IP BOX Innovation Box

MF opublikowało objaśnienia do IP BOX, tj. od preferencji dającej stawkę 5% na PIT i CIT

Ministerstwo Finansów wydało 86 stronicowe objaśnienie do wprowadzonych zmian w podatku PIT i CIT. Objaśnienia podatkowe dotyczą stosowania przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ang. qualified intellectual property), tj. art. 30ca i art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.1 oraz art. 24d i art. 24e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2019 r...

MF opublikowało objaśnienia do IP BOX, tj. od preferencji dającej stawkę 5% na PIT i CIT

Programiści i naukowcy, badacze będą mieli lepiej - 5 proc. PIT i CIT

Już od 2019 r. ma obowiązywać tzw. IP box, czyli pakiet przywilejów podatkowych w obszarze praw własności intelektualnej. Obejmie on działalność badawczo-rozwojową w obszarach, w których wytwarzane mogą być prawa własności intelektualnej. Badania i rozwój w przypadku ulgi nie powinny przy tym kojarzyć się wyłącznie z laboratoriami i instytutami naukowymi ...

Programiści i naukowcy, badacze będą mieli lepiej - 5 proc. PIT i CIT