500+ w PIT za 2021 rok

Iwona Maczalska 08.05.2018 14:46 (aktualizacja: )

Od kwietnia 2016 roku funkcjonuje rządowy program 500+. Choć samo świadczenie uzyskiwane przez rodziców jest zwolnione z opodatkowania i tym samym nie musi być wykazywane w rocznym zeznaniu PIT, to problemem może być otrzymany zwrot z ulgi prorodzinnej, który podwyższy dochód rodziny, a tym samym zabierze prawo do świadczenia rodzinnego 500+.

500+ a PIT 2020

Źródło: shutterstock

Świadczenie 500+ w rocznych zeznaniu PIT

Świadczenie wychowawcze 500+ jest świadczeniem zwolnionym z opodatkowania podatkiem PIT. Oznacza to, że kwoty tej nie ujmuje się w rocznym zeznaniu PIT za 2020 rok m.in. w zeznaniu PIT-37 czy PIT-36. Kwota uzyskiwana z 500+ nie wpływa na wartość kwoty wolnej od podatku, nie ogranicza prawa do rozliczania się wspólnie z dzieckiem a także nie spowoduje w żadnym przypadku przejścia do drugiego stopnia skali podatkowej (z 18% do 32%).

Zwrot z ulgi prorodzinnej a prawo do świadczenia 500+

W rocznych rozliczeniach PIT za 2020 rok, podobnie jak w latach ubiegłych podatnicy, którzy ze względu na zbyt niski dochód bądź zbyt dużą liczbę dzieci nie są w stanie wykorzystać pełnej kwoty ulgi prorodzinnej w zeznaniu rocznym, mogą ubiegać się o zwrot niewykorzystanej części ulgi.
500+ dla samotnego rodzica
Warto jednak wiedzieć, że ubieganie się o zwrot ulgi na dziecko nie jest obowiązkiem podatnika, lecz jego przywilejem. Zanim podatnik z niego skorzysta powinien dobrze się zastanowić, bowiem kwotę zwrotu należy wliczyć do przychodu, którego wysokość może pozbawić prawa do świadczeń rodzinnych. Mowa tu również o świadczeniu 500+.

500+ w 2021 roku a dochód rodziny uzyskany w 2021 roku

Świadczenie 500+ przysługuje wyłącznie rodzicom wychowującym niepełnoletnie dziecko. Kwota miesięczna dochodu rodziny uprawniająca do skorzystania ze świadczenia wynosi:

  1. 800 zł – w przypadku rodziców wychowujących jedno dziecko,
  2. 1200 zł – w przypadku rodziców wychowujących dziecko niepełnosprawne.

Rodzice wychowujący dwójkę i więcej dzieci uprawnieni są do skorzystania ze świadczenia bez względu na wartość dochodu.

Ulga na dzieciRozliczenie roczne