Jak sprawdzić czy Twój e-pit jest wypełniony przez skarbówkę?

Katarzyna Sudaj

Rozliczenie i złożenie zeznania podatkowego jest proste dzięki możliwościom, jakie oferują narzędzia cyfrowe. Szczególnym udogodnieniem jest wprowadzona przez Ministerstwo Finansów usługa Twój e-PIT. Warto dowiedzieć się, jak sprawdzić swój PIT online, i upewnić się, że rozliczenie PIT przez urząd skarbowy przebiegło pomyślnie.

Jeśli wcześniej nie miałeś czasu na rozliczenie PIT i Twoja deklaracja PIT-37 lub/i PIT-38 została zaakceptowana automatycznie w usłudze Twój e-PIT, to możesz jeszcze złożyć korektę w programie e-pity. Sprawdź, czy możesz zmniejszyć kwotę niedopłaty podatku lub zwiększyć kwotę do zwrotu

Gama rozwiązań adresowanych do podatników chcących rozliczyć w sposób elektroniczny podatek dochodowy jest bardzo rozbudowana. Na szczególną uwagę zasługuje Twój e-PIT przygotowany przez ministerstwo finansów. Nie tylko automatyzuje proces rozliczenia deklaracji PIT i przesłania jej do urzędu skarbowego, ale pozwala również na spełnienie obowiązku wobec fiskusa bez podejmowania jakichkolwiek działań. Informacje nadesłane np. przez pracodawcę zostaną w takim scenariuszu wysłane automatycznie. Warto jednak upewnić się, że są kompletne i skorzystać z dodatkowych opcji, takich jak wskazanie przysługujących ulg i odliczeń czy organizacji pożytku publicznego, na której konto trafi 1% podatku. Jednocześnie niedopłata podatku wiąże się z koniecznością uregulowania płatności w terminie. Poza tym im szybciej podatnik prześle deklarację, tym szybciej otrzyma zwrot podatku. Dowiedz się, jak sprawdzić PIT, czy jest rozliczony, oraz jak korzystać z portalu podatkowego w celu złożenia rocznej deklaracji i poznania stanu rozliczenia.

Jak sprawdzić swój PIT online?

Dostępne od 15 lutego 2019 roku narzędzie Twój e-PIT znacząco ułatwia rozliczenie podatku PIT i załatwianie najważniejszych urzędowych formalności. Złożenie deklaracji w ten sposób nie będzie jednak możliwe w każdym scenariuszu. W 2022 roku PIT za 2021 rozliczą podatnicy, którzy robią to przy pomocy deklaracji podatkowych:

Co ważne: PIT-36 nie złożą osoby, które rozliczają w ten sposób dochód z prowadzonej działalności gospodarczej. Do ich dyspozycji pozostaje natomiast m.in. narzędzie e-Deklaracje oraz program e-pity. Jednocześnie MF deklaruje, że trwają pracę nad udostępnieniem PIT-36 dla przedsiębiorców oraz deklaracji PIT-36L w ramach usługi Twój e-PIT.

Urząd Skarbowy: PIT będzie już rozliczony

W portalu podatkowym znajdzie się wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. Będzie ono zawierało m.in. informacje pochodzące z nadesłanej przez pracodawcę deklaracji PIT-11 oraz dane osobowe. W praktyce wystarczy więc jedynie zalogować się w portalu podatkowym, sprawdzić kompletność danych i przesłać rozliczenie podatkowe do urzędu. Warto także skorzystać z przysługujących ulg i odliczeń od podatku. W przypadku wystąpienia niedopłaty należy przesłać wskazaną sumę na mikrorachunek podatkowy, nadpłata podatku zostanie natomiast zwrócona automatycznie na wskazany numer rachunku bankowego (można go również wprowadzić bezpośrednio w Portalu Podatkowym). PIT 2021, rozliczany w 2022 roku, będzie dostępny w systemie od 15 lutego 2022 roku. Jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań, zostanie automatycznie przesłany 02 maja 2022 roku.

Jak sprawdzić, czy urząd skarbowy rozliczył PIT?

Aby sprawdzić, czy urząd skarbowy rozliczył PIT, i zweryfikować widniejące w systemie dane, należy zalogować się w Portalu Podatkowym, dostępnym pod adresem podatki.gov.pl. 

Twój e-pit ekran

W tym celu można skorzystać z dwóch metod weryfikacji. Pierwsza polega na wprowadzeniu danych podatnika:

 1. PESEL lub NIP i data urodzenia,
 2. Kwota przychodu z rozliczenia za 2020 rok,
 3. Kwota przychodu widniejąca na jednym z dokumentów nadesłanych przez płatnika.
 4. W ostatnim kroku należy potwierdzić logowanie kwotą nadpłaty lub niedopłaty podatku za 2020 rok.

Druga metoda autoryzacji wykorzystuje profil zaufany. W łatwy sposób można więc zalogować się do Portalu Podatkowego, wykorzystując serwis bankowości elektronicznej lub konto potwierdzone w jednym z punktów potwierdzających PZ.

Twój e-pit logowanie

Gdzie sprawdzić PIT? Dane dostępne w Portalu Podatkowym

Informacje dotyczące rozliczenia PIT za rok 2021 będą widoczne po 15.02.2022 roku w sekcji "bieżące rozliczenia". W sekcji "złożone dokumenty" widnieją natomiast informacje dotyczące deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych z lat poprzednich. Twój e-PIT pozwala również na korektę zeznań, w których występują błędy. W tym celu należy wybrać opcję "złóż korektę" przy wybranej deklaracji. Co ważne: proces zarówno składania deklaracji, jak i korekty przebiega w niezwykle intuicyjny sposób, nie jest również konieczne uzupełnianie tradycyjnego formularza PIT. 

Rozliczanie PIT przez urząd skarbowy: etapy

Dzięki portalowi można także w wygodny sposób sprawdzić rozliczenie i konkretne etapy jego przetwarzania, a także pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Pozwoli to na upewnienie się, że PIT przez Internet został złożony skutecznie, oraz wstępne określenie daty zwrotu nadpłaconego podatku. Aby to zrobić, należy po zalogowaniu przejść do zakładki "złożone dokumenty". Deklaracja może być oznaczona na trzy sposoby:

 • PIT przesłano do urzędu skarbowego: oznacza to, że deklaracja trafiła do właściwego urzędu skarbowego.
 • Sprawa trafiła do rozliczenia: dokument jest przetwarzany przez urzędników. Podatnik może więc liczyć na to, że niedługo dojdzie do zwrotu nadpłaty podatku.
 • PIT został rozliczony: w ten sposób oznaczony jest status rozliczonego zeznania.

Dlaczego warto sprawdzić swój PIT online?

Jak widać, korzystanie z systemu Twój e-PIT jest proste i pomaga w szybkim rozliczeniu podstawowych zeznań podatkowych. Wprawdzie aby rozliczyć się z fiskusem nie trzeba podejmować jakichkolwiek kroków, warto jednak to zrobić i nie zwlekać. Przejrzenie informacji dotyczących deklaracji podatkowej pozwoli na:

 • Uniknięcie problemów wynikających z błędnych informacji: cały proces jest wprawdzie zautomatyzowany, jednak przekazane do systemu informacje mogą być niekompletne bądź błędne. Warto więc nie czekać na ostatni moment i upewnić się, że są zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli tak nie jest, można dokonać zmian w zeznaniu lub złożyć PIT w alternatywny sposób.
 • Skorzystanie z ulg i odliczeń: w portalu można również wprowadzić informacje na temat przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń od podatku.
 • Uregulowanie podatku do zapłaty w terminie: w sytuacji, w której wystąpi niedopłata podatku, konieczne będzie jego opłacenie. W związku z tym bez sprawdzenia zawartości systemu łatwo o powstanie zaległości.
 • Szybszy termin zwrotu nadpłaty: osoby, które rozliczają PIT w tradycyjny sposób, mogą czekać na zwrot z podatku nawet 90 dni. Czas ten jest ograniczony do 45 dni od terminu złożenia w przypadku podatników rozliczających się poprzez kanały elektroniczne. Czekanie na ostatni moment znacząco wydłuża więc okres oczekiwania na zwrot podatku.

Należy przy tym pamiętać, że w systemie Twój e-PIT nie będą dostępne wszystkie rodzaje rozliczeń.

 

Brak UPO. Jak sprawdzić, czy PIT został wysłany?

Korekta PITRozliczenie rocznePIT-37