Pobierz e-pity 2022

Zasiłki

Z ZUS można wygrać. Ekspert tłumaczy skutki wyroku Sądu Najwyższego z 2 marca 2023 r.

W wyroku z 2 marca 2023 r. Sąd Najwyższy wskazał, że ZUS nie może kwestionować składek deklarowanych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jeżeli kwota ta mieści się w granicach ustawowych. Jaki skutek to orzeczenie będzie miało dla innych rodziców? Czy będzie mniej kontroli i postępowań wyjaśniających prowadzonych przez ZUS wobec rodziców pobierających zasiłki? Wyjaśniamy.

Z ZUS można wygrać. Ekspert tłumaczy skutki wyroku Sądu Najwyższego z 2 marca 2023 r.

Zamień rentę uczniowską na socjalną

Od 16 grudnia 2022 r. można wnioskować o zamianę renty uczniowskiej na socjalną. Zamiana przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do renty uczniowskiej – niezależnie od tego, czy jest to renta przyznana na stałe, czy okresowa ...

Zamień rentę uczniowską na socjalną