pity złożyć?
Autor: Ggg (04-03-2017 13:16:45)
Temat: Podwojne opodatkowanie
W roku 2016 pracowałam 3miesiace w Polsce później wyjechałam do Szkocji i płace tu podatek. Po rozliczeniu pit-u z Polski miałam na plusie po wykazaniu zarobków z...pokaż całą treść
W roku 2016 pracowałam 3miesiace w Polsce później wyjechałam do Szkocji i płace tu podatek. Po rozliczeniu pit-u z Polski miałam na plusie po wykazaniu zarobków z zagranicy muszę zapłacić do urzędu. Czy to nie jest podwójnie opodatkowanie ??zwiń
Autor: KaM (02-03-2017 15:25:14)
Temat: Podwójny podatek?
W 2016 roku mąż pracował do 9. czerwca w Polsce, a potem wyjechał do Anglii. Ma tam legalne zatrudnienie i odprowadzany jest tam podatek. Czy mimo to,...pokaż całą treść
W 2016 roku mąż pracował do 9. czerwca w Polsce, a potem wyjechał do Anglii. Ma tam legalne zatrudnienie i odprowadzany jest tam podatek. Czy mimo to, oprócz rozliczenia za te pierwsze półrocze, kiedy pracował w Polsce, musi jeszcze doliczyć dochody z Anglii? Jeśli tak, to dlaczego płacąc tam podatek miałby jeszcze tutaj coś do zapłaty...???zwiń
Autor: do zwykły szary człek (21-02-2017 16:46:15)
Temat: ulga abolicyjna
a może nie zastosowałeś ulgi abolicyjnej? Nie jestem za bardzo na bieżąco ale wczesniej takowa przysługiwała i zazwyczaj nie wychoziło nic do zapłaty
Autor: zwykły szary człek (20-02-2017 08:41:28)
Temat: podwójne opodatkowanie?
W Polsce pracuję na etacie przez cały rok 2016. Dodatkowo w czasie urlopu pracowałem przez miesiąc za granicą. Teraz rozliczając pit przy pomocy programu mam do dopłaty...pokaż całą treść
W Polsce pracuję na etacie przez cały rok 2016. Dodatkowo w czasie urlopu pracowałem przez miesiąc za granicą. Teraz rozliczając pit przy pomocy programu mam do dopłaty 3500 zł. Czy to nie jest podwójne opodatkowanie? zwiń
Autor: jah (11-02-2017 12:51:33)
Temat: podatki z giełdy
A jak to się ma do przykładu: Pracuję , mieszkam i rozliczam się w Niemczech. Dodatkowo w Polsce osiągnąłem dochody z giełdy. Czy w PL zapłacę...pokaż całą treść
A jak to się ma do przykładu: Pracuję , mieszkam i rozliczam się w Niemczech. Dodatkowo w Polsce osiągnąłem dochody z giełdy. Czy w PL zapłacę 19 proc podatku, czy podniosą mi go z progresją ( mam wysokie dochody za graicą)?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz