Wskaźniki
Rozlicz PIT za 2014 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

 

Pomoc eksperta

ZUS

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2015

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru. W przypadku przedsiębiorców podstawę ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

 

Odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podatnik co do zasady w ramach rocznych rozliczeń podatku od osób fizycznych ma prawo do odliczenia 7,75% tej podstawy od podatku. Składka te podlegają wyłącznie odliczeniu od podatku a nie od dochodu.

 

<< więcej o odliczeniach składek zdrowotnych

Wysokość składki zdrowotnej – przedsiębiorca za siebie
(styczeń - grudzień 2015 roku)
 

Rodzaj składki Wysokość składki Wysokość składki
– nowe firmy

Składka zdrowotna

279,41 zł

279,41 zł

 

 

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
    (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpiecze-niem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

  • Art. 79-88 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135).

Komentarze

Autor: Zespół PIT.pl (27-02-2015 08:40:21)
Temat: do timur
Witamy, powyższe dane dotyczą roku 2015 (miesiące styczeń - grudzień). Informacje na stronie zostały doprecyzowane. Dziękujemy za uwagę.
Autor: wiezie (26-02-2015 22:28:54)
Temat: rozliczenia
Przedstawione sposoby rozliczeń są nie jasne i chyba z błędem.
Autor: timur (21-02-2015 00:39:12)
Temat: składka
To za jakie to miesiące składka(279.41 zł)?... Za grudzień 2015 i styczeń 2015 czy za grudzień 2014 i za styczeń 2015 czy za grudzień 2015 i...pokaż całą treść
To za jakie to miesiące składka(279.41 zł)?... Za grudzień 2015 i styczeń 2015 czy za grudzień 2014 i za styczeń 2015 czy za grudzień 2015 i styczeń 2016 ? Ludzie, piszcie ze zrozumieniem....zwiń
Autor: ja (11-02-2015 10:07:24)
Temat: dobrowolne ubez
Ok. To moga panstwo napisac czy/jak odliczy Skladke zdrowotna w przypadku ubezp. Dobrowolnego jesli osoba przez pol roku,do lipca, otrzymywala wynagrodzenie od jednego pracodawcy (nie bylo samozatrudnienia w...pokaż całą treść
Ok. To moga panstwo napisac czy/jak odliczy Skladke zdrowotna w przypadku ubezp. Dobrowolnego jesli osoba przez pol roku,do lipca, otrzymywala wynagrodzenie od jednego pracodawcy (nie bylo samozatrudnienia w okresie 2014) za prace z tytulu umowy o prace na czas nieokreslon a z dobrowolnego ubepieczenia skorzystala po okresie zatrudnienia yzwiń
Autor: ja (11-02-2015 10:02:11)
Temat: dobrowolne ubez
Ok. To moga panstwo napisac czy/jak odliczy Skladke zdrowotna w przypadku ubezp. Dobrowolnego jesli osoba przez pol roku,do lipca, otrzymywala wynagrodzenie od jednego pracodawcy (nie bylo samozatrudnienia w...pokaż całą treść
Ok. To moga panstwo napisac czy/jak odliczy Skladke zdrowotna w przypadku ubezp. Dobrowolnego jesli osoba przez pol roku,do lipca, otrzymywala wynagrodzenie od jednego pracodawcy (nie bylo samozatrudnienia w okresie 2014) za prace z tytulu umowy o prace na czas nieokreslon a z dobrowolnego ubepieczenia skorzystala po okresie zatrudnienia yzwiń
Autor: Zespół PIT.pl (27-01-2015 13:38:27)
Temat: do konich
Witam, składka o której Pan wspomina to składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, natomiast podana powyżej kwota dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorców....pokaż całą treść
Witam, składka o której Pan wspomina to składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, natomiast podana powyżej kwota dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorców. zwiń
Autor: konich (27-01-2015 13:30:45)
Temat: składka zdrowotna 2015
na stronie nfz podają minimalną wysokość składki zdrowotnej w wysokości 372,55, czyli 9% od podstawy 4 139,42 zł. a nie od 75% tej podstawy. Proszę o wyjaśnienie...pokaż całą treść
na stronie nfz podają minimalną wysokość składki zdrowotnej w wysokości 372,55, czyli 9% od podstawy 4 139,42 zł. a nie od 75% tej podstawy. Proszę o wyjaśnienie tego faktu.zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj