Zmiana formy opodatkowania w 2022 roku

Iwona Maczalska 11.01.2021 13:47 (aktualizacja: )

Przedsiębiorcy zakładając działalność gospodarczą dokonują wyboru formy opodatkowania. Formę opodatkowania można zmienić. Aby jednak to zrobić trzeba pamiętać o obowiązujących terminach. Kiedy i w jaki sposób można dokonać zmiany formy opodatkowania w 2022 roku?

Wybrana przez przedsiębiorcę forma opodatkowania działalności gospodarczej nie musi obowiązywać przez cały okres prowadzenia firmy. Jeżeli przedsiębiorca uzna, że inna forma opodatkowania będzie dla niego korzystniejsza, może dokonać jej zmiany. W jaki sposób to zrobić oraz w jakim terminie? Wyjaśniamy.

Zmiana formy opodatkowania firmy w 2021 roku

Źródło: shutterstock

Zmiana formy opodatkowania w 2022 roku - obowiązujące terminy

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, każdy podatnik może zmienić formę opodatkowania swojej firmy. Termin uzależniony jest jednak do samej formy opodatkowania. I tak:

W przypadku zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy bądź ryczałt przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Przykład. Przedsiębiorca pierwszy dochód w 2022 roku uzyskał w styczniu 2021 roku. Oznacza to, że czas na wybór nowej formy opodatkowania ma do dnia 20 lutego 2022 roku.

W nieco innej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy chcący zmienić formę opodatkowania z karty podatkowej na inną. Wniosek o zmianę formy opodatkowania w ich przypadku należy złożyć najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Uwaga! Brak możliwości wyboru karty podatkowej w 2022 roku

Za sprawą Polskiego Ładu od roku 2022 z karty podatkowej mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie przed rokiem 2022 i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej. Oznacza to, że przedsiębiorcy bezpowrotnie utracili możliwość zmiany formy opodatkowania na kartę podatkową od 2022 roku. Więcej na ten temat w artykule ,,Polski Ład: Ograniczenia w stosowaniu karty podatkowej od stycznia 2022 roku".

Przykład

Przedsiębiorca w 2021 roku prowadził działalność opodatkowaną na zasadach karty podatkowej i w 2022 roku chce dokonać rezygnacji z tej formy opodatkowania. Przedsiębiorca ten ma czas na złożenie wniosku o rezygnację z karty podatkowej i wybór innej formy opodatkowania tylko do 20 stycznia 2022 roku. Jeżeli uzna on, że nowa forma opodatkowania również nie jest dla niego korzystana, nadal ma on czas na ostateczną zmianę formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik ten osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

 

W jaki sposób zmienić formę opodatkowania w 2022 roku?

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT (art. 9a) podatnik może złożyć wniosek o zmianę bądź rezygnację z wybranej formy opodatkowania bezpośrednio w urzędzie skarbowym, bądź za pomocą wniosku CEIDG-1. Druk aktualizujący CEIDG-1 może zostać złożony w formie online.

Wybór formy opodatkowania - czy wniosek składać co roku?

W 2022 roku nadal obowiązuje zasada zgodnie z którą wybór formy opodatkowania dokonany w roku podatkowym, obowiązuje również w latach następnych. Podatnik nie musi co roku wysyłać wniosku informującego o wybranej w danym roku formie opodatkowania chyba, że ma zamiar dokonać jej zmiany.

Formy opodatkowaniaDziałalność nierejestrowana