Ulga termomodernizacyjna

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT?

Czy w ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć w PIT wydatki na przedsięwzięcie rozpoczęte przed okresem obowiązywania przepisów o tej uldze, czyli przed 1 stycznia 2019 roku? Jak długo można odliczać ulgę? Jak udokumentować wydatki?

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT?

Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Aby skorzystać z ulgi, podatnik musi zakończyć przedsięwzięcie w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek . Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, podatnik jest obowiązany zwrócić ulgę ...

Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia oraz usługi wymienione w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Katalog wydatków obejmuje ...w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej

Ulga termomodernizacyjna. Objaśnienia MF 2019

Resort finansów opublikował objaśnienia podatkowe z 9 września 2019 r. w sprawie ulgi termomodernizacyjnej. Objaśnienia dotyczą nowych preferencji podatkowych wspierających przedsięwzięcia termomodernizacyjne ...

Ulga termomodernizacyjna. Objaśnienia MF 2019