Rozliczasz deklarację PIT za 2021 rok. Pamiętaj o pobraniu UPO

Iwona Maczalska

Sezon rocznych rozliczeń podatku PIT w pełni. Podatnicy rozliczający swoje zeznanie PIT powinni nie tylko zadbać o poprawność rozliczenia. lecz również o pobranie dokumentu UPO. Gdzie znaleźć UPO i dlaczego jest on taki ważny?

Większość podatników w 2022 roku zdecyduje się na elektroniczne rozliczenie swojej deklaracji PIT. Zrobią to za pośrednictwem bezpłatnych programów do rozliczeń PIT bądź usługi Twój e-PIT. Bez względu jednak na sposób rozliczenia warto pamiętać o pobraniu dokumentu UPO. Jest on bowiem gwarancją podatnika potwierdzającą prawidłowe przesłanie deklaracji PIT i odebranie jej przez urząd skarbowy.

 UPO - ważny dokumentów przy rozliczaniu PIT 2021

Źródło: shutterstock

Czym jest dokument UPO?

Dokument UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) jest podstawą rozliczenia podatnika z fiskusem przez Internet. Stanowi on bowiem potwierdzenie, że weryfikowany pod względem formalnym druk PIT trafił za pomocą Internetu do urzędu skarbowego.

UPO nadawany jest wyłącznie takiemu drukowi, który uzyska status 200, a więc który pozostaje zweryfikowany pozytywnie po nadaniu mu wcześniej numeru referencyjnego. 

W jakich sytuacjach brak UPO?

Wysyłając deklarację PIT przez internet może się okazać, że nasza deklaracja otrzyma status inny niż status 200. Oznacza to, że deklaracja została sporządzona błędnie lub, że wystąpił problem z jej wysłaniem do urzędu skarbowego. Konsekwencją braku statusu 200 jest jednoczesny brak możliwości uzyskania UPO.

Deklaracja składana przez podatnika może uzyskać jeden z poniższych statusów:

  • Status 200 – oznacza, że deklaracja została sporządzona w sposób prawidłowy i przesłana do urzędu skarbowego. Następstwem statusu 200 jest otrzymanie dokumentu UPO.
  • Status 401 – oznacza negatywną weryfikację deklaracji oraz niezgodność dokumentu z schematem xsd. Powodem pojawienia się tego statusu może być m.in. niewypełnione jednego z pół deklaracji niezbędnych do wysyłki,
  • Status 411 – oznacza negatywną weryfikację deklaracji oraz, że zeznanie z takim identyfikatorem podatkowym już istnieje np. w sytuacji wysłania tej samej deklaracji pocztą i drogą elektroniczną,
  • Status 412 – dotyczy problemu z wysyłką deklaracji opatrzonej podpisem elektronicznym nieweryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  • Status 414 – oznacza, negatywną weryfikację deklaracji z powodu błędnych danych identyfikacyjnych. Powodem może być m. im. podanie błędnego numeru NIP, PESEL, czy też wskazanie błędnej kwoty przychodu złożonej w deklaracji za rok poprzedni.

Zgubiłem UPO - jak go ponownie uzyskać?

Zdarzyć się może, że dojdzie do zgubienia UPO bądź o pobraniu dokumentu przypomni nam się za tydzień, miesiąc lub dłużej. Co wówczas robić? Z całą pewnością o potwierdzenie dostarczenia deklaracji PIT do urzędu i wydanie kopii UPO można zgłosić się bezpośrednio do oddziału US. Deklaracji UPO można szukać również z usłudze Twój e-PIT. To jednak nie wszystko. Niekiedy również komercyjne programy, za pośrednictwem których dokonaliśmy rozliczenia, wysyłają dokument UPO na wskazany przez nas adres e-mail. Umożliwiają również przez długi czas ponowne zalogowanie się do programu i pobranie dokumentu UPO. Więcej na ten temat w artykule ,, Zgubiłem UPO. Jak sprawdzić czy druk PIT wysłany elektronicznie dotarł do US”.

PIT-36PIT-37Twój e-PITRozliczenie roczne