Wskaźniki

 

Pomoc eksperta

ZUS

Składka na ubezpieczenie rentowe 2014 i 2015

Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 8% podstawy wymiaru składki.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W momencie przekroczenia powyższej kwoty, w kolejnych miesiącach tego roku nie pobiera się składki z tytułu ubezpieczenia rentowego.

 

Wysokość składki rentowej (grudzień – styczeń 2014 roku)

 

Rodzaj składki Wysokość składki Wysokość składki
– nowe firmy

Składka rentowa

179,81 zł

40,32 zł

 

Wysokość składki rentowej (grudzień – styczeń 2015 roku)

 

Rodzaj składki Wysokość składki Wysokość składki
– nowe firmy

Składka rentowa

dane dostępne w styczniu

42,00 zł

 

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2009 r. nr 205, poz. 1585).

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj