Ulga prorodzinna

  Ulga na dziecko

  Katarzyna Sudaj 30.11.2018 11:54 (aktualizacja: )

  Ulga na dziecko rozliczana w PIT należy do najpopularniejszych ulg będących do dyspozycji podatnika wypełniającego zeznanie roczne. Tak jak w poprzednim roku, można odliczyć ulgę już na pierwsze dziecko - ale tylko w przypadku spełnienia warunków dochodowych. Ulga na dwoje i więcej dzieci nie ma już takich obostrzeń dochodowych, ale należy spełnić warunki ustawowe. Zasady rozliczenia tej ulgi nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego roku.

  Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2019.

  Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

  Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

  Tylko podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskali w 2018 roku dochody opodatkowane według skali podatkowej ( na zasadach ogólnych ze stawkami podatku 18 % i 32 %). Innymi słowy ci, którzy rozliczają się na deklaracjach PIT-36 lub PIT-37.

  Opodatkowanie podatkiem liniowym na PIT-36L wyklucza możliwość odliczenia ulgi na dziecko

  Limit ulgi prorodzinnej

  Miesięczna wartość odliczeń w ramach ulgi na dzieci w zeznaniu za 2018 r.
  Posiadam łącznie
  (liczba dzieci uprawnionych
  do ulgi):
  JESTEM:
  Singlem, rozwodnikiem, wdowcem,
  pozostaje w związku małżeńskim
  przez część roku
  Małżonkiem przez cały rok
  1 dzieckoZarobki < lub = 56.000 złŁączne zarobki < lub = 112.000 zł
  92,67 zł ulgi/mc
  Zarobki > 56.000 złŁączne zarobki > 112.000 zł
  0 zł ulgi
  2 dzieciPierwsze dziecko92,67 zł/mc1112,04 zł/rok
  Drugie dziecko92,67 zł/mc1112,04 zł/rok
  3 dzieciPierwsze dziecko92,67 zł/mc1112,04 zł/rok
  Drugie dziecko92,67 zł/mc1112,04 zł/rok
  Trzecie dziecko166,67 zł/mc2000,04 zł/rok
  4 dzieciPierwsze dziecko92,67 zł/mc1112,04 zł/rok
  Drugie dziecko92,67 zł/mc1112,04 zł/rok
  Trzecie dziecko166,67 zł/mc2000,04 zł/rok
  Czwarte dziecko225 zł/mc2700 zł/rok
  Więcej dzieciKażde kolejne225 zł/mc2700 zł/rok

  Rodzice korzystający z tej ulgi mogą odliczyć od podatku:

  • 1112,04 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie) - w przypadku wychowywania w danym roku tylko jednego dziecka (należy spełnić warunek dochodowy),
  • 2224,08 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie na każde dziecko) - w przypadku wychowywania w danym roku dwojga dzieci (po 1112,04 zł za każde z nich),
  • 4224,12 zł rocznie - w przypadku wychowywania w danym roku trójki dzieci (za trzecie dziecko 2000,04 zł - po 166,67 zł miesięcznie),
  • 6924,12 zł rocznie - w przypadku wychowywania w danym roku czwórki dzieci (za czwarte dziecko 2700 zł - po 225,00 zł miesięcznie),
  • 2700 zł rocznie (po 225,00 zł miesięcznie) w przypadku wychowywania piątego i każdego kolejnego dziecka przez podatnika.

  Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko

  W PIT-36 i PIT-37 za 2018 rok można również wnioskować o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej. To ważne w przypadku rodziców czy opiekunów dzieci, którzy zarabiają tak mało, że suma pobranych w trakcie roku zaliczek podatkowych nie pokrywa kwoty odliczenia z tytułu ulgi na dzieci. Dlatego możliwy jest zwrot do wysokości składek na ubezpieczenie społeczne ZUS i zdrowotne. 

  Ile może zarobić dziecko, aby nie stracić ulgi prorodzinnej w PIT?

  Czy w związku z podwyżką kwoty wolnej od podatku w 2018 roku, dziecko mogło podczas wakacyjnej pracy zarobić więcej niż w poprzednich latach, nawet 8000 zł? Jaka wysokość dochodów dziecka powoduje utratę prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej w PIT rodzica?

  1 stycznia 2018 roku ponownie wzrosła kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających do poziomu 8000 zł (w 2017 roku było to 6600 zł). Oznacza to, że cały dochód roczny do kwoty nawet do 8001,49 zł (różnica wynika ze sposobu zaokrąglania naliczonego podatku do pełnych złotych) jest zwolniony z podatku, a zaliczki pobrane w trakcie roku na podatek dochodowy zostaną zwrócone w kwocie do 1440 zł po rozliczeniu deklaracji rocznej PIT.

  8000 zł to niemalże trzy razy więcej niż jeszcze w 2016 roku, gdy tylko 3091 zł można było zarobić bez podatku. Niestety pracujące dziecko nadal może zarobić tylko 3089 zł w trakcie całego 2018 roku. Jeśli wakacyjne dochody dziecka przekroczą roczną kwotę 3089 zł, rodzic zostanie pozbawiony prawa do odliczenia ulgi w PIT.

  Przyczyną takiej sytuacji jest brak zmiany przepisów podatkowych, które określają wysokość zarobków dziecka dla ulgi prorodzinnej. Nadal – tak jak w poprzednich latach - art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brzmi: „…jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 (556,02 zł rocznie – przy. red.) oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1,” (czyli 18 proc.)”. Stąd 556,02 zł / 18 proc. = 3089 zł, a więc ta sama kwota dochodu co przed podwyżką kwoty wolnej. 

  Samo podniesienie kwoty wolnej od podatku nie wpłynęło automatycznie na zmianę limitu dochodów dziecka.

   

  Ulga na dzieci