Polski Ład pozbawił podatników ulg w PIT 2023. Co z ulgą na dzieci?

Iwona Maczalska

Polski Ład podnosząc kwotę wolną od podatku ograniczył możliwość odliczenia w PIT 2023 wszelkiego rodzaju ulg podatkowych. Brak podatku do zapłaty oznacza bowiem brak możliwości skorzystania z odliczeń. Czy oznacza to, że w 2023 roku rodzice nie odliczą również ulgi prorodzinnej w PIT za 2022 rok?

Rok 2022 był obfity w zmiany podatkowe. Jedną z kluczowych zmian, jaka zaczęła obowiązywać w 2022 roku, było podniesienie kwoty wolnej od podatku. W konsekwencji duża część podatników zapłaciła mniejszy podatek niż dotychczas, a inni nie zapłacili go wcale. Trzeba jednak mieć świadomość, że brak podatku do zapłaty skutkuje utratą prawa do rozliczenia ulg podatkowych w PIT 2023. Czy dotyczy to również ulgi prorodzinnej?

Co z ulgą na dzieci w PIT 2023

Źródło: shutterstock

Wyższa kwota wolna od podatku 2022

Za sprawą znowelizowanych przepisów Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku podatnicy mają prawo skorzystać z kwoty wolnej od podatku kilkakrotnie wyższej niż ta, która obowiązywała do końca 2021 rok. Kwota wolna została podniesiona i wynosi aktualnie 30 000 zł. Oznacza to, że dokładnie tyle może w skali roku zarobić podatnik, by nie zapłacić ani grosza podatku. Daje to kwotę około 2 500 zł miesięcznie. Po przekroczeniu tej kwoty – do wysokości 120 000 zł (przekroczenia I progu podatkowego) – podatnik płaci podatek w wysokości 12 %. Więcej na ten temat w poradniku ,, Kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek”.

Nie zapłaciłeś podatku? Nie odliczysz ulg w PIT 2023

Choć sam fakt braku podatku do zapłaty jest bez wątpliwości pozytywny, to ma on również swoją drugą stronę. Naturalną konsekwencją zwolnienia z podatku jest brak możliwości odliczenia wszelkiego rodzaju ulg w rocznym zeznaniu podatkowym. Bezwzględnym warunkiem skorzystania z ulg jest posiadanie podatku do zapłaty. Jeżeli bowiem podatnik nie ma podatku, nie ma też zobowiązania względem urzędu skarbowego, które dzięki ulgom podatkowym mógłby wyeliminować albo zmniejszyć. Taka sytuacja dotyczyć będzie w 2023 roku m.in. ulgi rehabilitacyjnej, internetowej, na leki, termomodernizacyjnej i innych.

Czy oznacza to jednak, że również z ulgi na dzieci nie skorzystają rodzice w 2023 roku?

Brak podatku do zapłaty - co z ulgą na dzieci?

Ulga na dzieci jest specyficzną ulgą, która będzie stanowiła wyjątek od powyższej reguły. Ustawodawca bowiem zabezpieczył przepisami ustawy o PIT prawo rodziców do skorzystania z ulgi prorodzinnej, również w sytuacji braku podatku do zapłaty bądź posiadania niewystarczającego podatku, by ulgę odliczyć. Jeżeli więc korzystasz z ulgi z tytułu wychowywania dzieci, a w składanym zeznaniu PIT zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty ulgi – masz prawo otrzymać różnicę pomiędzy kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

Konferencja TAX Forum pb.pl

Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko składa się bezpośrednio w deklaracji PIT-36, PIT-37. Takie działanie ma na celu pomóc rodzinom, które zarabiają na tyle mało lub mają na tyle dużą ilość dzieci, że nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi w zeznaniu rocznym.

Ale uwaga!Polski Ład wprowadził zmiany w zasadach ustalania kwoty zwrotu z niewykorzystanej ulgi na dziecko.

 

Zwrot niewykorzystanej części ulgi na dziecko - zmiany Polskiego Ładu

Zwrot niewykorzystanej części ulgi, tak jak dotychczas jest limitowany. Przed wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu (1 stycznia 2022) wysokość limitu wyznaczała suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Co się zmieniło?

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów ,, Zmienia się sposób ustalania limitu. Wysokość limitu wyznacza suma:

  • podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych na własne ubezpieczenie lub pobranych przez płatnika z wynagrodzenia, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej, albo działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym, albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych na własne ubezpieczenie lub pobranych przez płatnika z wynagrodzenia podatnika od uzyskanych przychodów, które objęte są zwolnieniem w ramach: ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla pracujących seniorów, z wyjątkiem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych 19% podatkiem liniowym, 5% podatkiem od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym”.

Przykład 1

Pani Ewa uzyskała w roku podatkowym 2022 przychód z wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 75 000 zł. Jest to Jej jedyny przychód. Z uwagi na fakt, iż przychody w całości korzystały ze zwolnienia w ramach ulgi na powrót, podatek wynosi 0 zł. Pani Ewa jest mamą 2 dzieci. Czy Pani Ewa ma prawo do ulgi z tytułu wychowywania dzieci?

Odpowiedź MF: Ponieważ Pani Ewa nie płaci podatku dochodowego, bowiem całość uzyskanych przez Nią w 2022 r. przychodów korzysta ze zwolnienia w ramach ulgi na powrót, nie ma możliwości odliczenia od podatku ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Ma natomiast prawo do „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, które pobrał płatnik, od przychodów korzystających ze zwolnienia w ramach ulgi na powrót.

 

Przykład 2

Pani Anna jest mamą 3 dzieci. W ramach ulgi na dzieci podatniczce przysługuje kwota 4 224,12 zł. Uzyskuje wyłącznie przychody ze stosunku pracy. Podatek należny wynikający z deklaracji podatkowej Pani Anny wynosi 3 000 zł.

Pytanie: Czy podatniczka może skorzystać z ulgi na dzieci oraz dodatkowego zwrotu ulgi?

Odpowiedź: Tak, Pani Anna w zeznaniu podatkowym skorzysta z ulgi na dzieci do wysokości podatku tj. 3 000 zł. Ponieważ kwota przysługującego odliczenia jest wyższa niż kwota odliczona, podatniczka może również skorzystać z dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci. Do ustalenia limitu dodatkowego zwrotu w tym przypadku należy uwzględnić wykazane w informacji PIT-11 podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne pobrane przez płatnika oraz pobrane przez płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Powyższe przykłady są autorstwa Ministerstwa Finansów i pochodzą z poradnika Niskie Podatki.

 

W jaki sposób wypełnić PIT 2023 aby uzyskać zwrot niewykorzystanej części ulgi na dzieci?

Uzyskanie zwrotu z niewykorzystanej części ulgi na dzieci, jest możliwe zarówno rozliczając się za pośrednictwem programu do rozliczeń PIT 2023, jak i korzystając z rządowej usługi Twój e-PIT. 

Podatników, którzy mają obawy co do samodzielnego rozliczania PIT i ubiegania się o zwrot z ulgi na dziecko, zachęcamy do rozliczenia się z bezpłatnym programem rekomendowanym przez Redakcję PIT.pl. Program poprowadzi Cię krok po kroku po Twojej deklaracji podatkowej i pomoże w rozliczeniu ulgi na dziecko. Zostanie on udostępniony z początkiem nowego roku w zakładce Program do rozliczeń PIT 2023, która jest dostępna tutaj. 

Z kolei podatnicy, którzy planują rozliczyć się za pośrednictwem rządowej usługi Twój e-PIT, powinni zachować szczególną ostrożność przy uwzględnianiu ulgi na dzieci. Kwota niewykorzystanej części ulgi, nie musi być bowiem ujęta w Twój e-PIT w pełnej wysokości. Więcej na ten temat w artykule ,, Jak otrzymać pełny zwrot ulgi na dzieci z Twój e-PIT?".

 

Najczęściej zadawane pytania

1. Czy w 2023 będzie można rozliczyć ulgę na dziecko?

W 2023 roku ulga prorodzinna na dzieci w PIT za 2022 rok nadal jest utrzymana. Rodzice mający zbyt mały podatek do zapłaty będą mogli ubiegać się o zwrot niewykorzystanej części ulgi w PIT ...

Ulga na dzieciOdliczenia w PITRozliczenie rocznePolski ŁadHOT