Brak UPO. Jak sprawdzić, czy PIT został wysłany?

Katarzyna Sudaj 17.04.2018 10:00 (aktualizacja: )

UPO to Urzędowe Poświadczenie Odbioru potwierdzające elektroniczną wysyłkę deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego. Co zrobić, gdy zapomnieliśmy pobrać UPO powysyłce PIT 2020 lub gdy zgubiliśmy UPO za lata ubiegłe?

Dokument UPO jest nadawany wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przesłanej online deklaracji oraz nadaniu jej statusu 200, który oznacza, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie.

Obecnie, gdy ponad połowa Polaków rozlicza się z fiskusem przez Internet, jest to główny dokument potwierdzający wypełnienie obowiązku rozliczenia dochodu rocznego przed skarbówką. W szczytowym okresie składania zeznań PIT do US (czyli np. pod koniec kwietnia, gdy mija termin na rozliczenia PIT-37, PIT-36 itd.) czas oczekiwania na wygenerowanie UPO wydłuża się z kilku minut do nawet kilkunastu godzin. To sprzyja temu, by przez roztargnienie zapomnieć pobrać UPO np. następnego dnia po wysyłce deklaracji online.

Brak UPO za PIT 2020 - co robić?

Źródło: shutterstock

Co zrobić, gdy o UPO przypomnimy sobie za tydzień, miesiąc czy jeszcze później?

Po pierwsze – jeśli wysyłaliśmy PIT z programu zainstalowanego na komputerze – sprawdźmy w nim status wysyłki. Zwykle będzie to status 200 i w programie znajdziemy link do pobrania UPO.

Co oznaczają inne statusy 401, 414 wysyłek online?

Numer referencyjny pozwoli pobrać UPO

Drugim sposobem jest wyszukanie UPO po podaniu numeru referencyjnego naszej deklaracji podatkowej. Na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/upo, po wybraniu opcji UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) można uzyskać Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Numer referencyjny jest generowany automatycznie przez system e-Deklaracje, ale pamiętajmy, że nie jest on dowodem na to, że wypełniliśmy obowiązek podatkowy. Dopiero UPO pobrane na podstawie numeru referencyjnego jest dowodem - potwierdzeniem terminu złożenia deklaracji.

Gdy nie znamy numeru referencyjnego

Bywają sytuacje, że podatnik utracił lub nie może odszukać numeru referencyjnego nadanego jego deklaracji podatkowej. W tej sytuacji można kontaktować się z działem technicznym systemu e-deklaracje. Na adres Info.e-deklaracje@mf.gov.pl należy wysłać prośbę o odtworzenie numeru referencyjnego na podstawie numeru PESEL/NIP podatnika podając rodzaj wysyłanej deklaracji oraz datę wysyłki za pomocą systemu e-deklaracje.

Osobisty kontakt z fiskusem

Zawsze można skontaktować się ze swoim urzędem skarbowym, z prośbą o ustalenie, czy PIT skutecznie został dostarczony. Urzędnik na podstawie danych podatnika będzie mógł zweryfikować, czy deklaracji podatkowa jest w systemie. Podatnik może wówczas uzyskać UPO, czy nawet prosić o wydanie uwierzytelnionego odpisu PIT w trybie art. 178 § 3 Ordynacji podatkowej. Musi jednak liczyć się z opłatą skarbową.

Wspólne rozliczenie PITPIT-37Rozliczenie roczne