Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zasady rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne po 1 lipca. Poradnik MF

Redakcja PIT.pl

Od 1 lipca 2022 roku przepisy pozwalają niektórym podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą na uwzględnienie zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. W odpowiedzi na zmianę Ministerstwo Finansów przygotowało poradnik. 

» Odliczanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek od świadczeń

Warunki do rozliczenia składki

Możesz rozliczyć składki opłacone na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne ustalasz na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

Możesz rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone od 1 stycznia 2022 roku. Rozliczeniu podlegają te składki, które nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Źródło: shutterstock

Kto może skorzystać z nowego rozwiązania?

Z nowych zasad rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne skorzystasz, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną:

  • 19% podatkiem liniowym,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • kartą podatkową.

Pamiętaj!

Wprowadzone rozwiązanie w zakresie rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne nie ma zastosowania do dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, bo korzystasz już z obniżonej 12% stawki podatku.

Na czym polega nowe rozwiązanie?

> Podatek liniowy:

Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, to składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za siebie oraz osoby z Tobą współpracujące [1] w ramach tej działalności możesz (alternatywnie):

  • zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów albo
  • odliczyć od dochodu.

Pamiętaj jednak, że łączna wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub odliczonych od dochodu nie może przekroczyć w roku podatkowym 8700 zł.

» Podatek liniowy. Co robić ze składką zdrowotną za grudzień 2021 zapłaconą w styczniu 2022?

Kwota maksymalnego odliczenia będzie w następnych latach waloryzowana o wskaźnik określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ogłaszana w „Monitorze Polskim”.

Już przy obliczaniu zaliczki za czerwiec 2022 roku albo drugi kwartał 2022 roku możesz uwzględnić składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone do 30 czerwca 2022 roku. Jeżeli nie uwzględnisz wszystkich zapłaconych do 30 czerwca 2022 roku składek, będziesz mógł je

rozliczyć w następnych miesiącach 2022 roku. Pamiętaj, że limit 8700 zł dotyczy wszystkich składek zapłaconych w 2022 roku.

Podatek liniowy - uproszczone zaliczki

Jeżeli wpłacasz zaliczki uproszczone, możesz odliczyć 19% zapłaconych w danym miesiącu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Możesz również pomniejszyć zaliczki uproszczone za miesiące od lipca do grudnia 2022 roku o 19% składek zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 roku. W trakcie roku od tych zaliczek będziesz mógł odliczyć maksymalnie kwotę 1653 zł (19% × 8700 zł).

> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której wybrałeś opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, możesz pomniejszyć przychody z tej działalności o 50% zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Przy odliczeniu możesz uwzględnić zarówno składki zapłacone za siebie w związku z tą działalnością, jak i za osoby z Tobą współpracujące przy prowadzeniu działalności opodatkowanej ryczałtem.

Już przy obliczaniu ryczałtu za czerwiec 2022 roku albo drugi kwartał 2022 roku możesz uwzględnić 50% składek zdrowotnych zapłaconych do 30 czerwca 2022 roku. Nieodliczoną przy ryczałcie za czerwiec albo drugi kwartał 2022 roku kwotę, możesz odliczyć w następnych miesiącach albo kwartałach 2022 roku. Pamiętaj, że możesz odliczyć do 50% składek zapłaconych w danym roku.

» Składka zdrowotna przedsiębiorcy po zmianie formy opodatkowania

> Karta podatkowa:

Jeżeli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacasz podatek dochodowy w formie karty podatkowej, możesz obniżyć podatek ustalony w decyzji naczelnika urzędu skarbowego o kwotę stanowiącą 19% zapłaconej w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne związanej z tą działalnością.

Już w lipcu 2022 roku możesz pomniejszyć wpłacany podatek o 19% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych do 30 czerwca 2022 roku. Nieodliczoną w lipcu 2022 roku kwotę, możesz odliczyć w następnych miesiącach 2022 roku.

 

Cały poradnik Ministerstwa Finansów dostępny jest tutaj.

 

Źródło: MF

 

Polski ŁadSkładka zdrowotnaRyczałtPodatek liniowyKarta podatkowaFormy opodatkowaniaZUS