Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga na dziecko w PIT za 2020 rok – ile możesz zyskać?

Iwona Maczalska

W PIT za 2020 rok podobnie jak w latach ubiegłych, podatnicy mają możliwość rozliczenia ulgi z tytułu posiadania dzieci (tzw. ulgi prorodzinnej). Ulga ta w przypadku rodziny wielodzietnej może być spora. Sprawdź, ile możesz zyskać rozliczając ulgę na dzieci w PIT za 2020 rok.

» Ulga na dziecko w PIT 2021 - aktualne limity uprawniające do odliczenia

Ulga prorodzinna to jedna z najpopularniejszych ulg podatkowych rozliczanych przez podatników. Wysokość odliczenia i tym samym zwrotu z tytułu ulgi prorodzinnejuzależniona jest od ilości dzieci, będących na wychowaniu rodziców, bądź opiekunów prawnych w 2020 roku.

Ulga prorodzinna - ile można otrzymać zwrotu?

Źródło: shutterstock

Miesięczna i roczna wartość odliczeń w ramach ulgi na dzieci w PIT 2020

W rocznym rozliczeniu PIT za 2020 rok podatnik ma prawo dokonać rozliczenia ulgi prorodzinnej na jedno, dwoje, troje, czworo i więcej dzieci. Wysokość odliczenia uzależniona jest od liczby dzieci i w 2021 roku wynosi:

  • w przypadku jednego dziecka - 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie) za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił rolę opiekuna prawnego,
  • w przypadku dwojga dzieci - 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie)  na każde dziecko, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską lub pełnił rolę opiekuna prawnego ,
  • w przypadku trojga i więcej dzieci:

 - 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie) na pierwsze i drugie dziecko,

- 166,67 zł miesięcznie (2.000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko oraz

- 225 zł zł miesięcznie (2.700,00 zł rocznie) na czwarte  i każde kolejne dziecko.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Jak informuje Ministerstwo Finansów ,,Kwota przysługującej do odliczenia ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im roczną kwotę odliczenia  mogą odliczyć od podatku w częściach równych (po ½ przysługującej kwoty ulgi) lub w dowolnej ustalonej przez nich proporcji”.

Ulga prorodzinna na 3. dzieci to 4224,12 zł zwrotu

Przykład:

W rodzinie w 2020 roku wychowywało się troje dzieci. Wszystkie są niepełnoletnie i nadal się uczą. Ile wyniesie ulga?

Ulga wyniesie 4224,12 zł (1112,04 zł na pierwsze dziecko + 1112,04 zł na drugie dziecko +2000,04 zł na trzecie dziecko = 4224,12 zł).

Ulga prorodzinna na 4. dzieci to 6924,12 zł zwrotu

Przykład 2

W rodzinie w 2020 roku wychowywało się czworo dzieci. Wszystkie są niepełnoletnie. Ile wyniesie ulga?

Ulga wyniesie 6924,12 zł (1112,04 zł na pierwsze dziecko + 1112,04 zł na drugie dziecko +2000,04 zł na trzecie dziecko + 2700 zł na czwarte dziecko = 6924,12 zł)

Ulga prorodzinna

Ulga na dziecko

Źródło: broszura Ministerstwa Finansów

Dziecko urodzone w trakcie roku a ulga prorodzinna

Rozliczanie ulgi na dziecko, które było na świecie podczas całego roku podatkowego nie stanowi większego problemu. Największe wątpliwości budzi jednak rozliczenie ulgi na dziecko, które urodziło się w trakcie roku. Dokonując odliczenia należy pamiętać, że ulga ta naliczana jest proporcjonalnie. Oznacza to, że ulga na dziecko urodzone w trakcie roku przysługuje nie w całości, lecz tylko w proporcjonalnej jej części.

Przykład

Pani Nowak urodziła dziecko w listopadzie 2020 roku. W rocznych zeznaniach PIT składanych w 2021 roku może więc rozliczyć ulgę, lecz wyłącznie za dwa miesiące, w których dziecko było już na świecie (listopad, grudzień). Ulga podatkowa w jej przypadku wyniesie 185,34 zł ( 92,67 / miesiąc x 2 miesiące (listopad i grudzień) =185,34 zł ulgi podatkowej ).

Ulga na dzieciRozliczenie rocznePIT-37PIT-36