Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Składki zdrowotne

Iwona Maczalska 08.05.2018 14:43 (aktualizacja: )

Od 2022 roku nie można już dokonywać odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na dotychczasowych zasadach. Zmiany są efektem ustawy o tzw. Polskim Ładzie 1.0 i 2.0. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów wysokość odliczenia zależy w szczególności od formy opodatkowania. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Aktualne odliczenia od dochodu / podatku skadek ZUS

Rodzaj składkiOdliczenie
od dochodu
Odliczenie
od podatku
Zdrowotnanienie
Emerytalnataknie
Rentowataknie
Wypadkowataknie
Chorobowataknie

Składka zdrowotna 2022 - zmiany dla przedsiębiorców

Wraz z 2022 rokiem zmieniły się zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej. Nie jest już ona stała w każdym miesiącu, jak miało to miejsce do końca 2021 roku. Od 1 lipca 2022 wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest w szczególności od formy prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej zależne od formy opodatkowania zostały przedstawione w tabeli dostępnej tutaj.

 

Odliczanie składki zdrowotnej od 2022 roku

Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu 2.0, część przedsiębiorców zyskało możliwość odliczania składki zdrowotnej. Odbywa się to jednak na zupełnie innych zasadach niżeli dotychczas. Forma odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od rodzaju opodatkowania w danym roku. W zależności niego zapłacone składki zdrowotne mogą być odliczone od dochodu/przychodu w wyliczeniu zaliczki na podatek lub ujęte bezpośrednio jako koszt uzyskania przychodu.

 

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Forma opodatkowaniaRoczny limit odliczenia
Podatek liniowy8700 zł zapłaconych składek zdrowotnych jako pomniejszenie dochodu do opodatkowania
Ryczałt ewidencjonowany50% zapłaconych składek zdrowotnych jako pomniejszenie przychodu
Karta podatkowa19% zapłaconej składki zdrowotnej jako pomniejszenie podatku

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

 

Więcej na temat aktualnie obowiązujących zasad odliczania składki zdrowtnej znajdziesz w poniższych artykułach:

» Polski Ład 2.0 a odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej w 2022 roku

» Zasady rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne po 1 lipca. Poradnik MF

 

Składka zdrowotna pracownika

W 2022 roku pracownicy zostali pozbawieni prawa do odliczenia składki zdrowotnej. Bez zmian pozostają jednak zasady dotyczące proporcji opłacania tej składki. Nadal składkę na ubezpieczenie zdrowotne finansuje pracownik ze swojej pensji. Zatem wynagrodzenie brutto obniżane jest co miesiąc o 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne, bez możliwości zastosowania dotychczasowego odliczenia w wysokości 7,75%.

SkładkaWysokośćOpłaca pracodawca za pracownika
(finansuje pracownik)
Finansuje pracodawca
Zdrowotna9%  Całość - 9%0%
Rentowa8%1,5%6,5%
Wypadkowa*1,93%0%Całość 1,93%
Chorobowa2,45%Całość 2,45%0%
Emerytalna19,52%½ z 19,52%½ z 19,52%

*Składka wypadkowa uzależniona jest od stopnia ryzyka zawodowego i może być w danym przypadku wyższa. Standardowa wysokość stawki to 1,93%. Podstawę dla różnicowania stawki stanowi art.29 i nast. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002r., Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).

Pamiętaj! W przypadku, gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. Może zatem zdarzyć się, że składkę tę będziesz opłacał kilkakrotnie. 

Inaczej jest w przypadku składek społecznych. W ich przypadku dochodzi często do zbiegu różnych tytułów, zatem regułą będzie, że opłacana jest składka ZUS społeczna (emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa)tylko z jednego tytułu.

Składka zdrowotna pracownika w PIT-11

Najczęściej kwotę pobranej składki przepisuje się do deklaracji rocznej z PIT-11/PIT-11A. Problem pojawia się w sytuacji, w której pracodawca bądź to pobierze kwoty składek w kwocie niewłaściwej, bądź też źle zsumuje pobrane składki i w błędnej kwocie wykaże je na PIT-11/PIT-11A. Należy zatem pamiętać, że:

  • PIT-11/PIT-11A stanowi tylko deklarację i zatrudniony powinien sprawdzić, czy kwota ta zgadza się z kwotą składek pobranych przez płatnika,
  • istotna jest kwota składek pobranych przez płatnika, a nie składek wpłaconych przez niego do ZUS (na płatniku spoczywa obowiązek ich późniejszej wpłaty).

Błędy w PIT-11

Może się zdarzyć, że płatnik wystawi PIT-11 z błędnie wskazaną kwotą składek na ubezpieczenie zdrowotne. PIT-11 nie podlega korekcie w przypadku, gdy pracodawca w roku podatkowym pobrał i wpłacił błędną kwotę składek.

W razie błędu w PIT-11 (gdy faktycznie pobrana kwota składek nie odpowiada tej wykazanej na PIT-11) podatnik powinien wystąpić do płatnika (pracodawcy) o korektę kwoty wskazanej w PIT-11 oraz wykazać je w deklaracji rocznej w wartości prawidłowej.

ZUSRozliczenie roczneSkładka zdrowotna