Zasiłki

Dzień istotny dla ustalenia płatnika zasiłków w 2023 r.

Do wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa są uprawnieni, oprócz ZUS, także płatnicy składek na to ubezpieczenie, ale tylko tacy, którzy zgłaszają do tego ubezpieczenia odpowiednią liczbę osób. Nie chodzi tu jednak o stan na moment ustalania uprawnień do świadczenia ...

Dzień istotny dla ustalenia płatnika zasiłków w 2023 r.