Podatek liniowy. Co robić ze składką zdrowotną za grudzień 2021 zapłaconą w styczniu 2022?

Iwona Maczalska

Wielu przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym, w styczniu 2022 roku dokonało zapłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2021. Co dzieje się z taką składką? Czy można ją odliczyć od dochodu w 2022 roku?

» Polski Ład 2.0 a odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej w 2022 roku

Przed zakończeniem 2022 roku wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak prawidłowo odliczyć składki zdrowotne zapłacone w 2022 roku. Wątpliwości budzi składka zdrowotna za grudzień 2021 roku, zapłacona w styczniu 2022.

Źródło: shutterstock

Prawo do odliczenia wyłącznie składek zapłaconych w danym roku

Prawo do odliczenia składki zdrowotnej w danym roku, uzależnione jest od daty dokonania zapłaty. Oznacza to, że odliczeniu podlegają tylko składki zapłacone w danym roku podatkowym. Jeżeli więc przedsiębiorca nie dokonał zapłaty składki w danym roku, nie może ich uwzględnić w rozliczeniu za ten rok.

Składka za grudzień 2021 na podatku liniowym. Co z odliczeniem?

Taka sama zasada obowiązuje w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym. W przypadku tej formy opodatkowania obowiązuje jednak limit odliczenia. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów ,, możesz odliczyć od dochodu (ewentualnie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów), składkę na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2021 r. zapłaconą w 2022 r., w związku z prowadzeniem w 2021 r. działalności gospodarczej opodatkowanej również podatkiem liniowym. Pamiętaj jednak, że łączna wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od dochodu (lub zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów) nie może w 2022 r. przekroczyć 8700 zł”.

Jak odliczyć składkę zdrowotną na podatku liniowym?

Odliczenie składki zdrowotnej na podatku liniowym różni się nieco od innych form opodatkowania. Odliczenia można dokonać na dwa sposoby. Można odliczyć składkę zdrowotną od podstawy opodatkowania, bądź też zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów. Więcej na ten temat w artykule ,,Polski Ład 2.0 a odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej w 2022 roku". 

Podatek liniowySkładka zdrowotnaPolski ŁadZUS