Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2019
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2019

Kwota wolna od podatku - PITy roczne 2019

Kwota wolna od podatku w PIT za 2016Kwota wolna od podatku w PIT za 2017

08.05.2018 14:46 (aktualizacja: )

W rozliczeniu rocznym za 2019 r. obowiązuje następująca zasada ustalania kwoty wolnej od podatku przy rozliczeniu według skali podatkowej (podatek 17,75%/32%):

  • do 8000 zł dochodu podatek nie wystąpi (zaliczki wpłacane w trakcie roku zostaną w całości zwrócone podatnikowi)
  • podstawy obliczenia podatku wyższej od 8.000 zł lecz nie przekraczającej 13.000 zł; kwota wolna, od której podatku się nie nalicza  wyniesie pomiędzy 8000 zł a 3091 zł, (tzw. kwota zmniejszająca podatek będzie malała wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku i wynosić będzie od 1.420 zł do 548,30 zł),
  • podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł kwota wolna maleje od 3091 zł do 0 zł (przy 127.000 zł wynosi 0 zł) tzw. kwota zmniejszająca podatek będzie jednocześnie maleć z poziomu 556,02 zł aż do zera przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej 127.000 zł.
Kwota wolna od podatku 2019
Kwota dochodu (zł) (podstawa obliczenia podatku)Kwota dochodu
wolna od podatku (zł)
Kwota zmniejszająca wyliczony podatek (zł)Wzór wyliczenia kwoty zmniejszającej podatek
OdDoOdDoOdDo 
0,01 zł8.001,49 złCały dochód zwolniony z podatku – do 8.001,49 złCały wyliczony podatek – do 1.420 zł
8.001,50 zł13.000,49 zł8.000 zł3.091 zł1.440 zł556,02 zł1.420 zł – [871 zł 70 gr x(podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5000 zł]
13.000,50 zł85.528,49 zł3.091 zł548,30 zł 
85.528,50 zł127.000,49 zł3.091 zł0 zł548,30 zł0 zł548,30 zł – [548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41.472 zł]
Od 127.000,50 zł0 zł0 zł 

Podatnicy, których podstawa obliczenia podatku przekroczy 13.000 zł oraz będzie niższa od górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł), będą stosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 548,30 zł. 

Z preferencji podatkowej korzystają wyłącznie podatnicy opodatkowani podatkiem według skali podatkowej. Ryczałtowcy, podatnicy stosujący kartę podatkową, czy też rozliczający się liniowo, nie mają prawa do tej kwoty.

Rozliczenie kwoty wolnej od podatku nie zależy od tego, z jakich źródeł uzyskiwane są przychody, ale pod warunkiem, że opodatkowane są one według skali. Jeżeli zatem podatnik prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza podatek według stawki 17,75% i 32% - skorzysta z odliczenia. Jeżeli natomiast płaci ryczałtowy podatek giełdowy - odliczenie nie występuje.

Podatnik stosujący rozliczenia ryczałtowe podatku lub metodę liniową oraz dodatkowo uzyskujący przychody opodatkowane według skali podatkowej, ma możliwość rozliczania kwoty wolnej od podatku - niemniej jedynie w stosunku do wynagrodzenia rozliczanego według skali.

Jeżeli podatnik posiada wiele źródeł przychodów i łączy formy opodatkowania, to może stosować kwotę wolną tylko raz. Rozliczenia kwoty wolnej od podatku dokonuje się specyficznie, ponieważ odlicza się ją od podatku, a nie od dochodu. Kwota wolna 3091 zł to teoretyczny zarobek, który nie spowoduje konieczności zapłacenia podatku. W praktyce odlicza się od obliczonego podatku kwotę 548,30 zł. Oznacza to, że podatek zostanie obniżony, a zobowiązanie podatkowe nie wystąpi.

Podatnik zarabiający mniej niż 3091 zł musi standardowo złożyć zeznanie roczne. Nie może zaniechać tego obowiązku ze względu na niską kwotę przychodów. Jedyny wyjątek, gdy tej deklaracji nie złoży, dotyczy przypadku pobierania wyłącznie kwot zwolnionych z podatku (np. w tym roku dostałem jedynie alimenty niższe niż 700 zł miesięcznie) lub też braku jakichkolwiek przychodów w danym roku (zarobiłem 0 zł).

UWAGA Dlaczego 3091 zł a nie 3089 zł?

Po przeliczeniu kwoty wolnej od podatku okazuje się, że gdy zarobimy 3089 zł to podatek według stawki 17,75% wynosi dokładnie 548,30 zł. Jeżeli zatem od tej kwoty odliczymy 548,30 zł pojawi się wynik zero złotych podatku. Dlaczego zatem nawet jeśli zarobimy 3091 zł, podatku nie trzeba jeszcze zapłacić?

Związane jest to z zasadą zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku do pełnych złotych. Jeżeli wynoszą one 50 gr lub mniej - podlegają zaokrągleniu w dół do pełnych złotych, jeżeli przekracza 51 gr - zaokrągla się go w górę. Stąd od przychodu 3091 zł podatek do zapłaty wyniesie 0 zł (choć teoretycznie wynosi on 36 gr).

Kwotę wolną od podatku można rozliczać albo w trakcie roku - pomniejszając zaliczki na podatek co miesiąc o kwotę 1/12 kwoty wolnej. W 2019 r. kwoty zmniejszające zaliczkę na podatek były inne niż kwota zmniejszająca, jaką stosuje się w rozliczeniu rocznym. Do października kwoty te wynosiły 1/12 z 556,02 zł. Natomiast od października zaliczki zmniejszane były u osób zatrudnionych (rozliczającyh zaliczki przez płatników) o 1/12 z 525,12 zł miesięcznie, a u przedsiębiorcó o 1/12 z kwoty 548,30 zł. 

W przypadku rozliczenia wspólnego małżonków, każde z nich korzysta odrębnie z kwoty wolnej od podatku, zatem każdy z nich rozliczając się według skali podatkowej odlicza od podatku 548,30 zł. Okazuje się, że jest to dodatkowa zaleta w przypadku, gdy małżonkowie decydują się na rozliczenie łączne, a jedno z nich nie zarabia lub zarabia kwoty minimalne. Gdyby małżonkowie rozliczaliby się osobno, z kwoty wolnej skorzystałby jedynie małżonek zarobkujący. U małżonka nie uzyskującego przychodów kwota wolna przepadłaby. Jeżeli małżonkowie rozliczą się wspólnie, podatek płaci się w podwójnej wysokości podatku ustalonego od połowy łącznej przychodów podatników. Oznacza to, że połowa zarobków jednego z małżonków będzie wykazana jako przychód drugiego z nich, a w konsekwencji możliwe będzie odliczenie z tej wartości kwoty 548,30 zł.

Kwota wolna od podatku