Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zarobki dziecka w 2020 roku a prawo rodziców do ulgi prorodzinnej w PIT 2021

Iwona Maczalska 09.03.2021 08:28 (aktualizacja: )

Rodzice dzieci, które uzyskały dochód w 2020 roku mają obawy, czy nie utracą prawa do ulgi prorodzinnej. Prawo do ulgi na dziecko uzależnione jest m.in. od wysokości uzyskanych przez dziecko zarobków oraz wieku dziecka. Sprawdź, ile mogło dorobić dziecko w 2020 roku, by rodzic nie stracił prawa do ulgi.

» Ulga prorodzinna - limit dochodów nie na każde dziecko

Rodzice dzieci, które  w 2020 roku podejmowały pracę zarobkową i z tego tytułu uzyskały wynagrodzenie, w rozliczeniu PIT 2021 staną przed dylematem, czy odliczyć odliczyć ulgę prorodzinną na swoje, już zarabiające dziecko. Okazuje się, że na prawo do skorzystania z ulgi ma wpływ nie tylko sama wysokość uzyskanych zarobków, lecz także wiek dziecka.   

Zarobki dziecka w 2020 roku a ulga prorodzinna 2021      

Źródło: shutterstock

Zarabiające dziecko małoletnie a prawo do ulgi prorodzinnej

W przypadku dziecka małoletniego, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia sytuacja jest jasna. Dochody małoletnich dzieci w żaden sposób nie ograniczają prawa do ulgi prorodzinnej. Nie ma tu znaczenia, czy zarobki dziecka uzyskane w 2020 roku były wysokie, czy też symboliczne.

Jeżeli rodzic spełnia warunki do skorzystania z ulgi, to bez względu na wysokość dochodu małoletniego nic nie stoi na przeszkodzie, by taką ulgę rozliczył.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Zarobki dziecka pełnoletniego a ulga prorodzinna w PIT rodziców

Zupełnie odmienna sytuacja występuje w przypadku uzyskiwania dochodu przez dziecko pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 18 rok życia zobowiązane są bowiem do samodzielnego rozliczenia. Warto mieć na uwadze, że ulga prorodzinna na osoby pełnoletnie przysługuje wyłącznie do momentu ukończenia przez nie 25 roku życia.

» Ulga na dziecko w PIT za 2020 rok – ile możesz zyskać?

Ile mogło dorobić dziecko w 2020 roku, by rodzic nie stracił prawa do ulgi

Ustawodawca dokładnie określił kwotę dochodów, jaką może uzyskać dziecko by rodzic nie utracił prawa do zastosowania ulgi prorodzinnej. Aktualnie kwota ta wynosi 3089 zł rocznie i dotyczy ona dochodów podlegających opodatkowaniu przede wszystkim na zasadach ogólnych, a wiec w szczególności z umowy o pracę, umów o dzieło, czy też zleceń.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie dochody dziecka podlegają zaliczeniu do wskazanego limitu. Wyłączeniu podlegają m.in. dochody ze zbycia nieruchomości, a także drobne umowy zlecenia w kwocie nieprzekraczającej 200 zł.

Dochody dziecka, które pozbawiają prawa do ulgi prorodzinnej

Są źródła dochodów dziecka, które nawet w przypadku nieprzekroczenia limitu 3089 zł całkowicie pozbawiają prawa do ulgi. Mowa tu działalności gospodarczej prowadzonej przez dziecko i opodatkowanej:

  1. podatkiem liniowym,
  2. podatkiem tonażowym,
  3. kartą podatkową,
  4. ryczałtem ewidencjonowanym.

Powyższe formy opodatkowania działalności gospodarczej automatycznie pozbawiają rodzica prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej – bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

Limit zarobków 3089 zł - kwota netto czy brutto?

Wątpliwości budzi kwota limitu 3089 zł. Wielu użytkowników pyta, jak liczyć dochody dziecka, czy jest to kwota netto, czy może kwota brutto. Kwota 3089 zł nie jest ani kwotą netto ani brutto. 3089 zł to roczna suma uzyskanych przez dziecko dochodów przed opodatkowaniem, a po odliczeniu ewentualnych kosztów uzyskania przychodów. Jest to dochód, czyli przychód minus koszty. 

Ulga na dzieciRozliczenie rocznePIT-37PIT-36HOT