Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga na dziecko przy zerowym podatku

Iwona Maczalska 21.02.2023 13:40 (aktualizacja: )

Duża część rodziców w 2022 roku skorzystała ze zwolnienia z podatku PIT za sprawą wyższej kwoty wolnej od podatku. W konsekwencji w całym poprzednim roku nie zapłaciła ani złotówki podatku PIT, bądź zapłaciła go w minimalnej wysokości. Czy w takie rodziny będą mogły skorzystać z ulgi na dziecko w rozliczeniach PIT 2023?

 

Uwaga !

W 2022 roku skorzystałeś ze zwolnienia PIT i masz za mało podatku, by rozliczyć całą ulgę na dziecko? Nie martw się. Nadal przusługuje Ci zwrot z tytułu niewykorzystanej części ulgi. Pobierz bezpłatyny program e-pity, który rozliczy za Ciebie ulgę na dziecko przy zerowym podatku PIT. Unikniesz błędów i uzyskasz szybki zwrot.

Program dostępny poniżej: 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Rok 2022 był obfity w zmiany podatkowe. Jedną z kluczowych modyfikacji wprowadzonych w 2022 roku, było podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. Dzięki temu duża część podatników zapłaciła mniejszy podatek niż dotychczas, a inni nie zapłacili go wcale. Choć była to bez wątpienia dobra wiadomość dla podatników, to w sezonie rozliczeń PIT rodzi ona dodatkowe wątpliwości. Brak  podatku płaconego w trakcie roku skutkuje automatyczną utratą możliwości rozliczenia ulg podatkowych w PIT 2023Czy dotyczy to również ulgi prorodzinnej?

Zerowy podatek a ulga na dziecko

Źródło: shutterstock

 

Bez PIT do 30 000 zł

Kto nie zapłacił podatku w 2022 roku? Były to osooby, których dochody w całości mieściły się w kwocie wolnej od podatku, a więc wynosiły nie więcej niż 30 000 zł rocznie. Ponieważ nasze wynagrodzenia są zwykle miesięczne, to miesięczny limit wynagrodzenia bez PIT wynosi 2.5000 zł (30 000 zł / 12 miesięcy) da jednej osoby. Osoby, które przekroczyły tą kwotę zobowiązane były do dopłacenia podatku PIT, który do momentu przekroczenia I progu podatkowego wynosi 12%. 

Małżonkowie skorzystają z podwójnej kwoty wolnej od podatku (2x 30 tys. xł). Również osoby smotnie wychowujące dziecko skorzystają z takiej podwójnej kumulacji.

 

Zerowy podatek PIT 2022 - co z ulgą na dzieci?

Zwyczajowo brak zapłaconego podatku skutkuje brakiem prawa do rozliczenia ulg i odliczeń w PIT. Ulga na dzieci jest jednak specyficzną ulgą, która będzie stanowiła wyjątek od powyższej reguły. Ustawodawca bowiem zabezpieczył przepisami ustawy o PIT prawo rodziców do skorzystania z ulgi prorodzinnej, również w sytuacji braku podatku do zapłaty bądź posiadania niewystarczającego podatku, by ulgę odliczyć. Jeżeli więc chcesz skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dzieci, a w składanym zeznaniu PIT zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty ulgi – masz prawo otrzymać różnicę pomiędzy kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

W takiej sytuacji rodzice mogą wnioskować o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad kwotę, którą odliczyli lub też o całą wartość ulgi na dziecko, w przypadku gdyby ich podatek wynosił zero złotych. Warto jednak pamiętać, że istnieje limit, do wysokości którego rodzice mogą odzyskać kwotę ulgi. Zwrot kwoty ulgi przysługuje bowiem maksymalnie do wartości składek ZUS oraz zdrowotnych opłaconych lub pobranych od podatnika – o czym więcej poniżej.

 

Limit zwrotu ulgi na dziecko w PIT 2023

Zwrot niewykorzystanej części ulgi na dziecko jest limitowany. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów ,, Za sprawą Polskiego Ładu zmienił się sposób ustalania limitu. Wysokość limitu wyznacza suma:

  • podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych na własne ubezpieczenie lub pobranych przez płatnika z wynagrodzenia, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej, albo działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym, albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych na własne ubezpieczenie lub pobranych przez płatnika z wynagrodzenia podatnika od uzyskanych przychodów, które objęte są zwolnieniem w ramach: ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów, z wyjątkiem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym, 5% podatkiem od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym”.

Sposób ustalania limitu wraz z przykładami opisany został w artykule ,, Polski Ład pozbawił podatników ulg w PIT 2023. Co z ulgą na dzieci?”.

 

Zwrot niewykorzystanej części ulgi na dziecko - program rozliczy za Ciebie

Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko składa się bezpośrednio w deklaracji PIT-36, PIT-37. Nie trzeba dołączać dodatkowych druków. 

Jeżeli jednak obawiasz się samodzielnego rozliczania deklaracji PIT oraz wnioskowania o zwrot niewykorzystanej części ulgi na dziecko, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego programu e-pity, który zrobi to za Ciebie. Program poprowadzi Cię krok po kroku po Twojej deklaracji podatkowej i rozliczy ulgę na dziecko uwzględniając obowiązujące limity. Program można pobrać poniżej:

 

Wniosek można złożyć również przez Twój e-PIT. Instrukcja postępowania opisana została w artykule ,, Jak otrzymać pełny zwrot ulgi na dzieci z Twój e-PIT?”.

Ulga na dzieciOdliczenia w PITPodatki 2022Rozliczenie rocznePolski ŁadPIT-36PIT-37