Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kwota zmniejszająca podatek

07.01.2020 13:17 (aktualizacja: )

Kwota zmniejszająca podatek w latach 2019/2020

Kwota zmniejszająca podatek jest kwotą jaką można odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy, tym samym obniżając należny do zapłacenia podatek PIT. Za sprawą zmian przepisów kwota ta została obniżona w październiku 2019 roku. Będzie jednak ulegać kolejnym obniżkom od 1 stycznia 2020 roku.

Kwota wolna od podatku 2019/2020

Z dniem 1 października 2019 roku obowiązuje nowa, niższa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych. Obniżka stawki podatku PIT z 18% do 17% wpłynęła bezpośrednio na kwotę zmniejszającą podatek zarówno w końcówce 2019 roku jak i 2020 roku.

Szczegóły przedstawiają poniższe tabele:

Kwota zmniejszająca podatek obowiązująca od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.

Kwota uzyskanego dochodu (podstawa obliczenia podatku)

Kwota zmniejszająca podatek

8.000 zł

1440 zł

Od 8.001 zł do 13.000 zł

1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883,98 zł x (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł

Od 13.001 do 85.528 zł

556,02 zł

Od 85.529 zł do 127.000 zł

556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

Powyżej 127.001 zł

0 zł

            Źródło: PIT.pl / opracowanie własne

Przykład

Obliczanie kwoty zmniejszającej podatek dla wynagrodzenia 17.000 zł brutto – uzyskane  terminie od 01.01.2019 roku do 30.09.2019 roku.

 

Uwaga! Ustalanie wynagrodzenia netto

Aby ustalić kwotę zmniejszającą podatek należy w pierwszej kolejności ustalić kwotę wynagrodzenia netto. W tym celu należy od wynagrodzenia brutto odjąć koszty uzyskania przychodów, składki ZUS oraz rozliczane przez podatnika ulgi. Uznajmy, że kwota netto wynosi 10.000 zł.

Kwotę zmniejszającą podatek wyliczamy następująco:

1440 zł – 883,98 zł x (10.000 zł – 8.000 zł) / 5.000 zł =1440 - 353,59 zł = 1086,41 zł

Podatek wyniesie zatem:

10.000 zł (wynagrodzenie netto) x 17,75% (stawka podatku) - 1086,41 zł (kwota zmniejszająca podatek) = 688,59 zł

 

 

Kwota zmniejszająca podatek obowiązująca od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

Kwota uzyskanego dochodu (podstawa obliczenia podatku)

Kwota zmniejszająca podatek

8.000 zł

1420 zł

Od 8.001 zł do 13.000 zł

1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871,70 zł x (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł

Od 13.001 do 85.528 zł

548,30 zł

Od 85.529 zł do 127.000 zł

548,30 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548,30 zł x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

Powyżej 127.001 zł

0 zł

Źródło: PIT.pl / opracowanie własne

Przykład

Obliczanie kwoty zmniejszającej podatek dla wynagrodzenia 17.000 zł brutto – uzyskane w terminie od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

Uwaga! Ustalanie wynagrodzenia netto

Aby ustalić kwotę zmniejszającą podatek należy w pierwszej kolejności ustalić kwotę wynagrodzenia netto. W tym celu należy od wynagrodzenia brutto odjąć koszty uzyskania przychodów, składki ZUS oraz rozliczane przez podatnika ulgi. Uznajmy, że kwota netto wynosi 10.000 zł.

Kwotę zmniejszającą podatek wyliczamy następująco:

1420 zł – 871,70 zł x (10.000 zł – 8.000 zł) / 5.000 zł =1420 - 348,68 zł = 1071,32 zł

Podatek wyniesie zatem:

10.000 zł (wynagrodzenie netto) x 17,75% (stawka podatku w %) - 1071,32 (kwota zmniejszająca podatek) = 703,68 zł

Kwota zmniejszająca podatek obowiązująca od 01.01.2020 r.

Kwota uzyskanego dochodu (podstawa obliczenia podatku)

Kwota zmniejszająca podatek

8.000 zł

1360 zł

Od 8.001 zł do 13.000 zł

1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł

Od 13.001 do 85.528 zł

525,12 zł

Od 85.529 zł do 127.000 zł

525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

Powyżej 127.001 zł

0 zł

Przykład

Obliczanie kwoty zmniejszającej podatek dla wynagrodzenia 17.000 zł brutto – uzyskane  terminie od 01.01.2020 r.

Uwaga! Ustalanie wynagrodzenia netto

Aby ustalić kwotę zmniejszającą podatek należy w pierwszej kolejności ustalić kwotę wynagrodzenia netto. W tym celu należy od wynagrodzenia brutto odjąć koszty uzyskania przychodów, składki ZUS oraz rozliczane przez podatnika ulgi. Uznajmy, że kwota netto wynosi 10.000 zł.

Kwotę zmniejszającą podatek wyliczamy następująco:

1360 zł – 834,88 zł x (10.000 zł – 8.000 zł) / 5.000 zł =1360 - 333,95 zł = 1026,05 zł

Podatek wyniesie zatem:

10.000 zł (wynagrodzenie netto) x 17,75% (stawka podatku w %) - 1026,05 (kwota zmniejszająca podatek) = 748,95 zł

Podatnik ma możliwość odliczania kwoty zmniejszającej podatek na bieżąco. Może to jednak robić systematycznie tylko w przypadku, gdy jest pewny, że jego zarobki w danym roku nie przekroczą kwoty 85.528 zł. W przypadku jej przekroczenia – kwota ta zostanie wykazana w rocznym zeznaniu PIT jako niedopłata. Tym samym będzie musiała ona zostać wyrównana przez podatnika.

Podatek PITOdliczenia w PIT