Zmiana formy opodatkowania w 2021 roku

Iwona Maczalska

Przedsiębiorcy zakładając działalność gospodarczą dokonują wyboru formy opodatkowania. Formę opodatkowania można zmienić. Aby jednak to zrobić trzeba pamiętać o obowiązujących terminach. Kiedy i w jaki sposób można dokonać zmiany formy opodatkowania w 2021 roku?

Wybrana przez przedsiębiorcę forma opodatkowania działalności gospodarczej nie musi obowiązywać przez cały okres prowadzenia firmy. Jeżeli przedsiębiorca uzna, że inna forma opodatkowania będzie dla niego korzystniejsza, może dokonać jej zmiany. W jaki sposób to zrobić oraz w jakim terminie? Wyjaśniamy.

Zmiana formy opodatkowania firmy w 2021 roku

Źródło: shutterstock

Zmiana formy opodatkowania w 2021 roku - obowiązujące terminy

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, każdy podatnik może zmienić formę opodatkowania swojej firmy. Termin uzależniony jest jednak do samej formy opodatkowania. I tak:

W przypadku zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy bądź ryczałt przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Przykład. Przedsiębiorca pierwszy dochód w 2021 roku uzyskał w styczniu 2021 roku. Oznacza to, że czas na wybór nowej formy opodatkowania ma do dnia 20 lutego 2021 roku.

W nieco innej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy chcący zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową. Wniosek o zmianę formy opodatkowania na kartę podatkową w ich przypadku należy złożyć najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

Uwaga! Termin 20 stycznia jest wiążący również dla podatników, którzy w poprzednim, 2020 roku byli opodatkowani w formie karty podatkowej, a który chcą dokonać zmiany, rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Przykład

Przedsiębiorca w 2020 roku prowadził działalność opodatkowaną na zasadach karty podatkowej i w 2021 roku chce dokonać rezygnacji z tej formy opodatkowania. Przedsiębiorca ten ma czas na złożenie wniosku o rezygnację z karty podatkowej i wybór innej formy opodatkowania tylko do 20 stycznia 2021 roku. Jeżeli uzna on, że nowa forma opodatkowania również nie jest dla niego korzystana, nadal ma on czas na ostateczną zmianę formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik ten osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Należy podkreślić, że wniosek o zastosowanie karty podatkowej w przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku, należy złożyć przed jej rozpoczęciem.

W jaki sposób zmienić formę opodatkowania w 2021 roku?

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT (art. 9a) podatnik może złożyć wniosek o zmianę bądź rezygnację z wybranej formy opodatkowania bezpośrednio w urzędzie skarbowym, bądź za pomocą wniosku CEIDG-1. Druk aktualizujący CEIDG-1 może zostać złożony w formie online.

Wybór formy opodatkowania - czy wniosek składać co roku?

W 2021 roku nadal obowiązuje zasada zgodnie z którą wybór formy opodatkowania dokonany w roku podatkowym, obowiązuje również w latach następnych. Podatnik nie musi co roku wysyłać wniosku informującego o wybranej w danym roku formie opodatkowania chyba, że ma zamiar dokonać jej zmiany.

Formy opodatkowaniaDziałalność nierejestrowana