Wskaźniki

 

ZUS

Składka na ubezpieczenie rentowe 2018

Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 8% podstawy wymiaru składki.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W momencie przekroczenia powyższej kwoty, w kolejnych miesiącach tego roku nie pobiera się składki z tytułu ubezpieczenia rentowego.

 

Wysokość składki rentowej (styczeń - grudzień 2018 roku)

 

Rodzaj składki Wysokość składki Wysokość składki
– nowe firmy

Składka rentowa

213,26 zł

50,40 zł

 

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
    (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpiecze-niem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym."

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

 


Komentarze

Autor: Elżbieta Klimka (16-01-2018 12:51:20)
Temat: składka rentowa
ZUS pobiera składkę rentową pomimo tego ,że od 6 lat jestem na emeryturze i renty już nigdy nie otrzymam .Wg mnie jest to bezprawne
Autor: platnik (19-11-2017 12:39:07)
Temat: zlodzieje
jesli placimy skladki rentowe to dlaczego ich nie ma na naszych kontach w zusie nie sa to male kwoty. zus nie chce dawac rent,wiec te pieniadze to...pokaż całą treść
jesli placimy skladki rentowe to dlaczego ich nie ma na naszych kontach w zusie nie sa to male kwoty. zus nie chce dawac rent,wiec te pieniadze to zwykly haracz jaki platnik musi placic i z tego nie ma niczwiń
Autor: Terroryzowany klient ZUSu (09-05-2016 20:15:12)
Temat: Przejrzystośc stronki ZUS jak całego ZUS.
Patrze po lewej na "Wskaźniki". Klikam "-składka wypadkowa 2016" Otrzymują bzdury, bo dane za 2015r, czyli nieaktualne. Ot i cały zus. Zabajzlowany! Odpowiedzialności ZERO !
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz